Menu
JenProCestovatele
Výlety Praha

Strahovský klášter má unikátní knihovnu, obrazárnu a nověji expozici liturgických památek, které byste měli vidět

V pražské čtvrti Strahov se nachází významná historická a architektonická památka z 12. století – Strahovský klášter. Ten od doby svého vzniku střežil západní přístup k Pražskému hradu. Jedná se o nejstarší premonstrátský klášter v Čechách a označuje se rovněž jako Královská kanonie premonstrátů na Strahově, latinsky Monasterium Strahoviense a zastarale Mons Sion. Dnes v něm sídlí také Památník národního písemnictví. Jaká je historie kláštera, jaké památky uchovává a co všechno si dnes mohou návštěvníci prohlédnout?

Historie Strahovského kláštera

Klášter byl založen roku 1143 knížetem Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou, na jeho založení se podílel olomoucký biskup Jindřich Zdík, který se s podporou pražského biskupa pokusil vytvořit klášter řeholních kanovníků inspirovaný kanovníky Božího hrobu. Klášter dostal název Sion. V témže roce přišli do Prahy členové premonstrátského řádu a osídlili nový klášter. Po požáru v roce 1258 byl klášter přestavěn, další úpravy a rozšíření byly prováděny ve 14. století. Další újmu klášter utrpěl v době husitských válek, kdy byl vypleněn, poté znovu obnoven.

Podstatná rekonstrukce kláštera probíhala v letech 1601 až 1605. V roce 1613 byla založena Opatská zahrada. Další významnou událostí bylo přivezení ostatků zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta v roce 1627 z Magdeburgu. Bohužel další negativní událost od dob husitských válek na sebe nenechala dlouho čekat a v roce 1648 klášter vyrabovalo švédské vojsko a odvezlo velkou část knihovny.

Následovala barokní přestavba pod vedením architektů Orsiho a Matheye, v 18. století oprava fasád architektem Luragem a přestavba knihovny s přispěním Palliardiho. Od 50. let 20. století, kdy převzali moc komunisté, byl klášter uzavřen a řeholníci z větší části putovali do sběrných táborů. Činnost kláštera byla obnovena až po sametové revoluci v roce 1992, kdy začal být také postupně opravován. V areálu kláštera se nachází i kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel svatého Rocha. Významné a pro veřejnost přístupné jsou knihovna a obrazárna Strahovského kláštera.

V současnosti je opatem Královské kanonie premonstrátů na Strahově Rmus. D. Daniel Peter Janáček, O. Praem. zvolený 26. června 2018. K řádu patří celkem 75 řeholníků žijících v klášteře nebo na farách po celé České republice a části Slovenska.

Knihovna Strahovského kláštera

Strahovský klášter se může pyšnit jednou z nejcennějších a nejlépe dochovaných historických knihoven v Česku. Má přes 200 000 svazků, z toho 3 000 rukopisů a 1500 prvotisků uložených v depozitáři. Nejstarší knihou je Strahovský evangeliář z roku 860 v Tours. Knihovnu tvoří dva sály – Teologický a Filozofický sál propojené spojovacími chodbami, které rovněž slouží jako knihovny. Na konci jedné z chodeb je kabinet kuriozit, předchůdce pozdějších muzeí. V zasklených skříňkách jsou zde umístěny různé přírodniny, například lastury, vycpaná zvířata apod.

Teologický sál

Teologický sál vznikl v letech 1671–1674 podle návrhu Giovanniho Domenica Orsiho. Nástropní fresky od strahovského řeholníka Siarda Noseckého jsou z let 1721–1727. V sále je hlavně teologická literatura, většinu tvoří různá vydání Bible. V knihovně se na fasádě nachází také portrét Josefa II. jako upomínka na to, že když v roce 1781 rušil některé kláštery, strahovský klášter uchoval.

Filozofický sál

Filosofický sál je rozsáhlá a vysoká místnost vzniklá úpravou původní sýpky v letech 1783–1785 s novým průčelím od Ignáce Jana Palliardiho a sochami Ignáce Františka Platzera. V roce 1792 byl upraven tak, aby se zde mohl přestěhovat mobiliář knihovny zrušeného kláštera v Louce u Znojma. Nástropní fresku znázorňující duchovní vývoj lidstva vytvořili v roce 1794 František Antonín Maulbertsch a jeho žák Martin Michl.

V současné době se na fungování knihovny podílejí členové strahovské premonstrátské komunity a vydávají také různé publikace. Knihovna má i čítárnu s novou teologickou a encyklopedickou literaturou. Knihovna je samostatným prohlídkovým okruhem, který je možné navštívit od pondělí do neděle od 9:00 do 17:00 s přestávkou na oběd, kdy je zavřeno. Vstupné pro dospělého člověka je 150,- Kč.

Obrazárna Strahovského kláštera

Další unikátní sbírku kromě knih představují obrazy ve strahovské obrazárně. Již v 18. století se klášter mohl pyšnit hodnotnou sbírkou obrazů, obrazárnu pak v 19. století vybudoval opat Jeroným Josef Zeidler, a to v souvislosti souvislosti se zájmem o obraz Růžencová slavnost Albrechta Dürera, který byl v té době majetkem kláštera. Obrazárna od svého založení měla asi 400 obrazů a v následujících letech jen přibývaly. Na konci 19. století měla již přes tisícovku cenných malířských děl.

Po zrušení kláštera komunisty se bohužel mnohé obrazy ztratily, ty nejcennější převzala Národní galerie v Praze. Od 90. let 20. století byla obrazárna obnovena a v současné době obsahuje skoro 2 000 obrazů. Část obrazárny je veřejně přístupná a nabízí mnohé zajímavé expozice pro své návštěvníky. Vstup do obrazárny je bez průvodce.

Strahovská klenotnice

V roce 2017 vznikla nová expozice nazvaná Strahovská klenotnice představující sbírky uměleckého řemesla liturgického charakteru. Expozice obsahuje například kalichy a relikviáře od středověku po současnost, ale i liturgické oděvy, bohatě zdobená a vyšívaná roucha od sedmnáctého století.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy.cz, strahovskyklaster.cz,

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Strahovský klášter má unikátní knihovnu, obrazárnu a nověji expozici liturgických památek, které byste měli vidět