Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Město Letohrad často měnilo svůj název. Původní Kyšperk proslul hlavně výrobou sirek

V Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí se nachází krásné a turisticky vyhledávané město nazvané Letohrad. Jeho původní název byl ještě před padesáti lety Kyšperk podle místního stejnojmenného hradu, poté Orličné, nakonec se ustálilo moderní pojmenování Letohrad. V tomto městě, jehož zachovalé historické jádro tvoří památková zóna, je čilý turistický ruch a těšit se můžete i na spoustu zajímavosti v okolí. Kam se tedy podívat? Kromě bývalé tvrze Orlice se 400 let starým sklepením a expozicí zbraní je v Letohradu zámek s krásným parkem, Muzeum řemesel, které patří k největším v Evropě a spousta dalšího, co byste neměli minout.

Jaké historické památky si v Letohradu prohlédnout?

Jaké památky si tedy prohlédnout? Hrad Kyšperk pochází přibližně ze 14. století. Nejstarší zmínka o přilehlém městečku je však pozdější. Velký rozkvět zažil Kyšperk, tedy budoucí Letohrad, v 17. století, tehdy byl také přestavěn místní hrad na zámek a současně vznikl i kostel svatého Václava s nádhernou štukovou výzdobou. Tento kostel byl v letech 1680–1685 vystavěn Hynkem Jetřichem Vitanovským z Vlčkovic ve stylu italského baroka a je vyzdoben cennými štuky od milánského umělce Giovanniho Maderny. Nechybí ani rokokové zařízení z let 1783–1786.

Kostel se nachází v těsném sousedství zámku a původně sloužil jako zámecká kaple. Je v něm také hrobka Jetřicha Vitanovského i dalších majitelů panství. Určitě stojí za návštěvu a prohlédnout si v něm můžete i zajímavé a cenné obrazy, zejména též samotný obraz svatého Václava na hlavním oltáři. V 18. století pak na panství přibyla barokní kaple svatého Jana Nepomuckého. Ta pochází z roku 1734 a byla vystavěna na Kopečku nad městem Janem Václavem Ignácem Bredou. Stavbu řídil stavitel Morazzi z Chrudimi, díky němuž vznikla též kaple na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.

Zajímavostí je, že půdorys kaple tvoří pětiúhelník, je tam pět vchodů, pětiboký oltář i pět andělů nad oltářem. Na stavbu této kaple byl použit materiál z nedalekého rozpadajícího se hradu a začal ji stavět tehdejší majitel panství František Karel Libštejnský z Kolovrat. Z hradu dnes zůstalo jen opevnění, zbytky valů a příkopy na návrší zvaném Hradisko, lze si tam udělat pěší výlet a nasát zbytky dávné historie.

Muzeum řemesel je největší v Evropě

Z dalších památek města můžeme jmenovat například Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici z roku 1709, různé barokní domy na náměstí, jedno z nich je dnes Městské muzeum, kde si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii města a zdejšímu sirkařství, dále sousoší Panny Marie na náměstí z let 1718–1721 od sochaře Antonína Appellera z Litomyšli, původní renesanční tvrz Orlice a bývalý hospodářský dvůr v roku 1720, z něhož je dnes Muzeum řemesel, které patří k největším ve střední Evropě. To byste rozhodně též neměli minout.

Mezi nejzajímavější exponáty tohoto muzea patří třeba vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a sto let stará školní třída, zubní a gynekologická ordinace, retro expozice a expozice betlémů. Najdete zde až 89 ucelených expozic řemesel a živností z období 1840–1930. Kromě poměrně známých profesí, jako jsou truhlář, řezbář a podobně, se můžete podívat i na práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a tak dále.

Zajímavosti ve městě Letohrad

Ve městě Letohrad se též nachází pamětní deska připomínající zdejší pobyt Tomáše Garrigua Masaryka a jeho přednášku věnovanou Karlu Havlíčkovi Borovském dne 1. května 1904. Své kouzlo má i Hotmarova kaplička z roku 1680 postavená místním rodákem Vilémem Hotmarem.

Z významných osobností v bývalém Kyšperku pobýval během léta roku 1934 a 1935 slavný malíř Alfons Mucha, který zde v budově současné průmyslové školy maloval pro pražský Hlahol obraz „Píseň“ a obrázek „Bol dívky“ do městské kroniky. Co se týká dalších zajímavostí města, jde tady hlavně o sirky. Město se totiž proslavilo sirkařskou výrobou, a to ještě dříve než například Sušice. Tato výroba se rozmohla od průmyslového 19. století. Nejstarší písemný doklad o výrobě sirek u nás pochází právě z Kyšperku, a to od roku 1838, jde o Poučení pro výrobce sirek A. Nona z Kyšperka. Nejstarší písemně doloženou výrobnu zápalek v Kyšperku provozoval od roku 1842 Josef Šedivý s dělníkem Čadou, kteří kteří denně produkovali až 350 bedniček po 50 balíčcích sirek, což představovalo jeden a tři čtvrtě milionu sirek.

