Menu
JenProCestovatele
Výlety v okolí Brna

Modřice: vinařská oblast, mariánské poutní místo i rodiště herce Jiřího Dvořáka

Krásný název obce Modřice není odvozen od modré barvy či modrotisku, ale údajně od jména Modr v množném čísle, tedy Modřici, jak se obec původně jmenovala. Leží v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu. Jako každá obec mají i Modřice svou historii a památky, které stojí za zhlédnutí. Především je to však vinařská oblast a poutní místo. Co tedy o Modřicích víme?

Historie města Modřice

První písemná zmínka o Modřicích pochází z roku 1141, kdy je v listině olomouckého arcibiskupa Zdíka uvedeno, že Modřice náleží do majetku olomouckého arcibiskupství. Podle legendy do těchto míst přinesli věrozvěstové uctívanou ikonu Panny Marie. Od 13. století se v Modřicích usazovali němečtí kolonisté a až do poloviny dvacátého století zde převládalo německé obyvatelstvo, které muselo po druhé světové válce odejít. Modřice jsou také vinařská obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční tratě Hájek, Mučednická, Sady).

Status města získaly Modřice 1. července 1994. V roce 1999 proběhl v modřické ulici Za Humny kvůli chystané stavbě nových domů záchranný archeologický výzkum. Byly objeveny fragmenty dvou ramen příkopu propojených zaobleným nárožím. Zjistilo se, že se jednalo o opevňovací příkop pochodového tábora římských legií z dob markomanských válek, tedy přibližně z let 172–180.

Modřice jsou známé také tím, že jsou rodištěm oblíbeného herce Jiřího Dvořáka.

Kostel svatého Gotharda v Modřicích

V areálu dnešního kostela kdysi stálo biskupské dvojkostelí, křestní kostel Panny Marie byl zbořen ve 40. letech 18. století. Na jeho místě byla postavena kaple svatého Jana Nepomuckého. Ta je dnes součástí kostela svatého Gotharda, jehož dnešní podoba vznikla po požáru v Modřicích v roce 1724. Původní dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem, která byla místním pokladem, se bohužel nedochovala. V kapli je uctívaná socha Panny Marie, která pochází z některého z brněnských kostelů. Na bočním oltáři svatého Jana Nepomuckého je milostná soška Panny Marie s Kristem – Pieta, která pochází ze zbořeného poutního kostela Mariánská hvězda ve Slatince. Tento kostel zanikl v době, kdy Josef II. rušil kostely.

Slavnostní instalaci Piety na hlavní oltář provedl olomoucký arcibiskup kardinál Troyer, který byl tehdejším majitelem Modřic. To znamenalo uznání mariánského poutního místa, i když byl kostel zasvěcen jinému světci. K této Bolestné Matce Boží konali zahradníci z okolních míst pouť jako poděkování za svého zázračně uzdraveného druha. Tradiční pouť zahradníků se nazývala Kokšlfest, což zřejmě z historického hlediska mělo vztah k desátkům modřické vrchnosti za výnosná zelniště, platila se z nich roční činže kohouty. Tradiční děkovné poutě se zde konaly třetí čtvrtek měsíce srpna, kolem svátku svatého Bartoloměje, dnes je mše každou neděli a v sobotu kolem svátku svatého Gotharda.

Památky v Modřicích

Mezi další památky Modřic patří kaple svatého Václava z let 1917–1918 vystavěná ve stylu italského neobaroka s kubistickými prvky na náměstí Svobody, patrový měšťanský dům s podloubím vystavěn kolem roku 1800, barokní budova fary z roku 1726 a barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána.

Zaniklý hrad Modřice

V Modřicích se také nacházel hrad, který dnes již neexistuje. Hrad Modřice zřejmě stával  jižně od kostela svatého Gotharda. Nechal jej vystavět ve 13. století biskup Robert jako hospodářsko-politické centrum modřického panství. Celá oblast byla ve správě olomouckého biskupství. Proto také na hradě bydleli sami biskupové, později také purkrabí a mani. Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1465, pak již zřejmě neexistoval a správa místního biskupského panství sídlila od poloviny 16. století v chrlické tvrzi.

Tipy na výlety v okolí

V okolí si můžete prohlédnout veškeré památky a turistické atrakce města Brna. Například navštívit hrad Špilberk, minizoo Jižanský dvorek, přírodní koupaliště Biotop, absolvovat let balónem nebo akrobatickým letadlem a prohlédnout si krásy z výšky, navštívit Moravské zemské muzeum v Brně, rodinný adrenalinový park BRuNO family park, nebo poctít svou návštěvou klášter v Rajhradě u Brna – opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.

Zdroje: wikipedie, navylet.cz, Poutní místa Moravy a Slezska: František Odehnal

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Modřice: vinařská oblast, mariánské poutní místo i rodiště herce Jiřího Dvořáka