Menu
JenProCestovatele
Výlety Středočeský kraj

Zámek Kačina u Kutné Hory. Empírová stavba nabízí unikátní výstavy i krásnou zahradu

Zámek Kačina v Čechách patří mezi významné stavby v empírovém stylu. Najít jej můžete kousek od Kutné Hory a Nových Dvorů. Kromě krásného zámku s bohatou historií a velké zámecké zahrady si také můžete prohlédnout unikátní historickou výstavu s názvem Království včel. Na co všechno se tedy můžete těšit?

Zámek Kačina: Knihovna a další expozice

Zámek Kačina je impozantní budova, která stojí na půdorysu podkovy v zámecké zahradě. Tvoří ji několik sloupů a dvě patra, v nichž si návštěvníci mohou prohlédnout nádhernou knihovnu, zámecké divadlo dokončené v 19. století, nedostavěnou kapli, taneční sál a dokonce i lékárnu. Sochařskou výzdobu zámku zajistili pánové Václav Prachner a vídeňský sochař A. Schrott.

Zámecká knihovna má přes 40 000 svazků knih pocházejících z rozmezí 16. – 19. století, které nasbírala rodina Chotků, jež zámek vlastnila. Návštěvníci zámku Kačina mohou také navštívit Muzeum českého venkova z roku 1891, které se nachází přímo na zámku a spadá pod Národní zemědělské muzeum.

Chotkové a jejich panství

Zámek Kačina se kdysi nazýval Husa. V letech 1802 – 1822 jej dal postavit na panství Nového Dvora hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova, který byl nejvyšším purkrabím Království českého. Původní zámek, který na tomto místě stával, již přestal vyhovovat potřebám jeho majitelů. Nový zámek stavěl podle plánů architekta Ch. F. Schurichta český architekt Jiří Fischer. Chotkové zámek Kačina vlastnili až do roku 1911, kdy zemřel poslední člen rodiny Chotků. Poté se majiteli stali Thun – Hohensteinové. Guido von Thun – Hohenstein se však zadlužil a zámek počátkem 30. let opustil.

Zámek za 2. světové války, ostatně jako většina těchto sídel, sloužil nacistům. Bylo zde sídlo Hitlerjugend, po válce pak byl zámek znárodněn. Od 50. let zámek Kačina začalo využívat Národní zemědělské muzeum, které zde postupně začalo zřizovat různé expozice.

Svatba na Kačině

Na zámku Kačina se také konají svatební obřady. Svatebčany může zaujmout originální zámecká kavárna, Chotkův salonek, nádherná zámecká zahrada nebo skvělé restaurace v nedalekém okolí.

Zámecký park Kačina

Kolem zámku Kačina se rozkládá nádherný anglický park, který v roce 1789 navrhl botanik a lékař Nikolaus Joseph von Jacquin. V parku se nachází cizokrajné dřeviny, tyrolské modříny, akáty, pinie, kaštanovníky a moruše. Návštěvníci se mohou projít naučnou stezkou parkem, prohlédnout si flóru, přečíst si něco o zdejší fauně a navštívit oranžérii, skleníky, zahradu s léčivými rostlinami nebo volně přístupnou naučnou stezku Ze života hmyzu. Tato stezka byla otevřena v roce 2019 a je zajímavá a poučná především pro děti.

Park Kačina je přírodní památka, která je součástí soustavy chráněných území Evropské Unie s názvem Natura 2000.

Výstava Království včel na zámku Kačina

Království včel je originální výstava na zámku Kačina, která skvěle dokumentuje historii včelařství v Čechách. V roce 1775 Marie Terezie vydala patent na ochranu včel, které tak nesměly být hubeny ani odcizeny z osobního vlastnictví. Se včelami bylo možné kočovat kvůli vhodné pastvy a dokonce i ve Vídni existovala bezplatná včelařská škola, kterou vedl český učitel a významný včelař Antonín Janša. Podobné školy měly vznikat také v Čechách a na Moravě, především v Brně.

Výstava Království včel představuje zájemcům všechno ze života včel, například nádherné vyřezávané úly, netradiční pomůcky včelařů, ale i spoustu včelařských vychytávek a historických včelařských vynálezů. Království včel nadchne jistě nejen vášnivé včelaře, ale i širokou veřejnost a samozřejmě také děti, které se tak mohou s tímto pracovitým a užitečným hmyzem lépe seznámit. Konkrétně děti si mohou zahrát tématickou interaktivní hru nebo si v dílně vyrobit a nazdobit svou vlastní svíčku ze včelího vosku. Součástí výstavy o včelách je také pojednání o čmelácích a o čmelínech.

Kutná Hora: město stříbra, které budete chtít navštívit víc než jednou

Nejstarší úl Desaterák na zámku Kačina

Cenným exponátem výstavy je nejstarší úl zvaný Desaterák určený pro deset včelstev z roku 1673, ve kterém prý včelařil i J. A. Komenský. Tento úl nese nápis JESUS MARIA, přičemž každé písmeno představuje jedno včelstvo. Desaterák pochází z kláštera ve Fulneku na Moravě a jak se zdá, úl byl zřejmě vyroben, nebo získán a přetvořen, kapucínskými mnichy. Ve Fulneku také působil a včelařil J. A. Komenský, který včelám věnoval celou kapitolu s názvem Dělání Medu ve své encyklopedii Orbis pictus. To, že přímo pracoval s Desaterákem, se však nedá jednoznačně prokázat.

Dále si můžete například prohlédnout úl, který byl vyřezán z dřevěné sochy svaté Anežky pocházející z 18. století nebo úl neznámého řezbáře pro dvě včelstva zdobený reliéfem Narození Páně z 18. století. Ať už vaše kroky zabloudí kamkoliv, výstava Království včel na Kačině určitě stojí za to!

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Zámek Kačina u Kutné Hory. Empírová stavba nabízí unikátní výstavy i krásnou zahradu