Menu
JenProCestovatele
Rusko

Kaliningrad: Ruské město u pobřeží Baltu, založené na počest českého krále

Kaliningrad je hlavním městem Kaliningradské oblasti, ruské exklávy nacházející se mezi Polskem a Litvou na pobřeží Baltského moře. Jde o část evropského kontinentu se spletitou minulostí, která sice patří Rusku, nicméně má úzké vazby na EU.

Dříve se Kaliningrad nazýval Königsberg (Královec) a byl součástí Polska, Pruska a následně Německa. Na toto období odkazují různá starobylá opevnění a další historické pozůstatky.

Stručná historie Kaliningradské oblasti

Königsberg, jak se kdysi Kaliningrad nazýval, byl založen ve 13. století teutonskými rytíři. V průběhu dějin se stal hanzovním městem a také hlavním městem Pruska. Jednou z nejvýznamnějších osobností, které v Kaliningradu strávily svůj život, byl filozof Immanuel Kant, jenž zde v roce 1804 také zemřel.

Kaliningradská oblast byla součástí Německa až do anexe SSSR, k níž došlo po druhé světové válce. Německé obyvatelstvo bylo poté buď vyhnáno, nebo odsud dobrovolně uteklo. Jednalo se o jednu z nejvíce militarizovaných a nejuzavřenějších oblastí Sovětského svazu, armáda byla ostatně hlavní ekonomickou oporou celého regionu. Po zániku SSSR byla Kaliningradská oblast demilitarizována.

Dodnes má Kaliningradská oblast pro Rusko strategický význam. Důvodem je mimo jiné to, že v Baltijsku nedaleko Kaliningradu se nachází jediný ruský přístav v Baltském moři, který nezamrzá.

Za dob existence SSSR bylo hospodářství Kaliningradské oblasti postaveno především na zemědělství, nicméně po roce 1991 utrpěl trh s místními produkty těžkou ránu. Vzrostla míra nezaměstnanosti a významně se rozšířila chudoba, především ve venkovských oblastech. S tím souvisel další problém, a sice vzkvétání organizovaného zločinu a obchodu s drogami.

Ve snaze vyřešit výše popsanou situaci Rusko v roce 1996 udělilo Kaliningradské oblasti zvláštní hospodářský status. S ním se pojily jisté ekonomické výhody, jejichž cílem bylo přilákat investory. Místní ekonomice to značně pomohlo a dosavadní krizi se do značné míry podařilo zažehnat. Postupem času došlo k významnému rozvoji obchodu se státy EU, s čímž šel ruku v ruce další hospodářský růst a také rozvoj průmyslové výroby.

Anexe Kaliningradu – 15. kraj Česka?

V roce 2022 se objevil internetový meme, jehož hlavní myšlenkou je připojení Kaliningradu, respektive Královce, k České republice jakožto Královeckého kraje.

Opodstatněním byly historické vazby Kaliningradu na Česko – město bylo ve 13. století založeno na počest českého krále Přemysla Otakara II., který se společně s německými rytíři zúčastnil první křížové výpravy do této oblasti.

Významní obyvatelé Kaliningradu

Zřejmě nejznámější osobností, která v Kaliningradu strávila svůj život, byl filozof Immanuel Kant. Dnes jej připomíná Kaliningradská (Královecká) katedrála, jež skýtá Kantův hrob. Stojí na tzv. Kantově ostrově, který se nachází v centru města a je obklopený řekou Pregola.

Mezi další významné obyvatele Kaliningradu patří například skladatel, dramatik, básník a spisovatel Richard Wagner, německý generál Werner Kempf, chemik Otto Wallach nebo politoložka a filozofka Hannah Arendtová.

Památky a zajímavosti Kaliningradu

Kaliningrad má poněkud komplikovanou, přesto velmi zajímavou historii. Toto dnes již ruské, avšak dříve pruské, německé a polské město skýtá několik pamětihodností a dalších zajímavých míst. Architektura města sice odkazuje na dobu Sovětského svazu, nicméně navzdory velkému množství betonových brutálních budov a typických sovětských památek je město příjemné. Uvidíte zde zelené parky, opravené historické čtvrti či charakteristické městské brány.

Výhodou je dobrá infrastruktura a hustá síť veřejné dopravy, díky níž se lze po městě velmi snadno pohybovat. Kam při návštěvě Kaliningradu určitě vyrazit?

Kaliningradská katedrála

Stavba této ikonické gotické katedrály byla zahájena v první polovině 14. století. Využily se při ní červené cihly, které jsou typické pro většinu hanzovní architektury. Katedrála se nachází uprostřed Kantova ostrova a představuje místo posledního odpočinku tohoto významného filozofa.

