Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Zámek Nový Hrad u Jimlína má unikátní stropy a kdysi byl sídlem neřestné hraběnky

Na návrší nad obcemi Jimlín a Zeměchy, kousek od měst Loun a Žatce, stojí zámek, který byl přestavěn z původního hradu pocházejícího z 15. století. Nazývá se Nový Hrad a od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Zaujmout může jeho rozlehlý areál a bohatá historie. Co dnes turistům nabízí a co ještě stojí za zhlédnutí v okolí?

Historie Nového Hradu u Jimlína

Obec Jimlín má velmi bohatou historii a původně tam stávala stará tvrz. První zmínka o pánech z Jimlína pochází z roku 1267. Nejvíce se proslavil asi rytíř Záviš z Jimlína, který bojoval v bitvě u Kresčaku v roce 1346. V 15. století pak panství zdědil Albrecht Bezdružický z Kolovrat, který dne 2. května 1465 získal od panovníka Jiřího z Poděbrad povolení ke stavbě hradu. Rod Kolovratů již vlastnil nedaleký klášter v Dolním Ročově, kde měli svou rodinnou hrobku. V roce 1474 dokončil Albrecht Bezdružický stavbu hradu u Jimlína, poté se do svého nového sídla nastěhoval s rodinou, začal si říkal Novohradský a založil tak novou větev rodu Kolovratů.

Rod Novohradských vymřel v roce 1802, ale Nový Hrad vlastnil jen do 16. století. V této době byla ještě provedena renesanční přestavba hradu. Následně hrad i panství vlastnili páni z Vřesovic. Traduje se, že když v době třicetileté války hrad napadla císařská vojska,
Volf Ilburk z Vřesovic před vojáky vyskočil z okna do hradního příkopu a následně pěšky utekl do Loun. V roce 1630 Nový Hrad koupil císařský generál Jan z Aldringenu, který se však z vlastnictví hradu netěšil dlouho, o čtyři roky později padl v bitvě u Nördlingenu a většina jeho majetku přešla na spřízněný rok Claryů. Nový Hrad u Jimlína nakonec převzal klášter premonstrátů na Strahově.

Barokní přestavba hradu na zámek Nový Hrad

Finanční tíseň a nepřízeň pak donutila strahovský klášter Nový Hrad prodat, a to knížeti Kristiánu Vilémovi Hohenzollernovi, jehož manželka pocházela z rodu Novohradských. Kristián Vilém nechal hrad opravit a s rodinou zde trvale žil. V roce 1670 hrad koupil hrabě Gustav Adolf z Varrensbachu, který zahájil významnou barokní přestavbu zámku. Byla dokončena i kaple svatého Josefa, jejíž rekonstrukci započali už příslušníci strahovského kláštera. Další stavební úpravy pak nechala provést Gustavova nevlastní dcera Anna Marie.

V roce 1715 zámek Nový Hrad koupila Anna Barbora de Tondeur, provdaná z Löweneggu, prostopášná dcera císařského dvorního chirurga Johanna Tondeura. Za doby jejího vlastnictví se stal zámek společenským centrem a konaly se zde velkolepé slavnosti. Údajně také ale žila na tehdejší dobu příliš nevázaně a měla zde poměr s bratry Michnovými z Vacínova, s nimiž byla nevěrná svému muži, který byl úředníkem císařského dvora ve Vídni. Ten si stěžoval císaři, který zakročil a nechal prostopášnou společnost rozehnat.

Schwarzenbergové na zámku u Jimlína

Od roku 1767 se zámek Nový Hrad stal majetkem knížecího rodu Schwarzenbergů, jemuž jej prodala vdova po Leopoldovi z Löweneggu, který byl synem prostopášné Anny Barbory. Rod Schwarzenbergů začal už válkami značně poničený zámek ihned opravovat. Občas se zde konal nějaký hon, ale jinak se zámek začal využívat spíše k hospodářským účelům a sídlili zde úředníci. Za napoleonských válek pak zámek sloužil jako lazaret pro zraněné vojáky z bitvy u Chlumce a u Lipska.

Po znárodnění přešel zámek do správy státu a bylo zde zřízeno JZD, což značně poškodilo cenné interiéry. Později probíhaly rozsáhlé rekonstrukce s cílem zámek zachránit, některé opravy probíhají dodnes.

Prohlídkové okruhy a expozice zámku

Od roku 2012 je zámek ve správě Ústeckého kraje a je přístupný veřejnosti. Rozlehlý areál tvoří komplex obytných a hospodářských budov se třemi nádvořími a vysoká gotická věž, která slouží jako vyhlídka. Přístupná jsou všechna tři nádvoří. V části zámku se nachází také krásný secesní penzion přestavěný z bývalého úředního domu a prostory se využívají i k pořádání svateb či jiných oslav, které se konají jak v kapli svatého Josefa, tak třeba v krásné barokní zámecké zahrádce. Přes sezónu se na zámku Nový Hrad koná celá řada kulturních akcí.

Zámek u Jimlína nabízí tři prohlídkové okruhy, dva z nich jsou s průvodcem. Prvním okruhem jsou zámecké interiéry v prvním patře, které obsahují: barokní reprezentační sál, barokní salonky, zámeckou kapli, přípravnu jídla, soukromé pokoje s malovanými záklopovými stropy – dámskou ložnici, pánský salon, dále jídelnu, knihovnu, severní chodbu s premonstrátskou celou a zámeckou věž. Na věž je pak možné vystoupat i samostatně bez průvodce v rámci třetího prohlídkového okruhu.

Druhý okruh potom představuje hospodářské zázemí: podzemní stáje, gotické sklepení, přízemí paláce, strážnici s gotickými freskami, svatební salonek, zámeckou kapli s nádhernou stropní klenbou, hodovní síň, černou hradní kuchyni, výstavu šicích strojů, a bylinnou a zásobní zahradu.

Tipy na výlety v okolí Jimlína

Obec Jimlín, která má dnes i útulek pro opuštěná zvířátka, a to nejen pro pejsky a kočičky, ale i jiná zvířata, si může získat vaše sympatie. V okolí je dominantou úžasný zámek Nový Hrad, ale rozhodně můžete navštívit i další zajímavé turistické cíle. Za prohlídku stojí město Louny, státní zámky Stekník, Duchcov a Jezeří nebo Velké Březno, dále cisterciácký klášter v Oseku a významné krušnohorské památky jakými jsou například: Červený Hrádek, Malý Háj, Hora sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Fláje, Dlouhá Louka.

Velké Březno je domovem piva Březňák a destinací milovníků historie

Směrem na východ vás může zaujmout rozhledna Stradonka s hradištěm, města Litoměřice nebo Úštěk, hrad Hazmburk, jižně přírodní park Džbán, hrady Krakovec nebo Křivoklát, Točník či Žebrák, památník Lidice a mnohé další.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík, zameknovyhrad.cz

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Nový Hrad u Jimlína má unikátní stropy a kdysi byl sídlem neřestné hraběnky