Proč nás přitahují záhadná místa a co rozhoduje o genius loci?