Menu
JenProCestovatele
Německo

Německý zámek Hohenzollern patří mezi ty nejslavnější. Navštivte Royal Winter Magic 2024

Taťána Kročková

Taťána Kročková

14. 10. 2023

Známý zámek Hohenzollern se nachází na stejnojmenném kopci ve výšce 885 metrů nad mořem v Zollernalbkreis v Bádensku-Württembersku v obci Bisingen, která patří do okresu Zimmern. Zámek má pohnutou historii a jeho dnešní podoba pochází z rozsáhlé přestavby v 19. století. Je majetkem rodu Hohenzollernů a silně lákavou turistickou atrakcí s mnoha zajímavými expozicemi a akcemi v průběhu roku, včetně slavné vánoční akce Royal Winter Magic.

Historie hradu Hohenzollern

První zmínka o středověkém hradu v hrabství Zollern pochází z roku 1267, tento hrad byl nejspíše postaven již v 11. století, ale v roce 1423 jej po dlouhém obléhání dobyli a zničili znepřátelení Švábové z okolních měst. Ještě v 15. století byl vystavěn hrad nový, který sehrál velkou úlohu v bojích se Švédy v době třicetileté války. Po válce byl hrad převážně v rukou Habsburků, v 18. století jej obsadila francouzská vojska. Od 19. století ale již jen chátral, významná část hradu, která se zachovala, byla kaple svatého Michala. Bylo nutné sídlo zcela obnovit.

Dnešní podoba zámku Hohenzollern pochází z rozsáhlé přestavby v druhé polovině 19. století a je dílem významného berlínského architekta Friedricha Augusta Stülera, který byl roku 1842 jmenován královským architektem. Byl též žákem a nástupcem Karla Friedricha Schinkela. Zámek postavil v novogotickém stylu, příjezdové cesty k zámku pak navrhl nejlepší pruský stavitel pevností té doby Moritz von Prittwitz. Sochy jsou dílem sochaře Gustava Willgohse. Jedná se o sochu hraběte Jose-Nilase von Zollern, v císařském sále z roku 1961 je to pak osm soch významných císařů, Jindřicha V., Fridricha I. Barbarossy, Fridricha II. a Fridricha III., Rudolfa I., Ludvíka Bavorského, Karla IV., Sigmunda, dále dvě sochy biskupů, busty císaře Maxmiliána I. a Karla V. a další.

Významná přestavba zámku v 19. století

Zámek Hohenzollern se tak v 19. století stal významným reprezentačním politickým sídlem Pruska a uchovával bohaté dědictví předků. Zosobňuje ideál středověkých rytířských hradů a společně s hradem Neuschwanstein patří k nejnavštěvovanějším a nejkrásnějším dochovaným historickým sídlům, která se těší velké turistické návštěvnosti. Základní kámen byl položen roku 1850 a stavba trvala až do roku 1867. I když chtěl pozdější nástupce Wilhelm II. hrad opět přestavovat, nebylo mu do doporučeno, proto tehdy nechal přestavět jiný hrad. Hohenzollern tak zůstal zachován, dokud jej těžce nepoškodilo zemětřesení v roce 1978. Protože se zbořily některé věže a poškodily sochy, byly nutné opravy, které se táhly až do 90. let 20. století.

Neuschwanstein. Pohádkový hrad princezen, nebo výplod schizofrenního mozku?

Zámek tvoří rozsáhlé opevnění, které se rozkládá po celém kopci Hohenzollern, vstup tvoří brána s padacím mostem, cestou k zámeckému nádvoří narazíte na Wilhelmovu věž, pojmenovanou podle císaře, a dále baštu s vyhlídkou na celé krásné okolí. Následuje několik bašt rozmístěných na všechny světové strany a mezi nimi jsou sochy pruských králů. Toto rozsáhlé opevnění má nejstarší historii a chrání celý zámek. V zámeckém nádvoří se nachází kaple svatého Michala s rodinnou hrobkou, strážní věž a venkovní schodiště.

Zámecká budova tvoří jihovýchodně písmeno U, na jehož koncích se nacházejí protestantská kaple se sarkofágem zesnulého člena rodiny a katolická kaple. Třípatrová budova zámku je zdobena mnoha věžičkami a čtyřmi hlavními věžemi, které poskytují výhled na celé okolí. Jsou to Kaiserturm s výhledem na Fuchsloch Bastei, Biskupská věž s výhledem na Spitz, Markraběcí věž s výhledem na Schareck Bastei a Michael Sturm před Zahradní baštou.

