Menu
JenProCestovatele
Tipy pro cestovatele

Jak poznáme místo, kde se stal zločin? Podle smírčího kříže…

Možná jste už na svých cestách narazili na podivné kamenné kříže, které se nacházejí ve všech koutech světa. Někdy se tam můžete setkat i s přízrakem nebo vám bude pořádně běhat mráz po zádech. Na těchto místech se totiž staly vraždy nebo nějaká neštěstí…

Smírčí kříž připomíná vraždu

Takzvané smírčí kříže bývají vztyčeny na místech, kde se nestalo nic pěkného. Zpravidla šlo o zločin nebo nešťastnou událost, která zapříčinila něčí smrt. Už od středověku se na místě takového neštěstí stavěly kamenné kříže, které měly usmířit Boha, rodinu pozůstalého, spasit duši provinilce a především přinést klid duši oběti. Smírčí kříž měl za úkol vytesat a postavit provinilec v rámci svého trestu. Smírčí kříže se také stavěly na místech velkých pohrom a epidemií, například moru.

Podle smírčího práva měl pachatel zločin odčinit finančním vyrovnáním s rodinou oběti a postavením kříže na znamení smíru. Vše bylo dáno takzvanou smírčí smlouvou. Patřilo do ní například také veřejné pokání, zádušní mše, návštěva poutního místa a podobně. Smírčí kříže jsou dokladem silného vlivu křesťanství středověké společnosti a pokání jednotlivce. Bohužel dnes se také často kradou nebo podléhají útokům vandalů.

Místa, kde se stalo neštěstí

Ne vždy se dozvíme, co se na daném místě stalo. Některé zdokumentované kříže pojednávají o dané události, jiné příběhy a pověsti se zase předávají dál z úst nejstarších pamětníků. Najít je můžete na osamělých místech s lese, v polích či podél starých cest. Křížů může být pohromadě také víc. Mnohé z nich mají v kameni vyrytou symboliku, která nám může napovědět, co se na tomto místě asi mohlo stát. Může jít o rytinu vražedného předmětu, letopočtu či symbolu povolání zavražděného.

Tak například na smírčím kameni v obci Věcov jsou vyryty nůžky, jehla, nit a náprstek, mohlo jít tedy o krejčího. V Polance nad Odrou jihozápadně od Ostravy můžeme najít kříž zvaný Moskal, který byl roku 1805 použitý k označení hromadného hrobu ruských vojáků.

V Budišově nad Budišovkou se u kostela Nanebevzetí Panny Marie zase nachází kříž a kamenná stéla, na které je vyryto 9 malých křížů a nápis IHS MARIA G P N 1699. Kostel však byl postaven o 56 let později než byl vztyčen tento kříž. V Brně Bohunicích se mimo jiné nachází smírčí kříž, na kterém jsou rytiny oštěpu, dýky a rýče. A takových křížů bychom mohli popsat bezpočet.

Katalog smírčích křížů

Smírčí kříže se nacházejí po celé naší republice a někteří turisté se také baví tím, že je hledají. V roce 1997 vyšel soupis všech dosud nalezených a popsaných smírčích křížů v Čechách a na Moravě. Sestavilo jej muzeum v Aši a autorem je Společnost pro výzkum kamenných křížů, která vycházela ze skutečných historických podkladů z konce 19. století.

Katalog je ale nutné neustále obnovovat, protože těchto křížů je po celé zemi opravdu hodně a stále se nacházejí další. Například v roce 2003 po novelizaci byl počet smírčích křížů na našem území kolem 3893. Hledáním smírčích křížů se také zabývá Klub českých turistů, který k tomuto počinu motivuje mnohé zájemce z řad turistů.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak poznáme místo, kde se stal zločin? Podle smírčího kříže…