Menu
JenProCestovatele
Výlety Královéhradecký kraj

Státní zámek Opočno vlastní unikátní sbírky zbraní a umění. Spor o vlastnictví probíhá dodnes

Státní zámek Opočno se nachází ve stejnojmenné obci v podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou, nedaleko Hradce Králové. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl však v 16. století renesančně přestavěn. Zámek se dnes těší velkému zájmu turistů, nabízí cenné unikátní sbírky zbraní a umění a byla na něm také natáčena spousta pohádek a filmů.

Historie zámku Opočno

Na základě archeologických výzkumů bylo zjištěno, že místo bylo osídleno již v době pravěku, a sice v době kamenné. První zmínka o Opočně se objevila v Kosmově kronice a je datována k roku 1068, dalším záznamem je pak Vyšehradská listina knížete Soběslava I. z roku 1130. Opočno údajně již v roce 995 vlastnili Slavníkovci, což se ale nedá jednoznačně potvrdit. Bylo však doloženo, že Opočno posléze vlastnili Přemyslovci. Prvním známým majitelem Opočna byl Čeněk z Potštejna v roce 1341 a prvním doloženým majitelem pak Mutina z rodu pánů z Dobrušky a později z Opočna, což byla jedna z rodových větví Drslaviců. Po jeho smrti Opočno vlastnil Sezema z Dobrušky, a poté jeho synové, kteří si panství rozdělili. Další majitelé se střídali, v roce 1406 hrad koupil nejvyšší purkrabí Jan Krušina z Lichtenburka.

V době husitských válek hrad vlastnili příznivci husitů, poté jejich odpůrci. V roce 1421 se hrad pokoušel neúspěšně dobýt Jan Žižka. Husité hrad obléhali a chtěli obsadit, to se jim však nepodařilo. V roce 1425 byl hrad nakonec dobyt a zbořen, o pár let později vymřel rod pánů z Dobrušky i Opočna. Dále se opět na hradě střídali majitelé, například i loupeživý rytíř Petr Svojš ze Zahrádky, který jej získal násilnou cestou, v roce 1451 hrad přešel do vlastnictví Ladislava Pohrobka, o dva roky později krále Jiřího z Poděbrad. Na konci 15. století získal Opočno rod Trčků z Lípy. Ti také panství rozšířili a dali se do přestavby hradu.

Přestavba Opočna na renesanční zámek

V 16. století tak probíhala rozsáhlá přestavba hradu na renesanční zámek. Ani další politické události kolem hradu v následujících letech nebyly klidné. Zámek v 17. století získal rod Colloredů jako zástavu za pomoc při potlačování stavovského povstání. Prvním, a také svobodným a bezdětným, vlastníkem byl Rudolf. Po jeho smrti zámek převzali potomci jeho rodu z dalších linií. Následovaly barokní úpravy zámku, v 19. století pak i úpravy zámeckého parku, rod se rozšířil na přídomek Colloredo-Mannsfeld. V roce 1813 se na zámku konalo jednání protinapoleonské koalice a pobýval zde i ruský car Alexandr, pruský král Bedřich Vilém II. a rakouský kancléř Metternich.

Na konci 19. století byl zámek značně zatížen dluhy a hospodářskými potížemi plynoucími ze zákazu roboty. Na počátku 20. století proběhly další stavební úpravy a v roce 1922 došlo k částečnému zpřístupnění zámku veřejnosti. Během 2. světové války a také po ní byl zámek zkonfiskován a připadl do správy státu. V roce 2003 byl znovu navrácen rodu Colloredo-Mannsfeld, ale od roku 2007 po novém soudním řízení Opočno vlastní Česká republika. Soudní řízení o navrácení majetku se táhlo celá léta a táhne se velmi nepříjemně v podstatě do dnešní doby. V roce 2010 a 2013 si mohli potomci rodu Colloredo-Mannsfeldů odvézt z cenných sbírek některé obrazy a o další majetek se dosud soudí.

Prohlídkové okruhy zámku Opočno

Zámek Opočno vlastní cenné a rozsáhlé sbírky zbraní, umění i exotických předmětů z dalekých cest. První patro nabízí prohlídku afrických sbírek z cest z období počátku 20. století, dále prohlídku soukromých pokojů knížete Josefa II. Colloredo-Mannsfelda a jeho manželek – Lucy Yvonne a Marie Sidonie de Smit, pokojů Josefova bratra Jeronýma a jeho ženy Berthy (koupelny, pracovny, salony, jídelny, reprezentační salon, hernu, ložnice), dále prohlídku zámeckých obrazáren se sbírkami italských umělců, rozsáhlou knihovnu s mnoha cennými tituly.

Druhý prohlídkový okruh byl zpřístupněn teprve nedávno, od roku 2022. Představuje dobu života rodiny Colloredo-Mannsfeld na konci 19. a začátku 20. století. Prohlídka zahrnuje soukromé pokoje majitelů zámku, pokoje služebné a vychovatelky, dívčí pokoj, učebnu, pokoje dětí, rodové muzeum, sbírku předmětů dovezených Josefem II. Colloredo-Mannsfeldem ze Severní Ameriky v letech 1904–1906, rytířský a lovecký sál, ve které se nachází jedna z největších sbírek zbraní na českých hradech a zámcích. Zámek Opočno nabízí i tematické prohlídky v dobových kostýmech.

Sbírky zbraní a obrazů na zámku Opočno

Co se týká sbírek, je opravdu co k vidění. Sbírka zbraní patří k největším a nejcennějším v České republice, obsahuje přes 2 000 exponátů a nechybí ani zajímavé trofeje a například také i popravčí meče. Co se týká sbírky obrazů, jedná se o 471 cenných obrazů, mezi nimi například: oboustranné plátno (z období kolem roku 1700) Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem, na druhé straně Panna Marie Ochranitelka od malíře Giuseppe Bartolomea Chiariho, Madona s dítětem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k Florenťanovi Andreovi del Sarto, Kristus mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf z roku 1575 zobrazující Barboru z Bibrštejna a Jana Jetřicha ze Žerotína v interiéru opočenského kostela nacházejícím se před zámkem a mnoho dalších.

Sbírky týkající se cest obsahují třeba trofeje cizokrajných zvířat, keramiku, práce Indiánů, předměty afrických kmenů a podobně.

Zámecký park v Opočně

Zámecký park pochází z roku 1816. Zřídil jej Rudolf Josef Colloredo-Mannsfeld. V parku nechal také zřídit pěkné vodopády a romantické stavby. Byly v něm ovocné stromy i skleníky s exotickými rostlinami. Nově upraven byl park posléze v roce 1868, a dále v letech 1998 a 1999.

Na zámku Opočno se konají také velké romantické svatby, a to v zámeckém parku, ve velké obrazárně, v tabulnici nebo na zámeckém nádvoří.

Zajímavost na zámku Opočno

V 90. letech 20. století se také řešilo, že opočenské zámecké sbírky obsahují i originál ztraceného obrazu Hieronyma Bosche Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Toto tvrzení však nebylo jednoznačně prokázáno.

Filmy a pohádky natáčené na zámku Opočno

Na zámku Opočno se natáčela celá řada pohádek a filmů. Byly to například:

  • F. L. Věk (1971)
  • Babička (1971)
  • Smrt talentovaného ševce (1982)
  • O podezíravém králi (1989)
  • Božena (2021) a další

Zdroje: wikipedie, zamek-opocno.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Státní zámek Opočno vlastní unikátní sbírky zbraní a umění. Spor o vlastnictví probíhá dodnes