Menu
JenProCestovatele
České hrady a zámky

Hrad Bítov: Unikátní sbírka více než 50 vycpaných psů, duch opilého poníka a lvice pojmenovaná podle Mickeyho Mouse

Hrad Bítov je národní kulturní památka a nachází se nedaleko města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na jižní Moravě. Je postaven na výběžku nad řekou Želetavkou. Pochází již z 11. století, kdy byl postaven na místě původního velkomoravského hradiště jako ochrana hranic území Přemyslovců. Dnes nabízí turistům velkou podívanou v podobě unikátní sbírky vycpaných psů a dalších zvířat, dále také mučírnu, hradní zbrojnici, pivovar a nádhernou zahradu s mnoha romantickými zákoutími. Významným majitelem hradu byl velký milovník zvířat. Jaký byl jeho osud?

Hrad Bítov a jeho historie

První dochovaná písemná zmínka o hradu je z roku 1061, další pak z konce 12. století, kdy odolal vojenskému tažení českého knížete Bedřicha. Ve 13. století pak byl hrad nově přestavěn. Z této doby pochází torzo hradního paláce a torzo válcové věže.

Od počátku 14. století hrad patřil Lichtenburkům z Bítova, kteří započali další přestavby hradu a začali budovat jádro hradu na východní straně. V 17. století byl pak hrad přestavěn na opevněný barokní zámek rodem Jankovských z Vlašimi. Následující přestavba hradu byla provedena v 19. století rodem Daunů. Posledním majitelem před zestátněním hradu po roce 1945 byl Jiří Haas, syn velkovýrobce porcelánu Georga Haase z Hasenfelsu, který byl povýšen do šlechtického stavu za své obchodní zásluhy.

Jiří Haas byl poněkud velkorysý a rozmařilý, vedl bohémský způsob života. Měl spoustu žen, ale nikdy se neoženil a nezaložil rodinu. Dokonce si vedl evidenci svých přítelkyň – tzv. Maitressen konto. Výkony v posteli žen si známkoval a na mnohé pak pamatoval ve své závěti. I za svého života je finančně podporoval a vždy se k nim choval jako kavalír. K lidem se také choval hezky a byl vůči nim štědrý, například za ně platil v hospodě. Kromě žen baron Haas velice miloval zvířata. Nenáviděl jejich zabíjení! V tomto ohledu si nerozuměl se svou matkou, která pořádala hony a sama se může pyšnit několika trofejemi, které si společně s její garderobou a nábytkem můžete prohlédnout na hradě. Jiří naopak se zvířaty soucítil a považoval je za své přátele.

Nejtemnější místo Prahy? Starý hřbitov duševně chorých v Bohnicích…

Zoologická zahrada Jiřího Haase na hradě Bítově

Pro svou lásku ke zvířatům si Jiří Haas v hradní zahradě vybudoval malou zoologickou zahradu, kterou mohli také zdarma navštěvovat lidé z okolí hradu. Dochovala se po něm zoologická sbírka, jíž si můžete na hradě Bítov prohlédnout. Jiří Haas měl v hradní zahradě spoustu voliér a výběhů, z nichž některé lze spatřit ještě i dnes. Z divadla, které fungovalo za vlastnictví rodu Daunů, nechal Jiří Haas vybudovat velký psinec, z panské hradní kuchyně udělal dokonce kuchyň pro zvířata.

Baron choval například také mravenečníka nebo lvici, kterou pojmenoval po své oblíbené animované postavě Mickeyho Mouse – Mietzi-Mausi. Lvice měla výhradní právo spočívat po baronově boku a přál si také, aby s ním byla pochována v rodinné hrobce. To se však bohužel nestalo. Lvice zemřela v roce 1945 krátce po baronově smrti, údajně ji zastřelil jeden z ruských vojáků či byla jinak násilně připravena o život v době poválečného chaosu. Ani baronova smrt není dosud vyjasněna.

Strašidelný poník na Bítově a vycpaná oblečená zvířata

Jiří Haas byl i velkým milovníkem koní a náruživým jezdcem. Vlastnil také poníka Mikolase, kterého společně se lvicí získal od cirkusu Kludský. Poník prý řádil na nádvoří posilněn pivem, které mu naléval personál. Nakonec prý musel být Mikolas po svém vážném zranění utracen. Také poníka lze i dnes spatřit na hradě. Baron si jej sice nechal vycpat, ale údajně prý poník straší i na nádvoří jako duch…

Ale to ještě není všechno. Baronova sbírka obsahuje rovněž přioblečené vycpané kočky a veverky a také 51 vycpaných psů, se kterými se Jiří nedokázal rozloučit. Nechal je vyhotovit v takové poloze, v jaké nejraději spočívali. Tuto unikátní sbírku vycpaných psů jinde nenajdete!

