Menu
JenProCestovatele
Výlety v okolí Brna

Dolní Kounice na Brněnsku – nedobytný hrad a unikátní ruiny gotického kláštera

Petr Gorás

Petr Gorás

9. 6. 2023

Zhruba jen půl hodiny od Brna se na řece Jihlavě nachází obec Dolní Kounice. Je to sice malé město s pouhými 2500 obyvateli, avšak zato je plné památek. Nejvyhledávanější je proslulá zřícenina kláštera Rosa Coeli s nezaměnitelnou atmosférou, za navštívení ale stojí i hrad a bývalá židovská obec.

Hrad a zámek Dolní Kounice

Středověcí stavitelé postavili kounický hrad na ostrohu nad řekou Jihlavou. V minulosti mohl mít značný strategický význam, pravděpodobně střežil brod přes řeku, po kterém putovali kupci. Jeho prvním vlastníkem, který je nám znám, byl jistý Vilém z Pulína v druhé polovině 12. století. Víme o něm především díky faktu, že za svým hradem založil léta páně 1181 místní klášter Rosa Coeli. A to ani ne tak z nějakých upřímných zbožných úmyslů, ale spíše jako takový „odpustek“ za klatbu, kterou na něj uvalil samotný papež kvůli jeho válečným výpadům na rakouské kláštery. Vilém však posléze získal jiné panství a hrad připadl klášteru.

Klášter se rozhodl hrad pořádně opevnit, z původní tvrz což se mu v budoucnu vyplatilo. Různí nepřátelé totiž nehledí na nějaké vyšší zbožné poslání, místo toho vidí jen chabě zabezpečené společenství s jistým bohatstvím a zásobami potravin. Klášterem upravený gotický hrad pak údajně odolal úplně všem útokům, které se na něj vedly. Nepodařilo se jej dobýt Tatarům, husitům a nakonec ani Turkům.

Během renesance se hrad dostal do vlastnictví Žabků z Limberka a posléze Drnovských. Ti jej přestavěli na reprezentativní zámek. Od té doby se budova nijak zásadně nezměnila a dodnes nese výrazné goticko-renesanční rysy. Je tomu tak i proto, že od 17. století zámek přestal sloužit jako panské sídlo a tudíž už se nedočkal přestaveb do novějších slohů.

Prohlídky zámku Dolní Kounice

V současnosti zámek spravuje soukromá firma, která jej od nultých let začala rekonstruovat a otevírat veřejnosti. Navštívit jej můžete pouze v rámci víkendů během klasické turistické sezóny, větší skupiny mohou požádat o prohlídku i ve všední dny. Zhruba hodinová komentovaná prohlídka vás provede interiéry hlavního paláce. Mezi nejstarší dochované části patří gotická bašta a gotická freska, z renesance se zase dochovala část sgrafity. Z místností uvidíte různé sály, ve kterých se psala místní historie, černou kuchyni, střílnu a mnohé další. Kromě prohlídek zde čas od času probíhají různé akce, rytířské turnaje a trhy, kromě toho se majitelé specializují i na pořádání svateb.

Nejstarší ženský klášter na Moravě Rosa Coeli

Ženský klášter byl v Dolních Kounicích vystavěn v letech 1181 až 1183. Tehdy to byl pravděpodobně ještě dřevěný konvent, ve kterém nalezly nový domov jeptišky z kláštera Louňovice ve středních Čechách. Dodnes dochované gotické zbytky kamenného kláštera pak pochází ze 14. století. Kolem roku 1526 století se zde odehrála jistá neřestná aféra, která měla za následek konec ženského kláštera. Naposledy v 17. století proběhl pokus o obnovení kláštera, po požáru a dalších zkázách ale klášter pustnul. Díky tomu však dnes můžeme obdivovat zříceninu s nezaměnitelnou atmosférou.

Pozůstatky gotického chrámu Panny Marie s půdorysem kříže se stále ještě vypínají do značné výšky, ačkoli jsou již několik staletí bez střechy. K chrámu přiléhá areál kláštera, kterému dominuje rajský dvůr porostlý břečťanem, lemovaný zachovalou křížovou chodbou. Komentované prohlídky se konají od dubna do října v soboty, neděle a státní svátky. Nejnovější část kláštera, bývalý premonstrátský konvent ze 17. století, dnes dokonce slouží jako hotel.

Židovské památky v Dolních Kounicích

Již někdy na přelomu středověku a renesance se do města nastěhovali Židé a založili zde židovskou obec. Dodnes se z ní dochovalo 35 židovských budov, včetně synagogy. Synagoga byly vystavěna v barokním slohu v polovině 17. století. Nahradila tak starší synagogu, která stála poblíž zámku a byla zničena za třicetileté války. Nová židovská čtvrť se synagogou se pak postavila na druhém konci města – dnes v těchto místech stojí autobusové nádraží. Barokní synagoga v Dolních Kounicích je přístupná v sezóně od dubna do konce října v pátky, soboty, neděle a státní svátky.

Hned za židovskou čtvrtí také leží volně přístupný židovský hřbitov v Dolních Kounicích založený roku 1680. Z té doby pochází cenné náhrobky barokního stylu, nicméně na hřbitově najdete i pár starších středověkých náhrobních kamenů přenesených z původního hřbitova obce. Celkově je zde na 1500 náhrobků. Hned vedle sousedí hřbitov křesťanský.

Dolní Kounice – další památky

V samotném centru města na Masarykově náměstí stojí farní kostel sv. Petra a Pavla. Byl postaven v novorenesančním stylu v letech 1877 až 1879. Ten původní totiž musel být stržen po povodni z roku 1862. Byla to největší a nejničivější povodeň v historii města a bohužel tehdy zničila mnoho cenných historických památek a 180 domů. Nedaleko farního kostela stojí chrám svaté Barbory, který zmiňované povodně výjimečně přežil. Jeho dnešní architektonická podoba pochází z roku 1688. Původně katolická kaple dnes slouží pravoslavné církvi.

Na vrchu nad městem zvaném sv. Antonín (263 m) stojí poutní kaple svatého Antonína Padovánského a svatého Floriána. Jako dřevěná stavba byla kaple postavena už v roce 1654, v příštím století ji nahradila zděná stavba. Každoročně se sem za prvním zmíněným světcem koná vinařská pouť, aby se úroda vydařila (5. května), za tím druhým se pak zase chodí za vzrostlou úrodu vzdát dík (4. října). K „Antoníčkovi“ také vede křížová cesta vystavěná v 18. století. Má podobu bělostných malých kapliček, ve kterých je Ježíšova poslední cesta vyobrazena pomocí plechových plastik.

 

Zdroje: dolnikounice.cz, jizni-morava.cz, barbora-kounice.cz, farnostkounice.webnode.cz, zob.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dolní Kounice na Brněnsku – nedobytný hrad a unikátní ruiny gotického kláštera