Zámek Letohrad s parkem, oranžerií a ptačími voliérami

Milovníky historie ale nejvíce může zajímat zámek Letohrad, dříve pojmenovaný Kyšperk. Panství v 16. století patřilo šlechtickému rodu Žampachů z Potštejna, po smrti Zdeňka Žampacha v roce 1562 se stal majitelem Čeněk Žampach. Jeho starší bratr Jan Burian založil na ostrohu nad Tichou Orlicí tvrz, o níž jsou známy písemné záznamy poprvé z roku 1570. Po smrti bratra musel Čeněk kyšperské panství prodat. Zajímavým vlastníkem byl ale již zmíněný hrabě Hynek Jetřich Vitanovský, který na místě nevyhovující zbořené tvrze v letech 1680–1685 postavil dvoupatrový zámek s věží. Hrabě Vitanovský založil i šest cechů, špitál pro staré a chudé lidi a zrušil robotu, čímž si získal lid na svou stranu.

Stavbu po jeho smrti pak dokončila jeho manželka Jana Magdalena z Harasova, která se podruhé provdala za Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat. K zámku byla přistavěna jednopatrová budova, která sloužila jako patrimoniální úřad a také již zmíněná kaple svatého Václava. Dalšími vlastníky byl rod Bredů (Cavriani). Hraběnka Tereza Bredová v roce 1730 provedla nutné úpravy zámku, které později dokončil manžel její dcery Petr Marcolini z Ferraty. Byla také vytvořena nová věž s hodinami a založena zahrada. Z 19. století pochází přírodně krajinářský park, původně zámecká zahrada, s fontánou, empírovým altánem a umělou jeskyní – grottou, z rostlin zde můžete spatřit třeba vzácný kandík psí zub.

Pozdějšími vlastníky zámku byli Karel Nimptsch a následně rod Stubenbergů. Mezitím probíhaly nové stavební úpravy a na zámku byla zřízena i škola pro dívky, které se zde učily ručním pracím. Počátkem 20. století proběhla další rekonstrukce celého zámku a úprava parku. Stubenberkové byli vlastně posledními majiteli zámku, kterým byl po druhé světové válce majetek zabaven. Pak již budova sloužila jako národní výbor, knihovna, obřadní síň nebo třeba internát. Své využití zde našlo i městské muzeum. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce a zámek dnes využívá soukromé gymnázium, hotel s restaurací, je tu stále městská knihovna i základní umělecká škola.

Turisté si ale mohou prohlédnout i stálé zámecké expozice v druhém patře východního křídla, kde jsou postupně připravovány a zařizovány sály k prohlídkám pro veřejnost. V expozicích nechybí ani vzpomínka na malíře Alfonse Muchu, který se v Kyšperku pohyboval. Přístupný je též park, kde najdete i voliéry s exotickými ptáky. Ve zdejší oranžerii se například pěstovala nejstarší bonsaj v Evropě, která byla přivezena roku 1882 z Japonska do Vídně hrabětem Stubenbergem. Už tehdy jí muselo být nejméně 100 let. Jedná se o jalovec čínský, který byl pak roku 1928 přivezen do Letohradu. V roce 1977 byla bonsai umístěna do botanické zahrady v Liberci, kde by měla být k vidění dodnes.

Tvrz Orlice zve do Letohradu a okolí. Co stojí za vidění?

Určitě ještě stojí za zmínku tvrz Orlice u Letohradu. Tvrz Orlice má bezesporu zajímavou historii, ale dnes již neexistuje. Dnes se totiž na tomto místě nachází luxusní hotel s wellness a restaurací. Sídlo pochází ze 13. století, v 16. století byla tvrz přestavěna na zámek, ale osazenstvo se přestěhovalo na zámek v Kyšperku, takže následně stavba na okraji města spíše pustla. Původně zpustlá budova pak sloužila k průmyslovým účelům, ale po dokončení rekonstrukce v roce 2012 vznikla nejen opravená tvrz s originálním gotickým a renesančním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale i restaurace, středověká krčma a hotel. Zaujmout může především 400 let starý opravený sklep, kde byla nalezena i spousta historických předmětů objevených během samotné rekonstrukce.

Tvrz Orlice nabízí hned několik prohlídkových okruhů a tras, například historické místnosti a sklepení se sbírkami zbraní, loveckých trofejí, cínového nádobí a historickou kuchyní. Pod skleněnými podlahami jsou vidět hradby a zdi původní tvrze. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory, které byly 400 let zazděné a objeveny až při rekonstrukci. Druhá trasa okouzlí překrásnými prostory druhého a třetího nadzemního patra tvrze. Nabízí také výrobky z orlických skláren, dále originální figurální sgrafita ze 16. století a historickou knihtiskařskou dílnu. Třetí trasa je nazvaná Kouzelný les – fauna České republiky a čtvrtá trasa umožňuje prohlídku archeologických nálezů ze stavebních prací v průběhu rekonstrukce.

Nikdo nezapomněl ani na děti, pro které jsou připraveny výukové a zábavné programy, třeba již zmíněný Kouzelný les nebo Jak se dělá kniha. Pokud pojedete do Letohradu, rozhodně byste neměli Tvrz Orlici minout!

Tipy na výlety v okolí Letohradu

V okolí městě Letohrad je též spousta cyklostezek, naučných stezek a spousta dalšího zajímavých turistických atrakcí k vidění. Rovněž se můžete projít na zříceniny hradů Žampach, Lanšperk, vystoupat na vrch Kozinec nebo Tyršovu rozhlednu v nedalekém Žampachu.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy.cz, navylet.cz, hrady.cz, tvrzorlice.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Město Letohrad často měnilo svůj název. Původní Kyšperk proslul hlavně výrobou sirek