Návštěva Karla Čapka na Bítově

V létě roku 1934 navštívil Bítov Karel Čapek. Na hrad ho přivezl statkář Pokorný nablýskanou Pragovkou. Baron Haas Čapkovi na památku věnoval mramorovou psací soupravu. Čapek ji pak prý při rozloučení daroval devítiletému synovi ředitele školy v Lubnici, se kterým se zde spřátelil.

Psinec na Bítově a psí hřbitov

Jak již bylo zmíněno, baron miloval všechna zvířata, zejména však psy. Hrad hlídalo 6 dog,
psinec z bývalého divadla čítal kolem 200 psů nejrůznějších ras i kříženců. A stejně jako si baron evidoval ženy, evidoval si i své psy. Baron vlastnil i dnes vyhynulého stájového pinče, který je znám ze Švejka od spisovatele Haška. Psi se pochopitelně mezi sebou množili – štěňata baron neprodával, ale vždy daroval. Pejsci měli svůj režim, například v sobotu se jim měnila sláma a koupali se černým mýdlem. Někteří prý měli i svůj vlastní ručník.

Po smrti baron nechával pejsky buď vypreparovat, anebo je pohřbíval na hřbitově, který v okolí hradu sám založil. Každý hrob měl svůj dřevěný křížek a plechovou destičku se jménem pejska. Hroby byly zdobeny bílými oblázky a buxusem.

Baronova tragická smrt po skončení války 1945

Po skončení války byl nařízen nucený odsun Němců, kteří byli vyhnání ze svých domovů bez majetku. I tento osud čekal na barona. Ten se však nehodlal vzdát svého domova a svých zvířecích přátel, se kterými prožil celou válku na Bítově, a tak se, když mu bylo nařízeno sebrat se a bez ničeho odejít pěšky do Vídně ve svých 69 letech, raději zastřelil. Jeho smrt ale není dosud vyjasněná, spekuluje se také o vraždě.

Majetek byl zničen a zvířata zabita, pošla hlady, nebo byla rozebrána zemědělci či vypuštěna do přírody.

Bítovská zbrojnice, pivovar a hradní mučírna

Pravidelně se na hradě pořádají nejrůznější kulturní a společenské akce, například hradní pouť, šermíři, komedianti a podobně. Hrad nabízí také výstavy výtvarných prací a jiné stálé expozice. Navštívit lze například poměrně nově zprovozněný hradní pivovar, kde se dozvíte vše o tom, jak se kdysi vařilo pivo. Prohlídka pivovaru patří do základních prohlídkových okruhů hradu.

Zaujmout může také hradní vězení s mučírnou, kde se nacházejí nejrůznější dobové mučící nástroje a kde vás průvodce dokonale seznámí s útrpným právem. Velkou chloubou Bítova je i plně vybavená zbrojnice, kde najdete nejrůznější typy zbraní včetně těch orientálních.

Svatby na Bítově

Na hradě Bítově se také pořádají svatby, a to buď v rytířském nebo tanečním sále, kde je kapacita 50 osob, anebo v parkánové zahradě. Církevní obřady se pak provádějí v hradní kapli, kde je kapacita 60 osob. V hradní kapli se nachází dřevořezba Madony s dítětem ze 14. století, která je její velkou ozdobou.

Lesopark hrabat Daunů nad Bítovem

Nad hradem kousek od padacího mostu je vybudovaný hradní lesopark, který založila hrabata Daunové, jedni z vlastníků hradu. Lesopark tvoří spousta saletů a vyhlídek na hrad i soutok řek Želetavky a Dyje. Je zde i lovecká stezka, která vede až k Chvaleticím a navazuje na kupeckou cestu na Jihlavu. V parku se nacházely vzácné dřeviny, z nichž se ale dnes dochoval pouze tis a jinan dvoulaločný, dále jezírka a různá romantická zákoutí, například Jezírko lásky s altánem uprostřed vody. Zaujmout může i Burgquelle – hradní studánka  s léčivou vodou, Slaměný most, který měl původně slaměnou střechu, která se mohla snadno zapálit a znemožnit tak přístup k hradu, dále Mohyla předků nebo Červená kaplička z pálených cihel na stezce směrem k novému Bítovu.

Hrad Cornštejn u Bítova

Nedaleko Bítova se nachází také hrad Cornštejn z počátku 14. století, který založili Lichtenburkové. Dá se k němu dostat přes lesopark kolem kempu Bítov. Pod hradem stával kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici, ale bohužel spolu s původní obcí Bítov zatopila Vranovská přehrada, která byla vybudována v roce 1932.

Proč navštívit Vranov nad Dyjí: Sport, odpočinek i kulturní památky

Stejně jako k hradu Bítovu se i k hradu Cornštejnu váže spousta místních pověstí, údajně tam straší Bílá paní.

Přírodní rezervace Doutná skála

Doutná skála se nachází nad břehem řeky Želetavky a směřuje k hradu. Nachází se zde pralesovitý lesní porost a množství brouků, hmyzu a ptáků.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Hrad Bítov: Unikátní sbírka více než 50 vycpaných psů, duch opilého poníka a lvice pojmenovaná podle Mickeyho Mouse