Menu
JenProCestovatele
Výlety jižní Čechy

Město Nové Hrady v jižních Čechách lidé často zaměňují se stejnojmenným zámkem u Litomyšle. Co zde ale opravdu najdete?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

15. 10. 2020

Empírový zámek a středověký hrad Nové Hrady se nachází ve stejnojmenném městě kousek od hranic s Rakouskem v okrese České Budějovice. Nejen díky nádherným Novohradským horám je celá oblast hojně navštěvována turisty. Lákavým turistickým cílem je kromě přírody a původního hradu ze 13. století také okolí empírového zámku s anglickým parkem. Nedaleko jsou i další atraktivní místa, která nelze na výletě vynechat, například historická kovárna nebo Terezino údolí.

Státní hrad Nové hrady v jižních Čechách a jeho historie

Nové Hrady byly kdysi důležitou pohraniční pevností. Už od 13. století stál na tomto místě středověký hrad, který patřil rodu Vítkovců. Po bitvě na Bílé Hoře se Nové Hrady staly sídlem rodu Buquoyů, kteří zde pobývali až do konce 2. světové války. Nejprve sídlili v rožmberském domě na náměstí, který byl nově přestavěn v barokním stylu, v 19. století pak nechali postavit klasicistně empírový zámek Nové Hrady na kraji tehdejšího města.

Dalšími majiteli hradu po Vítkovcích byli Rožmberkové. Hrad dlouhou dobu sloužil jako centrum Novohradského panství a důležitá vojenská pevnost. V době husitských válek byl hrad vypálen, později zde díky blesku vybuchl střelný prach a nakonec ještě hrad dorazilo v roce 1590 zemětřesení. Těžce poškozený hrad měl namále, nakonec však byl opraven a nově opevněn podle návrhů Itala Antonia Canevalla. Po smrti posledního Rožmberka Petra Voka se majiteli panství stávají Švamberkové a následně je hrad dobyt generálem Buquoyem. V roce 1620 tak hrad získávají Buquoyové.

Jakmile byl postaven zámek, Buquoyové do něj přesídlili a přestali hrad využívat. Ten už pak sloužil spíše jen jako sídlo lesní správy nebo panských úředníků. Hrad byl několikrát přestavován a byl na něm uložen rodinný archiv Buquoyů a knihovna. Po 2. světové válce byl hrad zabaven a předán do správy státu. V době socialismu se hrad využíval k praktickým účelům – jako bydlení, lidová škola umění, kulturní středisko a podobně. V 80. letech pak prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes se pod správou Státního památkového ústavu může těšit velké turistické návštěvnosti. Od roku 2020 je hrad národní kulturní památkou.

Nové Hrady – historie empírového zámku

Trojkřídlý zámek Nové Hrady byl postaven v roce 1806 jako rezidenční sídlo hraběcí rodiny Buquoyů podle plánů architekta Franze von Werschafelda. Buquoyové se již tedy do zámku nestěhovali z nevyhovujícího hradu, ale ze své městské rezidence. Další stavební úpravy pak byly provedeny v roce 1852. Buquoyové nechali ještě přistavět pavilony na konci bočních křídel zámku a schodiště do zahrady. Zámek měl moderně vybavenou kuchyni a dokonce i divadlo pro 230 osob.

Po roce 1945 byl však na základě Benešových dekretů zkonfiskován a následující léta sloužil k různým účelům, například také jako domov pro řecké děti v době občanské války v Řecku. Později zde byla i střední zemědělská škola. Zámek Nové Hrady je od roku 1963 chráněn jako naše kulturní památka.

Dnes zámek vlastní Akademie věd České republiky jako sídlo Ústavu nanobiologie a strukturní biologie. Působí zde i Jihočeská univerzita s pobočkami Přírodovědecké fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod. Na zámku se pořádají konference nebo různé akce, místnosti a sály se také pronajímají. Veřejnosti zámek přístupný není, ale přilehlý anglický park ano.

Empírové divadlo Nové Hrady

Součástí zámku vždy bylo divadlo. Nejprve menší, které bylo zřízeno už v roce 1822, později došlo k přestavbě a od roku 1846 zde sloužilo velké divadlo pro 320 diváků.

Modrý pokoj na zámku Nové Hrady

Z interiéru zámku upoutá takzvaný Modrý pokoj v prvním patře, kde se nacházejí reprezentativní sály. Má připomínat polní stan z doby největších vojenských úspěchů rodu Buquoyů. Proto je zde rozprostřeno velké modrobílé pruhované plátno připomínající polní stan.

