Menu
JenProCestovatele
Výlety Liberecký kraj

Zámek Hrubý Rohozec v Turnově je ideálním tipem na výlet pro rodiny s dětmi

Zámek Hrubý Rohozec byl původně hrad nacházející se ve stejnojmenné části města Turnova nad pravým břehem řeky Jizery. Do dnešní podoby byl přestavěn v 19. století a nabízí několik prohlídkových okruhů včetně prohlídek pro malé děti, dále zajímavých kulturních a společenských akcí a konání svateb. I díky dalším možnostem turistického vyžití v jeho okolí může být skvělým tipem na rodinný výlet.

Historie zámku Hrubý Rohozec

Původní hrad Rohozec byl založen nejspíše ve 13. století, a to Jaroslavem z Ralska a jeho synem Havlem Rybou z Lemberka z rodu Markvarticů. Ve 14. století hrad patřil Markvartovi z Vartenberka, který měl osobní spory se svými lužickými sousedy a vytvářel problémy. Kvůli tomu mu panovník Václav IV. zabavil všechen jeho majetek, včetně jeho sídel a hradů, mezi něž kromě Rohozce patřil také Zbiroh a Žleby, a Markvarta uvěznil. Rohozec pak v 15. století získali pánové z Michalovic. Za husitských válek byl majitelem hradu Jan Kruhlata z Michalovic, který podporoval krále Zikmunda. Jan Žižka v roce 1424 zapálil okolní Turnov, ale o osudu hradu v té době se neví nic.

Novogotický zámek Žleby měl i vlastní rodinné divadlo, poblíž je obora s bílými jeleny

Od roku 1468 Rohozec vlastnil Jan Tovačovský z Cimburka, po něm zůstal jeho ovdovělé ženě Johance z Krajku, která podporovala Jednotu bratrskou. Právě tato žena zahájila rozsáhlou přestavbu hradu, v níž pokračovali další majitelé, a to Jan ze Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Za doby Vartenberků, kteří hrad vlastnili od roku 1534, hrad získal podobu zámku.

Zámek v rukou rodu Desfoursů

Po bitvě na Bílé hoře v 17. století Rohozec získal Albrecht z Valdštejna, který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. V této době hrad získal přídomek Hrubý. Mikulášův syn pak zámek opět přestavoval, tentokrát barokně, a do jižního paláce přibyla raně barokní kaple. Hrad v rukou francouzského rodu Desfoursů vydržel déle (až do roku 1946) a v 19. století získal dalšími přestavbami svou dnešní podobu s klasicistními a romantickými prvky. Na pracích se podílel český architekt Jan Filip Joendl.

Zámek Zbiroh má nejhlubší studnu v Evropě. Čím se ještě dnešní hotel proslavil?

Posledním majitelem zámku byl Karel Des Fours Walderode (1904–2000), který v roce 1948 emigroval. Po revoluci v roce 1989 se do Československa vrátil a snažil se o vrácení majetku v restituci, což ale bohužel obnášelo spoustu soudních sporů, které trvaly poměrně dlouhou dobu. Po jeho smrti ve snahách získat majetek zpět pokračovala jeho manželka Johanna Kammerlanderová. Ta ale v roce 2021 nakonec soudní spor prohrála.

Prohlídkové okruhy zámku Hrubý Rohozec

Zámek dnes nabízí několik prohlídkových okruhů. První okruh umožňuje prohlídku interiéru v prvním patře zámku, tedy zahrnuje schody vedoucí ke kapli, předkaplí, sakristii a samotnou Kapli Nejsvětější Trojice, která byla vysvěcena v roce 1675 a přestavěna z části ještě gotického hradního paláce. Nacházejí se v ní varhany z 18. století a je využívána také ke koncertům a svatebním obřadům.

Dále si lze prohlédnout malou a velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte, kde se nachází pracovna, ložnice a lovecký salon, loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, potom také apartmá hraběnky, kde je salon a ložnice, předpokoj a hlavní schodiště. Všechny místnosti jsou bohatě historicky vybaveny původním nábytkem, obrazy a dalšími cennými předměty.

Druhý okruh zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tedy hlavní schodiště, halu, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř.

Prohlídky zámku pro děti

Zámek nabízí také zkrácenou prohlídku pro rodiče s dětmi, ke které náleží zámecké knihovny, jídelna a dětské pokoje. Je určena především pro děti od čtyř do osmi let a průvodce zábavnou formou komentuje a dotazuje se dětí. Stejně tak si lze sjednat prohlídky pro mateřské a základní školy.

Zámecký park Hrubý Rohozec

K zámku náleží i anglický park s mnoha vzácnými stromy, například platanem javorolistým. Lze si také prohlédnout sochy světců z 18. a 19. století a romantickou umělou jeskyni nad skalním srázem, z níž je nádherný výhled na údolí řeky Jizery pod zámkem. Na park navazuje Zámecká stezka, která vede k Jizeře a po níž se lze dostat až na náměstí Českého ráje v Turnově.

Tipy na výlety v okolí

Za návštěvu určitě stojí celé město Turnov, například Muzeum Českého ráje s mnoha cennými mineralogickými sbírkami, hvězdárna, gotická radnice, kostel svatého Mikuláše, kostel svatého Františka při františkánském klášteře, kostel Narození Panny Marie, Turnovská synagoga, městská knihovna Antonína Marka, která má několik poboček a zajišťuje i chod Virtuální Univerzity třetího věku a pořádající mnohé akce pro své čtenáře všech věkových kategorií.

Dále také divadlo, Dlaskův statek v Dolánkách, který je součástí expozice muzea a ukazuje lidovou architekturu z 18. století, přírodní rezervaci Na hranicích s rozsáhlými bučinami, románský kostelík svatého Jana Křtitele Nudvojovice nebo zříceninu hradu Valdštejn.

Zdroje: wikipedie, zamek-hrubyrohozec.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Hrubý Rohozec v Turnově je ideálním tipem na výlet pro rodiny s dětmi