Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Existují dva Žumberky a dvoje Nové Hrady. Jak si je nesplést a který Žumberk navštívít raději?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

13. 8. 2022

Trutnov není Turnov a Zábřeh rozhodně není Záhřeb. A co hůř, některá místa se dokonce jmenují úplně stejně. Je to tak i s hradem Žumberkem, který existuje na dvou českých místech zároveň. Který Žumberk více stojí za návštěvu? Rozhodněte se sami – poskytneme vám základní informace.

Žumberk u Nových Hradů v jižních Čechách

Začněme tím turisticky přívětivějším a populárnějším Žumberkem. Jižní Čechy jsou místem hodným prázdninového pobytu – tak proč si neudělat výlet i sem? Místo najdete u Trhových Svin a Nových Hradů. Ale pozor: i nedaleko toho druhého Žumberka existují Nové hrady!  Tento Žumberk se nachází na jihu Čech, kousek od města Nové Hrady, kde je hrad. Ten druhý je v Pardubickém kraji, 30 km od vesnice rovněž nazvané Nové Hrady, kde je zámek.

Aby se nám to nepletlo, klaďme důraz na to, v jakém kraji dané místo leží. Jihočeský Žumberk prokazatelně existuje minimálně od roku 1279. Dnes má okolo třiceti obyvatel a je součástí přilehlé obce jménem Žár.

Prvními doloženými významnými správci vsi byli ve 13. století čtyři bratři ze Sonnbergu. Historici předpokládají, že zde do 14. století vznikl hrad. V té době zde působili páni z Hrádku a pak vladykové ze Žumberka (což je vlastně Sonnberg česky). Koncem 15. století Ludvík ze Žumberka dal postavit nové sídlo – současnou tvrz.

Novohradské hory a novohradské podhůří. Co si zde nesmíte nechat ujít?

Jakou má tvrz Žumberk historii?

Objekt spolu s poddanou osadou pak nějakou dobu spravoval rod z Rajholce, pak Pouzarové z Michnic a po nich Dlouhoveští. Koncem 16. století a počátkem 17. století tu proběhly velké stavební úpravy, které přiblížily podobu Žumberka zámku v renesančním slohu. Stále jej však lze považovat spíše za tvrz, tedy něco jako nížinný hrad.

V roce 1602 tvrz koupil Petr Vok z Rožmberka, za pár let ji svěřil svému sekretáři Theobaldu Höckovi ze Zweibrucku. Díky němu zde vznikly rozsáhlé hradby se šesti hradbami, věží a sgrafity. Po odsouzení Höcka za padělání dokumentů sídlo získali Švamberkové, u kterých se však také neohřálo. Asi nejdéle Žumberk držel rod Buquoyů – od roku 1620 do roku 1817. Moc na něm však nepobývali.

Dalšími majiteli byli čtyři místní soukromníci. Objekt s hradbami si rozdělili na několik částí, kde se normálně vesnicky hospodařilo. Někteří lidé to tu proto začali pokládat za „opevněnou vesnici”. Žumberk z velké části zchátral, což ostatně začalo už dávno. Na počátku 20. století připadl státu. Většina obyvatel byli Němci, takže po druhé světové válce Žumberk zůstal prázdný. V raných 70. letech tu proběhla velká rekonstrukce a od ní tvrz dodnes funguje jako muzeum.

Návštěva tvrze Žumberk: Otevírací doba a co uvnitř uvidíte

Stálá expozice na Žumberku se letos v červenci rozrostla. Má teď tři části. V té první se můžete dozvědět různé podrobnosti o historii sídla i místního kostela a celé osady Žumberka. Druhý výstavní prostor se věnuje expozici lokálních sklářských výrobků. Řemeslo výroby skla má v oblasti tradici od 14. století, významně se rozvinulo ve století šestnáctém. Mistrně vyvedené exponáty různých tvarů a barev pocházejí hlavně z 19., 18. a 17. století. Třetí část expozice se věnuje místům, historickým faktům a osobnostem z celého Novohradska.

Tato nová expozice patří k první prohlídkové trase. Její další součástí je starší expozice lidového jihočeského malovaného nábytku a také stálá expozice Řemesla pod Novohradskými horami. Plné vstupné na první prohlídkovou trasu dělá 90 Kč, ovšem expozice řemesel samostatně má volný vstup.

Veřejnosti jsou přístupné i některé hradební bašty. V baštách A a B si můžete prohlédnout lapidárium Jihočeského muzea, v baště C na vás čeká expozice Úředník jihočeský. Za každou z těchto dvou prohlídkových tras zaplatíte 60 Kč na osobu, nemáte-li slevu. Tvrz se na vás bude těšit v létě každý den kromě pondělí nebo v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích, a to od 9 do 17 hodin.

Co ještě zažít na jihočeském Žumberku? Akce, gotický kostel a minipivovar!

V prostorách tvrze můžete každý rok v říjnu zhlédnout tradiční výstavu chryzantém. Žumberk také občas hostí jiné události. V letech 2008 a 2012 tu například proběhla sympozia dřevořezbářů, ze kterých zde zůstalo několik zajímavých soch. Dále

Vedle žumberské tvrze můžete vidět další historické památky, kterými jsou kostel a fara. Farní budova je v Žumberku nejstarší budovou – dokonce o něco málo starší než tvrz. Kostel Umučení sv. Jana Křtitele je původně z 14. století, po vypálení husity roku 1422 však musel prodělat rozsáhlou obnovu. Další úpravy nastaly v 19. a 20. století.

Město Nové Hrady v jižních Čechách lidé často zaměňují se stejnojmenným zámkem u Litomyšle. Co zde ale opravdu najdete?

