Menu
JenProCestovatele
Kam na výlet v ČR

Chropyně má pověst o králi Ječmínkovi a pěkný zámek s Památníkem Emila Filly

V okrese Kroměříž ve Zlínském kraji jen malý kousek od města Kroměříže se nachází hanácké město Chropyně, které je známé svou pověstí o králi Ječmínkovi. Je zde i pěkný zámek, který dnes slouží jako muzeum. Jakou má Chropyně historii a která zajímavá místa v okolí stojí za to navštívit?

Znáte pověst o Ječmínkovi?

Původní zdejší osada se jmenovala Chropova ves, jméno je odvozeno od chrapat neboli bouchat, třískat a lomozit, případně chovat se neslušně. První písemná zmínka o Chropyni pochází ze 13. století v souvislosti s cisterciáckým klášterem ve Vizovicích. Podle pověsti se právě v tomto městě narodil král Ječmínek. Pokud tuto pověst neznáte, můžete se podívat i na pohádku České televize, která tento příběh vypráví. Natočil ji režisér Milan Cieslar v roce 2003. Pohádka však byla natáčena na zámku Milotice a Velké Losiny, nikoli v Chropyni.

Podle pověsti byl však Ječmínek moravský král, který se narodil v Chropyni, a to ženě prchající před svým manželem, krutým moravským knížetem, jenž ji chtěl nechat popravit. Nebohá matka dítě porodila v lánu ječmene, právě odtud dostal Ječmínek své jméno. Tento Ječmínek je podle legendy moravským králem, který má přijít zachránit moravský lid až mu bude nejhůře.

Chropyňské hrátky a Hanácké slavnosti se střídají

Příběh krále Ječmínka je vyobrazen na zdech v centru města, v jehož okolí je také spousta rybníků, které vybudovali v 15. století páni z Ludanic. Chropyňský rybník je národní přírodní památkou od roku 1954 a jednou za dva roky se zde pořádá tradiční akce Chropyňské hrátky. Koná se v sudých letech, kdy se nekonají Hanácké slavnosti a součástí jsou i rockové koncerty, cyklistické závody, sraz veteránů, spousta programů pro děti a podobně. Poslední akce proběhla v roce 2022.

To Hanácké slavnosti zase v Chropyni probíhají již od roku 1985 každý lichý rok a jsou ukázkou hanácké lidové kultury a řemesel. Konají se na konci května, město i zámek se zaplní trhy, ukázkami lidových řemesel, bohatým programem, slavnosti provází i hudba a různá vystoupení, například oblíbená kapela Hradišťan. Každý rok se tak obě akce střídají, buď jsou Hanácké slavnosti, anebo Chropyňské hrátky.

Zámek patřil olomouckým biskupům

V 19. století se ve městě začal rozvíjet průmysl, nejprve byl založen cukrovar, poté byla vybudována železnice. Po válce v Chropyni fungoval závod na výrobu podlahovin, koženek a plastů, pojďme ale raději ke kulturním památkám. Prohlédnout si můžete kostel svatého Jiljí z roku 1772 s historickými varhany. Dominantou města je ale bezesporu zámek, snad původně vodní tvrz. Zámek býval ve vlastnictví olomouckých biskupů a od 17. století byl několikrát přestavěn. Dnes jej tvoří dvoupatrová budova s věží a jedním křídlem s podloubím. Když v roce 1614 koupil město kardinál František z Ditrichštejna, nechal přestavět místní zámeček, který byl původním panským sídlem. Za dobu třicetileté války však byla tato budova dosti poničená a zchátralá.

Zásadní změny pak probíhaly na samém počátku 18. století, kdy zámek nechal biskup Karel Lotrinský přestavět do současné podoby. Hlavní budova byla tehdy zvýšena o jedno patro a spojena se starší hospodářskou budovou, kočárovnou. Architektem byl zřejmě Giovanni Pietro Tencalla, stavitelem pak Matyáš Porst a kameníkem Bernardo Antonio Fossati. Další úpravy interiéru proběhly v polovině 19. století, bohužel na konci 19. století budovu zámku zničil požár, proto musela být opravena. Svou novou podobu tak dostala střecha, a to podobu vysokého osmibokého jehlanu.

Lovecký zámeček pro arcibiskupy

Do konce první světové války sloužil zámek jako lovecký zámeček a místo pro odpočinek biskupů. Lovecký zámeček v 19.století vytvořil Bedřich z Fürstenberka. Po druhé světové válce budova připadla státu a ten ji využil prakticky. Byly zde byty zaměstnanců lesní správy, kanceláře, skladové prostory, později též školní jídelna a družina. V roce 1972 zámek začalo spravovat Okresní muzeum v Kroměříži, které provedlo kompletní památkovou rekonstrukci a opravy budovy i okolí, nezbytné pro otevření zámku veřejnosti, což konečně nastalo kolem roku 1983.

Památník Emila Filly a další expozice

V zámku byla umístěna výstava představující život a dílo kubistického malíře Emila Filly (1882–1953), což byl významný chropyňský rodák. Nechyběly ani některé cenné originály jeho tvorby. Tato expozice je na zámku v Památníku Emila Filly dodnes, ale Fillovy obrazy byly v roce 2003 přemístěny do Národní galerie v Praze. Zůstaly tam jen reprodukce grafických listů a dva originální obrazy – barevné tuše na plátně inspirované lidovými tanci.

Zámek byl po sametové revoluci navrácen Olomoucké arcidiecézi, od roku 2002 je provozován chropyňskou příspěvkovou organizací SLOCH. Kromě pěkných expozic a prohlídek se na zámku koná i spousta kulturních a společenských akcí. V přízemí jsou různé expozice zaměřené na dějiny zdejšího kraje, rybníkářství, řemesla a podobně, dále je tam pamětní místnost hudebního skladatele Emila Axmana, který v roce 1946 složil znělku města Chropyně pro dechové nástroje.

V první patře se nacházejí dva překrásné sály, a to Rytířský sál s kazetovým stropem zdobeným erby rodu Fürstenbergů a Ječmínkův sál s nádherným masivním vyřezávaným stolem uprostřed místnosti. V druhém patře je pak již zmiňovaný Památník Emila Filly. Dále je tam ještě Krbový pokoj a Ložnice. V Rytířském sále je kolekce chladných i palných zbraní z doby třicetileté války a tureckých válek, které pocházejí z hradu Mírov. V Ječmínkově sále kromě stolu můžete obdivovat i dřevěný příborník se soupravou cínového nádobí z 18. století a velká kachlová kamna se znakem Karla z Lichtenštejna.

Tipy na výlety v okolí

Také v okolí Chropyně je toho hodně k vidění. Celá oblast Hané se může pyšnit krásnou přírodou, spoustou rybníků a rovněž historických památek. Z dalších zámků byste určitě neměli vynechat zámek v Kroměříži s překrásnými zahradami, zámek Tovačov, zámek Dřevohostice, několik naučných stezek v okolí, rozhlednu Vitčice, skanzen v Rymicích nebo třeba větrný mlýn ve Velkých Těšanech.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy.cz, navylet.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Chropyně má pověst o králi Ječmínkovi a pěkný zámek s Památníkem Emila Filly