Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Úštěk nabízí unikátní ptačí domy, nedaleký Helfenburk a hrad, z něhož udělali pivovar

Město Úštěk v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji je zajímavým místem přitahovaným turisty. Nachází se kousek od města Litoměřice na pískovcovém vrchu na rozhraní CHKO České středohoří a Kokořínsko. Má bohaté historické jádro, které bylo již několikrát využito k filmařským účelům, a zaujmout může určitě i stejně pojmenovaný bývalý hrad přímo ve středu města. Celá oblast je malebná s krásnou přírodou a několika rezervacemi. Nedaleko města je i známý rybník Chmelař. Kromě hradu ve městě je však poblíž i hrad Helfenburk, který bývá hodně spojován s městem Úštěkem.

Historie města Úštěka

Vrch nad údolím Úštěckého potoka byl osídlen již v pravěku a první archeologické nálezy pocházejí z 10. století. Tehdy oblastí vedly obchodní cesty z Litoměřic do Lužice. Od 14. století se Úštěk stal městem, vybudovaly se městské brány a opevnění. Z této doby také pochází hrad Úštěk. V 15. století Sezimové z Ústí opravili městské brány a vsadili do nich české nápisy. Jan Sezima z Ústí budoval město v 16. století, tehdy vznikla radnice, která byla později po rozsáhlém požáru města v roce 1765 opravena, zaveden byl i dřevěný městský vodovod.

Kvůli účasti na stavovském povstání bylo v roce 1621 město zabaveno a předáno do správy jezuitů, kteří toto panství spravovali z Liběšic. Z hradu se stal pivovar, v 18. století byl zrušen hřbitov na náměstí a rozbořen kostelík svatého Michala. Na jeho místě vznikl kostel svatého Petra a Pavla. Jezuité nechali postavit další kostely, v roce 1668 to byl kostel Nejsvětější Trojice, dále také budova nové fary v roce 1722, kterou vytvořil architekt Octaviano Broggio. Počátkem 18. století vznikla nad obcí Ostré křížová cesta (Kalvárie).

Po zrušení jezuitského řádu převzali správu města měšťané a hned vedle radnice zřídili školu a vedle obecního domu soud. V 19. století vlastnili Úštěk Lobkovicové a začal se zde rozvíjet textilní průmysl a barvírny. Po 2. světové válce zde počet obyvatel značně klesl kvůli nucenému vystěhování. Od 50. let se město rozvíjelo v turistickém ruchu, vznikl oblíbený rybník Chmelař a v 70. letech pak obchvat. Město bylo prohlášeno za památkovou rezervaci a dnes je vyhledáváno jak turisty, tak také filmaři.

Kulturní památky města Úštěka

Jaké památky město Úštěk nabízí? V prvé řadě je to hrad Úštěk, který byl později přestavěn na pivovar. Dále se zde nachází spousta velmi starých domů. Unikátní jsou takzvané ptačí domky, což jsou malinké domečky na skále nad údolím v jihozápadní části města, které vystavěli v 19. století italští dělníci stavějící místní železnici. Dochovalo se též městské opevnění a pozůstatky hradeb, včetně Pikartské věže, která byla postavena před hradem jako součást městského opevnění v roce 1428. Dnes slouží jako výstavní síň.

Po jezuitech ve městě zůstal nádherný barokní kostel svatého Petra a Pavla z 18. století, obraz na hlavním oltáři namaloval roku 1656 Karel Škréta, a také hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1670. Z roku 1722 pak pochází budova děkanství architekta Broggia. Dále je ve městě synagoga z roku 1794, opravená v roce 2011, která byla jádrem židovské obce, a židovský hřbitov z 15. století, který sloužil do roku 1938.

Hrad Úštěk ve městě (bývalý pivovar)

Hrad Úštěk vybudovali páni z Michalovic ve 14. století. Město i hrad dále rozvíjeli Berkové z Dubé, kteří jej získali od roku 1387. Po nich Úštěk spravoval husitský hejtman Václav Carda z Petrovic. V 17. a 18. století byl pak hrad jezuity upravován a přestavován, ale od doby, kdy jej začali spravovat měšťané, začal být využíván především jako sladovna a pivovar. Původní sklepy hradu byly vytesány do pískovcové skály.

Mohutná čtvercová věž, zvaná Pikartská, byla přistavěna k hradu v 15. století v době husitských válek a sloužila k obraně. K budově starého hradu byl v roce 1970 přistavěn nový kulturní dům. Bývalý hrad Úštěk, který dnes tvoří domy č. 3 a 86, je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka.

Hrádek u Úštěka (Helfenburk)

Bývalý hrad ve městě Úštěk přebudovaný na pivovar spíše připomíná starý městský dům, ale asi 3 km od Úštěka stojí další hrad nazývaný Hrádek nebo též Helfenburk. Kromě tohoto hradu máme v České republice také další stejně pojmenovaný hrad Helfenburk, který se nachází v Jižních Čechách u Bavorova. Helfenburk u Úštěka byl postaven ve 14. století na vrcholu pískovcového ostrohu Pány z Klinštejna z rodu Ronovců. Následně hrad vlastnil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, později další arcibiskup Jan z Jenštejna. Za doby jeho působení byly na hrad dočasně přivezeny různé klenoty, relikvie a knihy z pražského Chrámu svatého Víta.

Majitelé hradu Helfenburk se dále střídali. Byli to například Půta z Častolovic, Jindřich Berka z Dubé, Jan Smiřický, Jindřich z Rožmberka, loupeživý Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, který bojoval proti králi Jiřímu z Poděbrad, nebo Petr Kaplíř ze Sulevic. Posledním majitelem před zpustnutím hradu byl Vilém z Ilburka, který vlastnil nedaleký Ronov. Po vymření jeho rodu hrad zpustl a žilo na něm pouze služebnictvo. Následně hrad v 17. století vyhořel a po bitvě na Bílé hoře už jen chátral.

143 schodů na vysokou věž Hrádku u Úštěka

V 19. století hrad Helfenburk u Úštěka koupil průmyslník, hrabě Josef von Schroll, který jej začal opravovat a zpřístupňovat k turistickým účelům. V letech 1887–1890 dostavěl rozbořené třetí patro třicet metrů vysoké věže, na kterou vede 143 schodů, a udělal si z ní své letní sídlo. Ve 20. století se pak čistilo okolní přírodní prostředí a prováděly se různé archeologické výzkumy 65 metrů hluboké studny, kde se našla spousta historických předmětů včetně původní studní hřídele. V současné době se o hrad stará občanské sdružení Spolek Hrádek Helfenburk.

Hrad je běžně otevřený veřejnosti a vede k němu několik turistických značek, například modrá turistická značka z Úštěku, která vede přes Lhotu, kolem hájovny a Ptačím dolem. V blízkosti hradu jsou dvě parkoviště. Hrad je přístupný spodní bránou. U studny je zrekonstruovaný rumpál na vodu a původní hřídel, který byla vytažena ze studny. Sklepení hradu není přístupné. Z plošiny zachovalé třípatrové věže, na kterou lze vystoupat po 143 schodech je nádherný výhled na celé širé okolí. Zajímavostí je prevét (záchod) pro stráže nacházející se na hradbách.

Zdroje: wikipedie, hrady.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Úštěk nabízí unikátní ptačí domy, nedaleký Helfenburk a hrad, z něhož udělali pivovar