V průběhu dějin katedrálu postihlo několik závažných problémů a katastrof včetně rozsáhlých požárů a propadů půdy. Nejničivější dopad však měla na katedrálu druhá světová válka. Přestavba byla zahájena až v roce 1992, do té doby byla stavba prakticky v troskách.

Součástí katedrály je Kantovo muzeum, které se nachází v dolní části. Zajímavostí je, že zde najdeme jak luteránskou, tak ruskou pravoslavnou kapli. Druhá zmíněná byla přistavěna v průběhu rekonstrukce probíhající v 90. letech minulého století jako symbol smíření v rámci místní komunity.

Ústředním bodem katedrály jsou plně funkční barokní varhany. Za vidění stojí také knihovna ze 17. století, jež je součástí Kantova muzea.

Pravoslavná katedrála Krista Spasitele

Katedrála Krista Spasitele se nachází na Vítězném náměstí. Byla založena až v roce 1995, jedná se tedy o relativně novou stavbu.

Žádné pravoslavné katedrály v Kaliningradu ostatně nebyly až do roku 1985, kdy se postupně začaly otevírat pravoslavné farnosti. Ty se však nacházely v bývalých protestantských kostelech, což nebylo ideální už jen z hlediska uspořádání stavby, které se významně lišilo od uspořádání kostelů pravoslavných.

V 90. letech minulého století se proto začaly stavět kostely a katedrály nové. Autorem projektu katedrály Krista Spasitele byl architekt Oleg Kopylov, který stavbu navrhl tak, aby byla v souladu s moderními možnostmi architektury. Součástí katedrály jsou velké vitráže a pravoslavné fresky.

Dům sovětů

Tato několikapatrová betonová stavba stojí na místě bývalého královeckého hradu. Ten byl poničen v důsledku bombardování města během druhé světové války, nicméně ruiny se zachovaly až do roku 1968, kdy byly jakožto připomínka původního německého obyvatelstva definitivně odstřeleny.

Stavba nové betonové budovy započala v roce 1970. Během příštích let ji doprovázely potíže se statikou a nakonec byla z finančních důvodů zastavena. Až v roce 2005, při příležitosti 60. výročí Kaliningradu a návštěvy Vladimira Putina, byla budova částečně zrekonstruována. Místní obyvatelé budově z očividných důvodů říkají zahrabaný robot.

Kantova univerzita

Kantova univerzita, celým názvem Baltská federální univerzita Immanuela Kanta, je největší vysokou školou regionu. Byla založena roku 1947 na místě, kde dříve stála Královecká univerzita Albertina. Původně nesla název Kaliningradský státní pedagogický institut, poté Kaliningradská státní univerzita, Ruská státní univerzita Immanuela Kanta a nakonec v roce 2010 získala současný název.

Muzeum světového oceánu

V jednom z nejvýznamnějších námořních muzeí v Rusku můžete shlédnout působivou sbírku předmětů souvisejících s životem v moři či na moři. Hlavní atrakci představuje loď Vityaz, která byla postavena v roce 1939, za shlédnutí stojí také ponorka a další plavidla ruské flotily. Nechybí ani sbírka mušlí, korálů a dalších mořských živočichů, jako jsou například různé druhy ryb nebo měkkýšů. Součástí je také expozice týkající se rybolovu a kosmonautiky.

Kaliningradská ZOO

Kdysi dávno byla kaliningradská zoologická zahrada považována za jednu z nejlepších v celé Evropě, nicméně chronický nedostatek financí udělal své. ZOO do značné míry zchátrala a mnoho zvířat muselo být rozprodáno, aby ji vůbec bylo možné udržet v chodu. V posledních letech se však její úroveň znatelně zlepšuje.

Jantarové muzeum

V muzeu umístěném v centru města jsou k vidění nejrůznější umělecká díla z jantaru. Nachází se zde mimo jiné druhý největší kus jantaru na světě. Pokud do muzea zavítáte, dozvíte se zajímavé informace o původu a vlastnostech jantaru a jeho využití v minulosti i současnosti.

Pobřeží Baltského moře je největším nalezištěm jantaru v Evropě i na svatě a kaliningradský jantar je obzvlášť ceněný. I z tohoto důvodu tedy muzeum stojí za pozornost.

Zdroje: bbc.com, wikipedia.com, lonelyplanet.com, theculturetrip.com, insider.com

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Kaliningrad: Ruské město u pobřeží Baltu, založené na počest českého krále