Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Barokní zámek Duchcov, poslední domov svůdníka Casanovy

Petr Gorás

Petr Gorás

22. 2. 2023

Zámek Duchcov se nalézá ve stejnojmenném městečku kousek od Teplic. Své největší slávy se dočkal za Valdštejnů. Ti jej proměnili v rozsáhlý barokní klenot s rozlehlým parkem a sídlili v něm až do konce 19. století. Na jeho výzdobě se podíleli význační umělci a navštívili jej i takoví velikáni jako Goethe, Beethoven a nakonec i Casanova, který zde závěrem života dělal knihovníka.

Stručná historie zámku Duchcov

Kdysi na místě zámku stála gotická tvrz, o které toho příliš nevíme – z této doby se dochovaly jen prastaré sklepy a pár zdí. Nová historie budovy se začala psát teprve až v renesanci, kdy dal rod Lobkoviců původní tvrz přestavěl na zámek. Majitel Václav Popel z Lobkovic tehdy působil jako císařský rada a později i hejtman Litoměřicka. Ve vlastnictví rodu však duchcovský zámek nezůstal příliš dlouho a zámek dostali roku 1642 Valdštejnové, kteří jej vlastnili až do 20. století.

Během panování pánů z Valdštejna se zámek dočkal zásadní barokní přestavby, dvou zcela nových křídel, výstavních parků, zámeckého kostela a dalších dostaveb. Největší měrou se na tom podílel Jan Bedřich z Valdštejna (1642-1694), který působil jako duchovní, svou kariéru dotáhl až na hodnost arcibiskupa pražského, tedy vůbec nejvyšší církevní hodnost u nás.

Domov posledních Valdštejnů v Duchcově

Základní prohlídkový okruh nazvaný Valdštejnská Prohlídka vás provede částmi zámku, které sloužily jako domov posledním Valdštejnům z duchcovské větve. Místnosti jsou zařízeny tak, jak co nejpravděpodobněji vypadaly v roce 1888 za vlastnictví hraběte Jiřího Viléma z Valdštejna a jeho ženy Pascaliny Metternich. Po jeho smrti o dva roky později už vznikly jen vleklé vlastnické spory, roku 1901 pak šlechtická větev vymřela nadobro po smrti Vilémova marnotratného synovce. I s touto historií vás na prohlídce průvodci seznámí, zatímco si budete prohlížet hlavní sál s portréty předků. Kromě toho zhlédnete i dobovou ložnici, jídelnu a pánské i dámské salony.

Na Zámku Duchcov sepsal Casanova své životní dílo

Na zámku Duchcov slavně působil Giacomo Casanova jako knihovník. Nikoli již jako svůdný učenec v nejlepších letech a mimo jiné i benátský špion, nýbrž jako stařec, který zde dožíval posledních 13 let svého života. I tato poslední léta však prožil aktivně, psal zde svou autobiografii (Historie mého života). V době jeho smrti roku 1798 mu bylo 73 let. Leží na místním hřbitově, ačkoli umístění hrobu již upadlo v zapomnění. O jeho pobytu v Duchcově vás nicméně poučí komentovaná prohlídka Casanova na zámku. Tato prihlídka je navíc doplněna i o sbírku historických zbraní, kterou zde Valdštejnové po sobě zanechali.

Pokud vás nezajímají podrobnosti o životě Valdštejnů a Giacoma Casanovy na zámku Duchcov, můžete využít speciální zkrácenou prohlídku Letem světem, která vás provede tím nejzajímavějším ze základních okruhů. Ocení to zejména rodiny s dětmi, které jsou na takové historické výklady ještě příliš malé, avšak chtěly by aspoň prozkoumat útroby velkého zámku.

Knížecí zahrada v barokním stylu

Z dob působení arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna v 17. století pochází knížecí zahrada. Nejstarším dochovaným artefaktem je v ní ceněná barokní socha bohyně vítězství Niké z první poloviny 18. století. Dnešní podoba zahrady je dána barokní rekonstrukcí z 60. let ve stylu francouzských zahrad. Knížecí zahrada je návštěvníkům volně přístupná a mimo jiné se právě zde konají svatby. Pro úplnost dodejme, že alternativním místem pro konání svatby je také Valdštejnský sál uvnitř zámku.

Zámecký park v Duchcově s díly M. B. Brauna

Hned za knížecí zahradou navazuje rozsáhlý zámecký park v anglickém stylu z počátků 19. století. Je značně rozhlehlý, volně přístupný vycházkový okruh zvaný Ve stopách historie a G. Casanovy je dlouhý přes 2,5 kilometrů, takže si na důkladnější prozkoumání zámeckého parku vyhraďte minimálně hodinu času. Obsahuje totiž mnoho zajímavých památek a zákoutí. Obzvláště kouzelný je Sfingový rybník, v jehož vodách stojí dvě sochy starořeckých sfing a také jeden delfín. Všechna díla vytvořil slavný barokní sochař Matyáš Bernard Braun, další jeho sochy (Minerva, Mars, Herkules) pak potkáte už při samotném vstupu do zámku.

Reinerova freska v Duchcově

Pomyslným klenotem zámeckého parku je vysoce ceněná Reinerova freska, která má podivuhodnou historii. Vytvořil ji význačný český umělec, barokní freskař Václav Vavřinec Reiner na kopuli kostela nedalekého barokního špitálu. V 50. letech se rozhodlo o zbourání tohoto špitálu kvůli zamýšlené těžbě hnědého uhlí na samotném okraji Duchcova, z čehož však ironií osudu nakonec sešlo. Památkáři se tedy pokusili vzácnou fresku zachránit tím, že ji sundali a rozdělili na kusy. Později byla freska znovu složena na stropě železobetonového pavilonu, který vznikl přímo za tímto účelem. Pavilon byl postaven až v 70. letech ve stylu brutalismu, avšak s nápadným odkazem na tradici českého kubismu.

Co se natáčelo na zámku Duchcov

Na zámku se točil unikátně pojatý film o nejslavnějším obyvateli zámku Duchcov, kterým byl pro mnoho lidí jednoznačně Giaccomo Casanova. Film nese název Giacomo – živá legenda a velkou měrou se na něm podílelo Divadlo v Pytli z nedaleké obce Hrob. Film se zaměřuje právě na jeho posledních třináct let života v Duchcově, které strávil jako knihovník a společník Josefa Karla z Valdštejna.

 

Zdroje: duchcov.cz, zamek-duchcov.cz, rozhlas.cz, krusnehory.eu, naucne-stezky.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Barokní zámek Duchcov, poslední domov svůdníka Casanovy