Menu
JenProCestovatele
Výlety Severomoravský kraj

Hukvaldy nabízí největší zříceninu na Moravě i památku na rodiště Leoše Janáčka

Největší zřícenina v severomoravském kraji, Hukvaldy, se rozkládá na kopci nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, která je známým rodištěm hudebního skladatele Leoše Janáčka. Právě Janáček je autorem opery Příhody lišky Bystroušky. V hukvaldské oboře tak můžete najít památnou sochu lišky, která plní lidem přání. Obora je přístupná po celý rok i v době, kdy je hrad uzavřen, proto se můžete vypravit na procházku do zdejší krásné přírody. Co všechno v těchto místech lze spatřit?

Největší zřícenina na Moravě

Hrad Hukvaldy patří k největším zříceninám na Moravě. Z jeho nejvyššího místa lze sledovat blízké kopce Beskyd a užívat si krásný výhled na okolí i nedaleká městečka. Celá obora, která se nachází pod hradem, je dosti rozlehlá. Je možné se v ní pohybovat pouze po vyznačených stezkách. Setkat se zde můžete se stády muflonů a daňků, zahlédnout lze i divočáky. V oboře se nachází nádherné staré buky a příroda se ponechává ve svém přirozeném stavu. Žije tady i vzácný brouk páchník hnědý, který se živí zetlelými listy zdejších starých buků.

Hradní obora jako přírodní památka

Historická hradní obora je přírodní památkou, ve které se nachází buky staré až přes 200 let. Ve stromech sídlí také množství ptáků a staré suché jsou ponechávány v původním stavu. Památkou je i nedaleký kopec Kazničov, který má nadmořskou výšku kolem 600 metrů. V oboře se pohybuje asi 140 kusů daňků a 120 kusů muflonů. V dřívějších dobách ale bylo v oboře mnohem více různé zvěře, která se lovila a končila kromě jiného také na stole olomouckých arcibiskupů. Obora byla založena v roce 1567 olomouckým biskupem Vilémem Prusinovským z Víckova.

Historie hradu Hukvaldy

Hrad byl vybudován ve 13. století, ale hradní vrch byl údajně osídlen již v době pravěku. Dochovaly se i nějaké archeologické nálezy z doby bronzové a v okolí Hukvald byly nalezeny i římské mince. Zakladatelem rodu vlastníků hradu byl rytíř Arnold z Hückeswagen, který byl pozván do Čech, aby zprostředkoval sňatek dcery Přemysla Otakara I. Anežky s anglickým panovníkem Jindřichem III. Ke svatbě sice nedošlo, ale Arnold už jako diplomat u nás zůstal a usadil se na Moravě, například také na hradě Starý Jičín. Jeho potomci pak byli právě ti, kteří nechali vybudovat hrad Hukvaldy.

Na hradě se postupně vystřídala spousta majitelů a později hrad připadl do vlastnictví olomouckého biskupství. Za švédských válek hrad nebyl nikdy dobyt. Jednu dobu sloužil i jako zdroj levného stavebního materiálu a ve 20. století pak byl několikrát rekonstruován.

Zazděný preclíkář na Hukvaldech

I hrad Hukvaldy má své strašidlo. Je jím zazděný preclíkář, jehož ruce jsou otisknuté v kamenném zdivu. Podle pověsti takto nebohý preclíkář skončil proto, že nechtěl dát svou dceru pánovi, která požadoval právo první noci. Preclíkář dceru ukryl a sám později za tento svůj čin zaplatil životem.

Kaple svatého Ondřeje na Hukvaldech

Ke konci 17. století byla v areálu hradu Hukvaldy vybudována kaple svatého Ondřeje, kde se dodnes konají bohoslužby k svátku svatého Ondřeje a samozřejmě i také svatby. Kaple je nejvíce zachovalým objektem z celého hradu a stejně jako v hradní mottě je v ní výborná akustika. Toho se využívá k pořádání různých koncertů, například tradičního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který se na Hukvaldech koná už od roku 1994.

Kulaté opevnění motta, kde je vynikající akustika, pochází z 15. století a původně zde také bylo poddanské vězení. Ještě v 60. letech 20. století zde byly nalezeny řetězy k připoutávání vězňů. Jedním z nich byl i známý zbojník zdejšího kraje Ondráš nebo kanovník Jan Philopon Dambrovský, který otrávil několik olomouckých biskupů.

Janáčkovy Hukvaldy a další akce na Hukvaldech

Kromě Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který se pořádá pravidelně každým rokem v květnu, se na hradě konají různé akce včetně pálení čarodějnic, reje strašidel, šermířských soubojů, trhů, dobývání hradu, Ondřejské pouti a podobně. Pod hradem se nachází kostel a památník Leoše Janáčka a naobědvat se můžete ve skvělé restauraci U námořníka. Vyčkejte si jen na slavnostní otevření hradu a zahájení nové sezóny, na což se už všichni jistě velice těšíme.

Liška Bystrouška je ozdobou hukvaldské obory

Liška Bystrouška

Obora na Hukvaldech je přístupná celoročně. Na rozcestí vedoucím k hradu najdete slavnou lišku Bystroušku, která plní lidem přání. Stačí jen pohladit její ouška a něco si přát. Hudební skladatel Leoš Janáček se narodil v budově hukvaldské školy v roce 1854 a na svůj rodný kraj nedal dopustit. V roce 1924 na motivy libreta Rudolfa Těsnohlídka složil operu s názvem Příhody lišky Bystroušky, která byla v roce 1959 uveřejněna přímo na Hukvaldech. Na památku této události byla vytvořena socha lišky Bystroušky, kterou vytvořil sochař Karel Vávra a která byla umístěna na bludný balvan v témže roce na rozcestí v oboře pod hradem.

Původní cenná památka však byla v roce 2015 ukradena neznámým způsobem, neznámým zlodějem a konče neznámo kam. Na jejím místě dnes stojí nová socha autora Adama Krhánka, která převzala kouzelnou funkci původní Bystroušky. Nemusíte se tedy bát, že vám vaše přání nesplní.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Hukvaldy nabízí největší zříceninu na Moravě i památku na rodiště Leoše Janáčka