Menu
JenProCestovatele
Výlety Královéhradecký kraj

Hrad a zámek Potštejn. Ukrývá se ve zřícenině hradu poklad?

V Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou nedaleko města Vamberka se nachází bývalý hrad i zámek Potštejn, a to ve stejnojmenné obci. Tato lokalita má rozhodně co nabídnout a bývá hojně vyhledávaná turisty a hledači pokladů. Zřícenina hradu Potštejn se tyčí na vrchu nad obcí ve výšce přibližně 443 metrů, která leží v údolí řeky Divoká Orlice. Zámek pak najdete přímo ve středu obce. V okolí je spousta pěkných míst na výlety, například zřícenina hradu Velešov.

Zřícenina hradu Potštejn a jeho historie

Hrad Potštejn pochází již ze 13. století. Byl vybudován na místě, kde původně stálo pravěké hradiště. Na základě nalezené keramiky bylo osídleno v době lužické a slezskoplatěnické kultury. Hrad založil na konci 13. století rod Půtů a také název hradu je odvozen od jména rodu, původně se jmenoval Půtův kámen, tedy Putten stein, počeštěně Potštejn. Podle dalších zdrojů byl hrad také sídlem loupeživých rytířů a odpůrců Lucemburků, zejména pak Mikuláše z Potštejna, který údajně na hradě zanechal svůj poklad. V roce 1339 byl hrad dobyt a rozbořen, Mikuláš zemřel při obléhání hradu a král si poté hrad ponechal ve svých državách. Půticové tak přesídlili na nedaleký hrad Velešov.

Na hradě Potštejně se střídali majitelé, ale dost často byl v državách panovníka, a to Karla IV. nebo Václava IV., později také Jiřího z Poděbrad. V 16. století byl hrad přestavěn na podnět Viléma z Pernštejna, zejména přestavěl horní hrad a rozšířil obranný systém hradu. Žila zde pak čeleď a personál, později hrad i s panstvím získal Václav Hrzán z Harasova a na Jenštejně a dále jeho potomci, kteří hrad renesančně přestavovali. Tento rod však zadlužené panství v 17. století prodal novému majiteli. Hrad postupně pustl a chátral až se stal neobyvatelným.

V 18. století získal zříceninu a panství emigrant Jan Ludvík Harbuval Chamaré, který nechal v městečku Potštejn vybudovat zámek, aby měla kde jeho rodina bydlet. Velice se věnoval hledání potštejnského pokladu, čímž zcela zničil hradní zdi a hrad již dále k bydlení nemohl sloužit. Zřícenina hradu se již od 19. století stala výletním místem a postupně se opravovala. V současné době je majetkem obce a přístupná veřejnosti.

Poklad na Potštejně

Jak to bylo s tím pokladem? Turisty velice zajímá pověst o pokladu, který je údajně někde na Potštejně ukrytý. Prý už proto, že byl hrad kdysi sídlem loupeživých rytířů, kteří zde zanechali značnou kořist. V minulosti zde skutečně byly prováděny různé vykopávky a archeologické výzkumy. Tento příběh zpřístupnil Alois Jirásek ve své pověsti o pokladu, který hrabě Chamaré marně a intenzivně hledá. Zatím však poklad do dnešní doby nikdo nenašel…

Co zřícenina hradu Potštejn nabízí dnes?

Potštejn láká hledače pokladů, kteří se chtějí na toto místo jen podívat a nasát jeho atmosféru. Nachází se zde pamětní deska Jiráskova Pokladu a různé historické expozice. Dominantou hradu je kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1766, která je přímo v hradním areálu, a také poslední zastavení křížové cesty „Boží hrob“ (1754).

Potštejn a jeho okolí

Pod hradem se rozkládá obec Potštejn, která byla od 19. století do roku 1924 nazývána Potštýn nad Orlicí. Zde lze navštívit také kostel svatého Vavřince, bývalé říční lázně, které byly na konci 19. a začátku 20. století vyhledávaným místem různých vzdělanců a osobností tehdejší kultury a umění, dále přírodní rezervaci Modlivý důl, nedalekou zříceninu hradu Velešov, rodný dům Marie Pujmanové, dům prof. Jana Urbana Jarníka, absolvovat několik naučných stezek a především si také prohlédnout zámek Potštejn.

Zámek Potštejn

Zámek Potštejn nechal v 18. století vybudovat hrabě Chamaré, který koupil již neobyvatelný hrad. Postavil pěkný zámeček a podpořil rovněž rozvoj tkalcovství v městečku Potštejn. Po druhé světové válce však již zámeček uvadal, jednu dobu v něm bylo školící středisko ROH. V roce 2004 zubožený zámek koupili manželé Nováčkovi, kteří jej nechali opravit a zpřístupnili jej veřejnosti.

V okolí zámku byla obnovena růžová zahrada a anglický park, také zpřístupněna rokoková kaple Nejsvětější Trojice. Zámek nabízí hned několik historických expozicí a prohlídkových okruhů, prohlédnout si lze hlavně různé pokoje hraběte Chamarého, jsou zde i hrané prohlídky a programy pro děti.

Zdroje: wikipedie, potstejn.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Hrad a zámek Potštejn. Ukrývá se ve zřícenině hradu poklad?