Menu
JenProCestovatele
Výlety Plzeňský kraj

Tachov je významné město i zámek. Nedaleko je také zámek Bor u Tachova, který byste neměli minout

Město Tachov patří mezi významná sídla s velmi bohatou historií a právem se řadí mezi nejstarší česká města. Leží v Plzeňském kraji na západ od Plzně, jižně od Mariánských Lázní a jen kousek od hranice s Německem. V tomto městě lze najít spoustu kulturních a historických památek, jednou z nich je také Tachovský zámek. Co město i zámek nabízí a jaké zajímavosti z historie by vás mohly zaujmout? Nedaleko se také nachází zámek Bor u Tachova, který může být dalším skvělým tipem na výlet!

Historie města Tachova

Původní osada Tachov pochází již z 12. století, konkrétně z roku 1126, kdy kníže Soběslav nechal přestavět některé hraniční pevnosti, mezi nimiž byl i Tachov. Osada Tachov se dále pojí s historií hradu, který zde nechal vystavět panovník Přemysl Otakar II. a který také kolem roku 1275 založil nové královské město Tachov, jež nechal obehnat hradbami. Tyto hradby se zachovaly dodnes a patří mezi cennou historickou památku města. Město se tak již od 13. století stalo významným centrem sloužícím k obraně pohraničí. Později v Tachově také pobýval císař Karel IV. a v době husitských válek se město proslavilo bitvou u Tachova, která proběhla v roce 1427.

V roce 1616 město poničil požár a po bitvě na Bílé hoře a účasti na stavovském povstání bylo město Ferdinandem II. přiděleno Janu Filipovi Husmannovi z Namedy, který měl za úkol provádět násilnou rekatolizaci. Tachov se stal poddanským městem s omezenými právy a byly mu zabaveny statky. V době třicetileté války byl pak vypálen Švédy, po jejím skončení připadl Losyům z Losinthalu, kteří jej prodali Windischgrätzům, za jejichž úřadování konečně znovu začal vzkvétat.

Ke konci 19. století žili v Tachově převážně Němci, po 2. světové válce pak došlo k jejich odsunu. Politické události napříč časem dávaly městu pořádně zabrat a ovlivňovaly počet obyvatel i kvalitu jejich života. V době socialismu zaniklo spousta vylidněných okolních vesnic a chátraly historické památky ve městě. Teprve po revoluci v roce 1989 přestal být Tachov zapadlým pohraničním městem a opět se začal rozvíjet.

Historické památky města Tachova

Kam na výlet v Tachově a na co se určitě podívat? Mezi cenné historické památky města patří zámek Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zachovalé středověké městské hradby v délce asi 700 metrů, gotický kostel svatého Václava poblíž starého hřbitova, barokní Husmannův mlýn, památník husitské bitvy u Tachova z roku 1971 stojící nad městem, památník obětí pochodu smrti na Višňovce a dva židovské hřbitovy. Ve Světcích kousek od centra města je pozůstatek kláštera, který byl zrušen v roce 1786. Dále je ve Světcích Windischgrätzova jízdárna v pseudorománském stylu, kterou se podařilo obnovit a zrekonstruovat, umožňuje pořádání mnoha kulturních a společenských akcí.

Zámek Tachov

Tachovský zámek přímo v Tachově vznikl přestavbou původního gotického hradu pocházejícího ze 13. století. K jeho přestavbě na zámecké sídlo došlo v 17. století po skončení třicetileté války. Zámek však roku 1770 vyhořel kvůli zásahu bleskem a Windischgrätzové jej nechali znovu klasicistně přestavět na přelomu 18. a 19. století. Původní hrad byl dobyt v době husitských válek po bitvě u Tachova, v době třicetileté byl pak zpustošen stejně jako město Tachov.

V průběhu doby se na hradě vystřídala spousta majitelů, po 2. světové válce byl zámek znárodněn a za socialismu se měl zpustošený zámek dokonce i bourat. To se naštěstí nestalo a od 70. let 20. století byl objekt řádně opravován, kdy na nějakou dobu posloužil alespoň jako budova národního výboru. Zámek Tachov byl nakonec zpřístupněn veřejnosti jako národní kulturní památka od roku 2014 a dnes se něm konají prohlídky knížecích pokojů rodu Windischgrätzů s průvodcem. Součástí prohlídky je také galerie s několika historickými nebo místními přírodními expozicemi i možnostmi pro krátkodobou prezentaci výtvarných děl umělců.

Město Bor u Tachova a jeho památky

Kousek od Tachova, asi 14 km, se nachází město Bor u Tachova, které je rovněž významným turistickým centrem. Mezi jeho významné památky patří kostel svatého Mikuláše, kaple svatého Jana Křtitele, poutní místo – loreta založená roku 1668 majitelkou panství Isabelou von Götzen, historická radnice a novogotický zámek Bor u Tachova vybudován z původního vodního hradu. Jeho součástí je i kaple svatého Vavřince z roku 1362. Co o tomto zámku víme a jaké zajímavosti pro turisty nabízí?

Zámek Bor u Tachova, historie, prohlídky

Zámek Bor u Tachova je považován za jeden z nejlépe dochovaných pozdně gotických paláců u nás. První zmínka o původním hradu s vodním příkopem pochází z roku 1263. Významnými držiteli panství byli pánové ze Švamberka, jeden z těchto majitelů nechal vystavět kapli svatého Vavřince a za doby jejich působení se Bor stal z osady městem. Jan ze Švamberka, jeden z majitelů, byl kvůli sporu s králem Václavem IV. popraven. Po jeho smrti hrad dále vlastnili jeho synové. V době husitských válek byl hrad poničen. Později byl opravován a přestavěn na zámecké sídlo.

V roce 1650 jej koupil rod von Götzen, právě žena tohoto prvního nového majitele nechala vystavět loretu. Od 18. století pak zámek přešel do vlastnictví rodu Löwensteinů, kteří zámek drželi až do konce 2. světové války, kdy byl znárodněn. Právě rod Löwensteinů provedl v 19. století rozsáhlou přestavbu, která dala zámku dnešní vzhled. Po válce v zámku sídlila armáda, byl tam zřízen internát zemědělského učiliště, závodní jídelna a též kulturní středisko s knihovnou. Od sametové revoluce je Bor u Tachova ve správě města. V 90. letech 20. století byl zámek opravován a v roce 2003 otevřen veřejnosti.

Zajímavostí jsou otisky dvou dlaní v renesanční omítce stěny kaple, k nimž se váže pověst, a figurální náhrobek ženy z rodu Švamberků ve vstupní hale. Prohlídka zámku Bor u Tachova představuje kapli svatého Vavřince, zámecké pokoje i krásný výhled na město a okolí z třicetimetrové zámecké věže, na kterou lze vystoupat po 117 schodech. V době Loretánských slavností na začátku září je přístupná i loreta se sochou Černé Madony.

Zdroje: wikipedie, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Tachov je významné město i zámek. Nedaleko je také zámek Bor u Tachova, který byste neměli minout