V kostele se nachází pár cenných historických artefaktů. Tím prvním je epitaf Jindřicha Pouzara z Michnic z roku 1600. Dále zde přebývá jeho náhrobní kámen, náhrobek jeho syna, o něco novější křtitelnice z 18. století a sto let staré varhany.

Dalšími pozoruhodnostmi jsou tu několikerá boží muka, hřbitov, památný jilm a Minipivovar Žumberk. Pivovar existuje od roku 2011, vaří pivo řemeslnými ručními metodami a v jeho prostorách najdete i restauraci.

V Žumberku u Chrudimi najdete lomy a zříceninu hradu

zřícenina hradu Žumberk u Chrudimi

Zdroj: Shutterstock

Nyní se podívejme na zoubek tomu druhému Žumberku. Ten leží v Pardubickém kraji, 12 kilometrů jižně od Chrudimi. Městys Žumberk svůj status získal 1487, jako ves či osada však vyrostl už někdy v raném 14. století. Se vznikem obce souvisí vznik hradu. Dnes tu žije necelých 300 obyvatel. Významným zdrojem příjmu obyvatelstva je v Žumberku kamenolom.

Zámek Nové Hrady ve východních Čechách: Proč se mu přezdívá české Versailles?

Dějiny východočeského hradu Žumberka

Než se stal hrad Žumberk zříceninou, byl poměrně rozsáhlým a prý docela hezkým panským sídlem. První správce měl být ve 14. století Pilunk ze Žumberka. Pak sídlo vlastnil moravský rod pánů z Boskovic. Mezi lety 1401 a 1440 zde sídlili Kavalcové ze Žumberka. Potom hrad asi sto let přecházel z jedněch rukou do druhých, přičemž součástí obchodů s půdou byly mnohokrát i nedaleké vesnice.

Ve 40. letech 16. století hrad zdědila Kateřina Janovská ze Soutic, sestra jednoho z majitelů. Roku 1552 vydala dokument, dle kterého má Žumberk po její smrti získat její manžel. Po manželovi hrad připadl dceři Markétě a ta když zemřela, hrad převzal Václav Záruba z Hustířan. Tomu stavba vděčila za významnou renesanční přestavbu v roce 1590. Po jeho smrti se semlel závažný spor Markétina potomstva. Tři bratři si rozkradli bohatství hradu a vynechali z toho svou sestru Hedviku. Ta je proto zažalovala a vyhrála peníze i část hradu.

Žumberk po smrti Hedviky získali napůl dva páni Zárubové z Hustířan. Ten první, Václav, svou část koupil od Hedvičina vdovce. Druhý, Jindřich, ji zdědil, protože byl nevlastním bratrem jednoho z Hedvičiných bratrů. Jindřichova matka mu posléze koupila i tu druhou půlku. Jeho potomci tu žili do roku 1685.

Pro podrobnosti i pikantnosti o dějinách hradu doporučujeme příslušnou kapitolu v encyklopedii hradů a zámků Augusta Sedláčka z roku 1882 – je dostupná online.

Zřícenina hradu Žumberk – zánik a snahy o obnovu

Vdova posledního Záruby, který nezanechal dědice, Žumberk prodala Rudolfu Josefovi z Lisova a na Stranové. V roce 1700 jej získal hrabě ze Šenfeldu, ale to už sídlo bylo ve špatném stavu a nikdo tam nežil. Zdivo místní dokonce začali rozkrádat. Ví se ještě o jakémsi lékaři jménem Devoty, který zde přebýval (nebo squatoval?) mezi lety 1760 a 1770.

V devatenáctém století v obci působil rakouský rod Auerspergů, který v předhradí dal postavit hospodářský dvůr a vodojem. Zřícenina hradu připadla roku 1926 Klubu českých turistů, jenž se ve čtyřicátých letech pokoušel hrad opravit, leč marně – nebyl materiál ani lidé. Zajímavostí je i to, že hospodářský dvůr patřil někomu jinému, kdo turistům bránil v přístupu.

V padesátých letech byla zřícenina znárodněna a částečně upravena, ale rozhodně ne opravena. Od devadesátých let ji spravuje a udržuje obec Žumberk. Hrad už stoprocentně nikdo neoživí – už to ani není třeba. Ruina však působí velmi romantickým dojmem a skýtá destinaci všem milovníkům historie i fotografům. Přístup je volný.

Co dalšího vidět v okolí zříceniny hradu Žumberk? Výlety v okolí

Kousek od zříceniny stojí novogoticky přestavěný kostel Všech svatých. Uvnitř můžete obdivovat takzvaně pseudorománsko-pseudogotický interiér a nejvzácnějším předmětem je křtitelnice ze 17. století. Vedle kostela je samostatná zvonice ze 18. století a o kousek dále socha sv. Jana Nepomuckého a pomník obětem 1. světové války.

Kromě toho jsou zde památkami i některá stavení. Potom se můžete pahorkatou krajinou vydat – na kole, pěšky, autem – na některé z těchto míst:

  • vyhlídkové místo na kopci v Žumberku
  • tvrziště Kočičí Hrádek
  • lesní rybníky Malá a Velká Straka – zachovalý biotop s obojživelníky
  • Karlova studánka u potoka Ležák
  • zřícenina Strádov v Libáni
  • zámek Nasavrky
  • zámek Chrast
  • zámek Slatiňany
  • Muzeum starokladrubského koně ve Slatiňanech

Kladruby nad Labem – poznejte domov národního plemena koní s krajinou v seznamu UNESCO

Zdroje:

Mapy.cz, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Kudy z nudy, Pivovar Žumberk, Obec Žumberk, Wikipedia,

August Sedláček (1882): Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 1, Chrudimsko

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Právě čtete

Existují dva Žumberky a dvoje Nové Hrady. Jak si je nesplést a který Žumberk navštívít raději?