Menu
JenProCestovatele
Výlety Plzeňský kraj

Zámek Zelená Hora. Místo, kde se točili Černí baroni a byl nalezen vzácný rukopis

V Plzeňském kraji nad Nepomukem v obci zvané Klášter se nachází zámek Zelená Hora, který byl původně hradem a ještě předtím opevněným kostelem. Zámek se proslavil například tím, že se na něm točil kultovní film Černí baroni na motivy románu Miroslava Švandrlíka. Historickou hodnotu mu však dává především to, že na něm působila Jednota zelenohorská a byl zde i nalezen vzácný Rukopis zelenohorský. Historie Zelené Hory je opravdu velmi pestrá a pohnutá. Jak je na tom zámek dnes a co turistům nabízí?

Historie vrchu Zelená Hora a pověsti

Na místě dnešního zámku stál kdysi na kopci hrad. Ale nejen to, na místě hradu stával ještě předtím opevněný kostel. Vrch Zelená Hora (536 m. n. m.) má sám o sobě velmi bohatou historii. Jeho původními obyvateli byli již před naším letopočtem Keltové. Na vrcholu kopce byl obětní kámen a do kruhu postavené oltáře a kameny k sezení. Podle pověsti Zelená Hora vznikla tak, že když tímto místem v 10. století v dobách velkého sucha procházel biskup, svatý Vojtěch, požehnal lidem žijícím pod horou, brzy nato začalo pršet a vrch se zazelenal. Ve městečku pod horou též „pomoklo”, proto bylo pojmenováno Pomuk, později Nepomuk.

Další zprávy jsou ze 13. století, kdy Zelená Hora náležela k nepomuckému klášteru. Ve 12. století pod horou vznikl cisterciácký klášter, který měl vymýtit pohanství v tomto kraji. Cisterciáci zřejmě nejprve na kopci vystavěli strážní věž, až v 15. století po husitských válkách, kdy byl klášter pod kopcem vypálen, na vrchu Zelená Hora vznikl kostelík svatého Vojtěcha a také hrad, který nechal postavit Hynek Krušina ze Švamberka.

K zásadní události na Zelené Hoře ale došlo 28. listopadu 1465, kdy se na hradě v Černém sále konal sjezd katolických pánů a byla vytvořena Jednota zelenohorská za účelem spiknutí proti králi Jiřímu z Poděbrad. O dva roky později se na hradě konal další sněm.

Pověst o naříkající jeptišce na zámku

Hrad vlastnili Šternberkové, následně Zdeněk Lev z Rožmitálu, který prohýřil veškerý majetek. Zelená Hora pak znovu připadla Šternberkům a právě oni nechali v 17. století hrad přestavět na raně barokní zámek. Dalšími vlastníky zámku byli Martinicové, v 18. století byla paní hradu Marie Dominika z Martinic. Podle pověsti vystupovala z obrazu visícím v Černém sále, na němž je vyobrazena v šatu jeptišky, a strašila po nocích a naříkala pro svého syna, kterého porodila místnímu myslivci. Její otec však jejich lásce nepřál a dítě nechal zazdít za krbem knihovny. Myslivec se zastřelil a Marie Dominika vstoupila do kláštera svaté Anny ve Vídni, odkud panství na dálku spravovala.

Tvrdá robota a nález Rukopisu zelenohorského

Po smrti Marie Dominiky zámek převzali Colloredo-Mansfeldové, kteří lidu nastolili tvrdou robotu. Na počátku 19. století zámek připadl hraběti Jeronýmovi. Za doby jeho působení byl na zámku, v roce 1817, nalezen nejstarší český rukopis – Rukopis zelenohorský. Majitelé přebývali na zámku již jen příležitostně, například v době honů.

Další paní byla kněžna Vilemína, která byla na rozdíl od předchozích krutých pánů laskavá ke svému lidu. Zámek jí sloužil jako letní sídlo a nechala jej přestavět do dnešní podoby. Její syn pak na zámku hostil vzácné hosty, například následníka rakouského trůnu – Ferdinanda d´Este a později i amerického milionáře Gordona Benneta, na jehož počest se zde konaly slavné bennetovské hony, při nichž bylo během pár dnů zabito 20 000 koroptví.

Černí baroni na zámku Zelená Hora

Na počátku 20. století byl zámek nešetrně přestavován, vznikaly moderní koupelny a byl do zámku zaveden telefon. Po první světové válce poslední rakouský majitel zámku prodal panství manželům Plavcovým a mnohé cennosti si s sebou odvezl pryč. Manželé Plavcovi prodali později Zelenou Horu majiteli Blažkovi, ale brzy nato se zámek dostal do vlastnictví státu a pouze chátral. Za války se do zámku nastěhovali nacisti, kteří zámek zdevastovali.

Po válce na zámku sídlila vojenská posádka. Po revoluci zámek armáda opustila a Zelenou Horu proslavil film Černí baroni, který zde byl natáčen. V 90. letech zámek převzala do správy obec Klášter a bylo v plánu hledat investory a provádět četné opravy, z nichž se mnohé později podařilo uskutečnit. Stále se pořádají sbírky a hledají se sponzoři na rozsáhlé opravy zámku, který si to bezesporu zaslouží. V současné době také správa zámku, obec Klášter, hledá nového nájemce, který by na hradě pořádal kulturní akce.

Zámek chystá nové expozice pro turisty

Zámek je přes sezónu zpřístupněn veřejnosti a nabízí možnost prohlídky. Součástí původního hradu byl zřejmě starší kostel Nanebevzetí Panny Marie a okrouhlá věž, která chránila vstupní bránu. V 15. století pak bylo opevnění hradu rozšířeno o předsunutou okrouhlou dělostřeleckou baštu. Od léta 2016 byla na zámku stálá expozice, která se věnovala nálezu Rukopisu zelenohorského.

Nyní od sezóny 2023 má být přístupná nová expozice v prvním patře v levé části zámku, která bude věnovaná perzekuci církví, pomocným technickým praporům, šlechtickým rodům, které vlastnily panství, Rukopisu zelenohorskému, svatému Janu Nepomuckému, Černým baronům a kreslíři Jiřímu Nepraktovi a spisovateli Miroslavu Švandrlíkovi.

V současné době se expozice Zelená Hora nachází v městském muzeu v nedalekém Nepomuku. Pro turisty je připravena také naučná stezka Pod Zelenou Horou, která na 4,5 km nabízí 9 zastavení s informačními tabulemi. Vede z Nepomuku kolem zámku Zelená Hora do obce Klášter a zpátky do města.

Zdroje: wikipedie, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík, kudyznudy.cz, zelenahora.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Zelená Hora. Místo, kde se točili Černí baroni a byl nalezen vzácný rukopis