Jak přežít v poušti? Hrozí extrémní výkyvy teplot, nedostatek vody a škorpioni.