Interiér zámku Hohenzollern a cenné předměty v pokladnici

Venkovní schodiště vede do haly, kde je na stěnách namalován rodokmen rodu Hohenzollernů. Následuje Hraběcí sál, který zabírá jižní křídlo zámku. Okna jsou zdobena barevnými malbami od Stülera. Pod Hraběcím sálem se nachází bývalá zámecká kuchyně, kde je dnes pokladna. Na Hraběcí sál pak navazuje knihovna s nástěnnými malbami Wilhelma Peterse, které se týkají historie Hohenzollernu. V Markraběcí věži se nachází královský salon, říká se mu také Markraběcí pokoj, Modrý salon pojmenovaný kvůli modré barvě sametu, jež tvoří čalounění nábytku, patřil císařovnám. Parkety pokoje tvoří pět druhů různých dřevin a na stěnách visí obrazy s rodinnými portréty královen, císařoven a malých princů. Obraz prince Waldemara Pruského malovala sama císařovna Augusta Viktoria.

V tomto pokoji je umístěn také královnin sekretář podle návrhu Stülera. V síni pro služebnictvo je pozoruhodný obraz od Franze von Lenbacha. Je na něm císař Wilhelm I. krátce před svou smrtí. Ale i další druhy zajímavých kousků nábytku a vybavení místností zámku stojí za to. Ve spodnějším patře je zbrojnice a pokladnice ukrývající šperky, dvorní šaty a drobné umělecké a cenné předměty císařů a císařoven. Prohlédnout si lze třeba drahé císařovy tabatěrky zdobené drahokamy, příčné flétny císaře Fridricha, stříbro a porcelán rodiny, nebo bohatě zdobenou korunu Wilhelma II. s 18 brilianty a 142 růžovými diamanty. Také uniformu s legendární dírou po kulce Fridricha Velkého, kterému jeho vzácná tabatěrka, kterou můžete rovněž vidět, zachránila život.

V okolí zámku se pak ještě nachází zámecká zahrada, která byla původně vytvořena podle plánů Petera Josepha Lenného. Dnes je v areálu zámecká kavárna Café Kira, pojmenovaná podle ruské manželky Ludvíka Ferdinanda, a restaurace.

Současné expozice a atrakce zámku

Zámek je v současnosti stále v soukromém vlastnictví rodu Hohenzollernů. Dvě třetiny z něj náleží braniborsko-pruské linii rodu Hohenzollernů a jedna třetina švábské linii. Po druhé světové válce na zámku bydlel poslední pruský korunní princ Wilhelm, v roce 1952 proběhlo několik změn, nově přibyly památky vztahující se k pruské historii z majetku rodiny a bývalého Hohenzollernského muzea na zámku Mon bijou, a byla založena nadace princezny Kiry, pro kterou nechal její manžel postavit i pravoslavnou kapli.

Současná expozice zámku je věnovaná císařovně Augustě Viktorii, která byla velmi pokroková, zasazovala se o vzdělání žen i jejich uplatnění v politice, navíc byla módní ikonou a nejfotografovanější ženou Německa na počátku 20. století. Nosila typické klobouky s velkými pštrosími pery, vysoké účesy a dlouhé šaty. Rovněž milovala sport a nacházela zalíbení v tenise, gymnastice, jezdila na koni a vlastnila nejrychlejší jachtu v zemi, na které podnikala i závody.

Royal Winter Magic 2024 na Hohenzollern

A stejně jako každý rok i letos se návštěvníci mohou těšit na tradiční Royal Winter Magic, což jsou vánoční trhy s bohatým programem, které budou letos k dispozici od 24. 11. 2023 do 7. 1. 2024. Akce se koná venku i v prostorách zámku, nabízí speciální vánoční výzdobu a osvětlení, poutavé expozice s jedinečnou vánoční atmosférou, vystoupením kejklířů a umělců, loutkovým divadlem a dalšími atrakcemi.

V hraběcím sále bude umístěn dvanáctimetrový stůl s originální klasicistní obsluhou a stříbrem z císařských zásob podle návrhu Karla Friedricha Schinkela, po stranách sedm metrů vysoký vánoční strom. V katolické zámecké kapli bude výstava o historii skleněných vánočních ozdob a prostory celého zámku budou slavnostně vánočně vyzdobeny.

Zdroje: Wikipedia, burg-hohenzollern.com

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Německý zámek Hohenzollern patří mezi ty nejslavnější. Navštivte Royal Winter Magic 2024