Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Hazmburk byl osídlen už v pravěku. Navštivte dnes zříceninu, ze které je krásný rozhled na České středohoří

Zřícenina hradu Hazmburk tvoří dominantu Českého středohoří. Nachází se jen kousek od města Libochovice v okrese Litoměřice nad obcí Klapý a na vrchu zvaném Hazmburk v nadmořské výšce asi 429 metrů. Co o tomto bývalém hradu víme, jaká byla jeho historie a na co se mohou turisté těšit dnes i v jeho nejbližším okolí?

Historie hradu Hazmburk

Hradní vrch Hazmburk má bohatou historii, která sahá až do období pravěku. Dochovaly se archeologické nálezy z neolitu i doby bronzové, které se na naše území dostaly z různých oblastí. Z pozdější doby byly nalezeny pozůstatky raně středověkého osídlení tohoto místa Slovany. Další dochované nálezy jsou z 12. a 13. století. Hrad byl postaven zřejmě až kolem 13. nebo 14. století a pravděpodobně jej nechal postavit významný rod Lichtenburků. Nejznámějšími majiteli hradu však byli Zajícové, kteří hrad vlastnili od 14. do 16. století.

Od názvu tohoto rodu také pochází název hradu, z německého slova Hasen, které znamená množné číslo od slova zajíc, Burg je pak v němčině hrad. V překladu je to v podstatě zaječí hrad nebo hrad zajíců… A Zajícové i ve svém erbu měli pochopitelně zajíce.

V době husitských válek byl hrad několikrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt. Hrad však už od konce 16. století zpustl a zůstal opuštěn. Zajícové přesídlili do zámku Budyně nad Ohří. Hazmburk byl pak připojen k libochovickému panství a ve správě majitelů, kteří se vystřídali právě na zámku Libochovicích. Až v 19. století s příchodem romantismu se o zříceninu opět začali lidé zajímat, především však vzdělanci a umělci, například K. H. Mácha nebo Svatopluk Čech. Do zestátnění pak zbytky hradu vlastnili Herbersteinové.

Vrch Boreč v Českém středohoří ohřívá okolní vzduch. V zimě zmrzne jen částečně!

Černá věž a Bílá věž

Dominantou hradu byly dvě vysoké věže. V prvé řadě to byla 25 metrů vysoká Černá věž postavená z černého čediče. Přístup do ní byl jen po visuté pavlači v poschodí a jednu dobu sloužila i jako vězení. Dnes je tato věž nepřístupná. Na hradě se také nacházela Bílá věž, jejíž horní část byla postavena ze světlého pískovce. Použité materiály však byly celkem různé, což dokazovalo stavbu v různých etapách. Tato Bílá věž měří 26 metrů a je dnes přístupná jako rozhledna, z níž je překrásný výhled na celé okolí.

Dnes je zřícenina hradu volně přístupná bez průvodce a pouze přes sezónu. V obci Klapý je placené parkoviště, ze kterého vede pohodlná cesta na hrad (asi 2,5 km) po žluté značce, červená značka vede z Libochovic.

Zajímavosti o hradu Hazmburk

Zajímavostí je, že v 15. století byl na hradě uchována drahocenná roucha ze Strahovského kláštera sloužící k bohoslužbám a také Desky zemské z Pražského hradu i další cennosti.

Tipy na výlety v okolí

V nejbližším okolí můžete navštívit zámek Libochovice, zámek Peruc, památný Oldřichův dub a Boženinu studánku, nedostavěný klášter klarisek z 12. století poblíž zámku Libochovice nebo Podhradí Hazmburku, které vzniklo za doby husitských válek pod hradem.

Zdroje: hrad-hazmburk.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Hazmburk byl osídlen už v pravěku. Navštivte dnes zříceninu, ze které je krásný rozhled na České středohoří