Menu
JenProCestovatele
Cestování po Evropě

Nejvíce ekologické země světa. Kam by se měli vydat milovníci čistého životního prostředí

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

1. 8. 2019

Pojedete raději do země, kde lidé žijí v souladu s ekosystémem, nebo někam, kde přes smog nevidíte? Odpověď je většinou jasná. Nějaký ten nedostatek se vždy najde, ale je pravdou, že na některých místech se na šetrnost k matce Zemi opravdu přísně dbá. Kromě krásné dovolené tam také můžete načerpat inspiraci pro vlastní ekologický život bez černého svědomí.

Environmental Performance Index a měření států

Nejznámějším a asi momentálně nejlepším systémem vyhodnocování ohleduplnosti států je takzvaný EPI – Environmental Performance Index. Tvůrci projektu jsou americké univerzity Yale a Columbia. Měřeny jsou skoro všechny země světa a výsledky vycházejí každé dva roky.

Bodové hodnocení na škále od nuly do 100 bodů se skládá z několika indikátorů. Hlavními dvěma oddíly jsou Zdraví životního prostředí (40% výsledku), pod kterou spadají podkategorie vliv na zdraví, kvalita ovzduší a hygienická opatření, a Vitalita ekosystému (zbylých 60%), která se zabývá statistikami z oblasti agrikultury, kácení lesů, rybolovu, energií, vodních zdrojů a biodiverzity.

Nejekologičtější zemí světa je Švýcarsko

V roce 2018 se na první příčce světového žebříčku EPI umístilo Švýcarsko s hodnocením 87,42. Jedním z nejhlavnějších důvodů je například zákonná ochrana přírodních a zemědělských pozemků před zástavbou. Roztahující se města a neustálé budování ničí přírodu na mnoha místech, ale Švýcaři se tomu úspěšně brání a snaží se poradit si s urbanizací zvýšením hustoty zalidnění měst namísto jejich rozlohy.

Velkým faktorem je také švýcarská “zelená ekonomika” přírodních zdrojů. Upřednostňuje se obnovitelná energie, občané jsou vedeni k recyklaci, která v zemi funguje ve velkém měřítku, čímž se snižuje produkce odpadu i poptávka po surovinách. Krajina je chráněna zákony, díky kterým můžete obdivovat alpskou přírodu a dýchat čistý vzduch.

Evropa a obnovitelné zdroje

Evropa pokryla šestnáct nejvyšších pozic světového žebříčku. Po Švýcarsku se jako druhá umístila Francie, potom Dánsko, Malta, Švédsko, Velká Británie a další vyspělé země. Environmentální ohleduplnosti napomáhá nejen zákon, ale také šíření povědomí mezi občany a pokrok, který umožňuje vyvíjet šetrnější technologie.

Čteme-li seznam seshora a přeskočíme-li na konec, platí většinou, že ekologická situace bývá horší v méně rozvinutých zemích. Nezapomínejme tedy, že věda a pokrok sice přinesly postupné ničení naší planety, ale právě ony nám také mohou pomoct je zastavit. Budoucnost je v obnovitelných zdrojích. Dánsko se například plánuje do roku 2055 úplně zbavit závislosti na fosilních palivech, která znečišťují vzduch.

Jihoameričtí vítězové v ochraně lesů

V povětšinou ekonomicky zaostalé Latinské Americe, kterou trápí z hlediska ekologie hlavně znečištění a nekonečný proces kácení deštných pralesů, se najdou i státy, které se snaží přírodní dědictví střežit jako oko v hlavě. Jedná se tedy hlavně o Kostariku (67,85) a Kolumbii (65,22). Poměrně dobře si vede i Dominikánská republika (64,71), a překvapivě také politicky problematická Venezuela (63,89), jejíž území tvoří z 54% chráněné přírodní oblasti.

Kostarika prý je jednou z nejšťastnějších zemí. Tamější lidé si života užívají, a mají proč – místní krajina je rájem, na který mohou být po právu hrdí a který stojí za to uchovat. Proto tam všeobecně funguje snaha co nejvíce ochránit přírodu a zamezit znečištění vody i vzduchu. Kostarika, která aspiruje na titul první země světa bez uhlíkové stopy, se v roce umístila jako třicátá – spolu s Bulharskem, které má shodný počet bodů.

V různorodé Kolumbii stále přetrvávají některé environmentální problémy – znečištění půdy a vody, kácení deštných lesů… Byla ale zavedena přísnější opatření a země se začala vzpamatovávat. V letech 2006, 2008, 2010 a 2012 to dotáhla do světové top 30 ve statistice EPI, loni obsadila 42. příčku.

Nejznečištěnější státy světa a Evropy

Pro srovnání se podívejme na opačný konec statistiky. Za loňský rok dosáhlo pěti nejhorších hodnocení Burundi, Bangladéš, Demokratická republika Kongo, Indie a Nepál. V Indii teče špinavá Ganga plná odpadu, v Bangladéši je zase znečištěná hlavně voda považovaná za pitnou, a to toxickými látkami a těžkými kovy (!) jako je olovo, arsen, rtuť a dokonce uran. Zatímco některé se vyskytují v půdě, jiné se do vody dostávají z průmyslových závodů. Burundi sužuje půdní eroze, kácení lesů a zmenšování přirozeného prostředí místním živočichům.

Ze zemí Evropy se nejhůře umístila Bosna a Hercegovina se 41,84 body – 23. nejhorší ze 180 hodnocených států. Tamější příroda na první pohled nevypadá zle, to naopak. Problémem je ale silné znečištění ovzduší a špatné hospodaření s odpadem, což velmi komplikuje místní politická situace a špatně organizovaná administrativa.

Je Česko ekologické?

Česká republika si ve světovém měřítku nevede velmi zle. V roce 2006 dokonce byla podle EPI čtvrtou ekologicky nejohleduplnější zemí na světě a v roce 2014 pátou. Hodnocení z loňského roku ji umístilo na 33. místo, přičemž stojí na 24. místě v rámci Evropy.

V posledních letech můžeme kolem sebe pozorovat rostoucí trendy omezování plastového odpadu, otevírání bezobalových prodejen potravin, ekologičtější životní styl… Ohledy na přírodu mají určitě své významné místo v obecném povědomí. Na druhou stranu ale stále existuje spousta lenochů a ignorantů, kteří nám to všem kazí. Jak praví staré známé moudro, vždy je co zlepšovat.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Nejvíce ekologické země světa. Kam by se měli vydat milovníci čistého životního prostředí