Expozice hradu Nové Hrady

Protože zámek není určen pro oči veřejnosti a slouží vědě, turistickým cílem je hlavně hrad. Co tedy lze spatřit na hradě Nové Hrady? Nabízí se tři prohlídkové okruhy. Prohlédnout si můžete byt panského úředníka, historickou expozici, která mapuje život rodu Buquoyů, dále výstavu Rožmberské Novohradsko a hradní příkop, který patří mezi nejhlubší zděné příkopy u nás.

Na nádvoří je též velmi hluboká studna, ve které byla nalezena řada archeologických nálezů. Nejčastěji šlo o drobné předměty, nádobí, džbery, mince, úlomky skla nebo i kostěné hrací kostky. Archeologové při průzkumu z roku 2010 samozřejmě vytáhli i předměty, které do studny spadly turistům nebo to, co do studny naházeli vojáci za 2. světové války.

Turisty může zaujmout i pozoruhodná expozice skla s černým a červeným hyalitem nebo zlacená zbroj z Buquoyského archivu.

Svatba na hradě Nové Hrady

Hrad má i svou obřadní síň v přízemí pozdně gotického paláce. Zde se pořádají svatby, stejně jako třeba na horním nádvoří hradu – za příznivého počasí. Skvělým místem pro svatební obřad je také zahrada s altánem z 19. století nebo prostor před jižní bránou. Po dohodě lze ale pro konání svatby využít jakékoliv jiné místo hradu. Romantickou svatbu na hradě si ale samozřejmě musíte zaplatit a včas si zabukovat termín – o svatby na hradě je totiž velký zájem.

Buquoyská rezidence a hrobka ve městě Nové Hrady

V Nových Hradech se dochovalo i několik původních rožmberských domů, jejichž komplex tvoří jakýsi městský palác. Zde sídlili Buquoyové do té doby, než byl postaven zámek. Dnes se na tomto místě nachází hotel, wellness a restaurace, takže je to ideální místo k ubytování turistů, kteří si chtějí prohlédnout celé zajímavé okolí Nových Hradů.

Za návštěvu stojí určitě také původní klášter servitů s kostelem sv. Petra a Pavla, který se dnes nazývá Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie a také Buquoyská hrobka.

Pseudogotická hrobka rodu Buquoyů leží na kraji města na místním hřbitově. Stavba proběhla podle návrhu Josefa Schulze a hrobka je zdobena mozaikou podle návrhu Maxe Švabinského.

Terezino údolí pro romantické procházky

Procházka do romantického Terezina údolí může také leckoho velmi potěšit. Terezino údolí je krajinářský park z 2. poloviny 18. století, jehož vznik byl inspirován anglickými parky. Název nese podle Terezie Paarové – Buquoyové, která byla manželkou jednoho z představitelů rodu Buquoyů. Původně zde stálo i několik budov, například Modrý dům, jenž sloužil jako letní sídlo Terezie. Dnes jsou z něj bohužel již jen ruiny. Zaujmout může i umělý vodopád, Lázničky neboli Václavovy lázně, Švýcarská chata nebo Hamerský mlýn.

V západním cípu Terezina údolí, asi 6 km od hradu se nachází tvrz Cuknštejn. Další tvrz – Žumberk stojí asi 12 km západně od hradu. Žumberk nabízí některé expozice Jihočeského muzea sídlícího v Českých Budějovicích.

Historická kovárna Nové Hrady

Cestou z novohradského náměstí k hradu se nachází stará kovárna s mnoha zajímavými expozicemi. V letní sezóně je také možné vidět i kováře při práci.

Naučná stezka Paměti Novohradska

Cyklistická naučná stezka Paměti Novohradska vede přes celou oblast Nových Hradů. Je zaměřena jak na historii, tak na přírodovědnou oblast. Je dlouhá 46 km a obsahuje 17 panelů nabitých informacemi.

Barokní lékárna v Nových Hradech

Původní barokní lékárnu zřídil František Leopold Buquoy v části jejich rodinné rezidence na náměstí. Později byla přestěhována do servitského kláštera. Koncem 18. století byla zřízena nová lékárna v domě na náměstí, kde fungovala až do konce 2.svět. války. V 60. letech 20. století byla lékárna zrušena a její inventář byl uložen v prostorách hradu.

Dnes se barokní apatyka nachází poblíž náměstí. Byla znovu otevřena díky výtvarnici Vladislavě Jiráskové, která zde zřídila Alchymistickou oficínu pro výrobu a prodej přírodní kosmetiky, olejů a elixírů.

Od roku 2019 apatyka slouží i jako kavárna – Apatyka Café. V nabídce je nejen spousta dobrot, kávy a vína, ale také dárečky k nákupu s sebou. Nechybí ani posezení venku, bezbariérový přístup a dětský koutek

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Město Nové Hrady v jižních Čechách lidé často zaměňují se stejnojmenným zámkem u Litomyšle. Co zde ale opravdu najdete?