Kde mohu stanovat a kde platí zákaz? V národních parcích se držte vyznačených stezek