Jak slaví advent lidé ve světě? Liší se hodně od toho našeho?