Menu
JenProCestovatele
Výlety jižní Čechy

Hrad Rožmberk vlastní tajemný obraz bílé paní, která straší na hradbách

Romantický hrad Rožmberk se nachází v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji, v obci Rožmberk nad Vltavou. Patří mezi oblíbené a hojně navštěvované památky s bohatou historií. Těšit se můžete nejen na krásy Jihočeského kraje v okolí hradu, které můžete spatřit z proslulé věže Jakobínky, ale třeba i na obraz slavné Perchty, bílé paní, která údajně na hradě straší.

Historie hradu Rožmberk

Hrad Rožmberk byl založen ve 13. století rodem Vítkovců. První zmínka o hradu, ještě pod německým názvem Rosenberg, pochází z roku 1250, kdy vládl panovník Václav I. Hrad byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí vyšebrodským průsmykem. I přes svou výhodnou polohu však byl několikrát dobyt. V roce 1551 se jeho majitelem stal teprve šestnáctiletý Vilém z Rožmberka. V 16. století na hradě probíhaly rozsáhlé stavební úpravy, které hradu daly dnešní vzhled. Významným majitelem hradu byl Petr Vok, který se hradu ujal v roce 1592 a který se pustil do renesanční přestavby interiérů. Z gotického hradu se tak postupně stalo renesanční sídlo. Rod Rožmberků ale bohužel v roce 1611 vymřel.

Po nějakých změnách a střídání majitelů pak za třicetileté války hrad přešel do držení rodu Buquoyů. Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1883) byl vášnivým sběratelem uměleckých a historických předmětů, proto v 19. století hrad přestavěl na rodové muzeum v romantickém novogotickém duchu. Hrad tak nabízel veřejnosti cenné sbírky starožitností: obrazů, nábytku, zbraní, skla a porcelánu. V druhém patře pak se svou rodinou bydlel. Buquoyové vlastnili hrad až do roku 1945.

Český Krumlov: renesanční skvost v Jižních Čechách. Proč ho musíte vidět?

Prohlídkové okruhy hradu Rožmberk

Existuje Dolní a Horní hrad, z něhož se dochovala významná věž nazvaná Jakobínka. Horní část hradu, který v roce 1522 vyhořel, byla v 19. století upravena na šlechtické sídlo. Dolní hrad, který je starší, prošel také několika přestavbami zakončenými anglickým novogotickým stylem. U hradu byla hradní kaple z roku 1462 a zahrada s altánem. Horní hrad dnes není příliš udržován a slouží jako školící středisko České pošty.

Dolní hrad nabízí několik několik významných prostorů a památek. Je to například zbrojnice v prvním patře a Rytířský sál. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která na hradě straší. Hrad dnes nabízí čtyři prohlídkové okruhy. Hlavní okruh představuje cenné sbírky ze života Rožmberků, vstupní halu s bohatě zdobeným schodištěm, Křižáckou galerii, zbrojnici, Rytířský sál a hradní sbírku obrazů včetně obrazu bílé paní. Dále jsou to soukromé pokoje rodu Buquoyů ve 2. patře.

Věž Jakobínka

Pak je to věž Jakobínka, která je jediným přístupným pozůstatkem Horního hradu. Přístupná je pouze s průvodcem a absolvovat budete cestu po zhruba 170 schodech. Čeká vás však nádherný výhled na celé okolí. 37 metrů vysoká Jakobínka si prošla nedávnou rekonstrukcí, která byla ukončena v roce 2019. V neposlední řadě si můžete prohlédnout Muzeum hrdelního soudnictví a k dispozici je také Dětský okruh.

Hrad je otevřený přes hlavní sezónu do 17:00 h, na jaře a na podzim je doba zkrácena, obvykle do 13:00 nebo 14:00 hodin. Asi 400 metrů pod hradem je parkoviště. Na hradě se také konají svatby, a to na nádvoří nebo v Křižácké galerii.

Existují dva Žumberky a dvoje Nové Hrady. Jak si je nesplést a který Žumberk navštívít raději?

Bílá paní Perchta z Rožmberka a její příběh

Perchta (1429–1476) byla dcerou českého šlechtice Oldřicha z Rožmberka. Matka jí zemřela ještě v dětském věku a otec se dostal do finančních potíží. Proto byl ujednán smluvený sňatek Perchty s Janem V. z Lichtenštejna. Perchta se vdala ve svých dvaceti letech a odjela s manželem na panství do Mikulova. Nedařilo se jí však dobře. Bydlela v osamění a izolaci v malé nevytopené místnosti bez peřin a rodina jejího manžela jí dávala najevo nepřijetí a opovržení. Ani vlastní manžel se k Perchtě nechoval hezky, ale naopak velmi despoticky. Na vině mohlo být i nesplacené věno ze strany jejího otce.

Obrátila se tedy s prosbou o pomoc na své sourozence, kteří žili v Českém Krumlově. Údajně se na její stranu postavil i panovník Jiří z Poděbrad. Dochovaly se Perchtiny dopisy plné nářků, stesku a stížností, i podezření, že se ji rodina manžela chce pokusit otrávit. Bohužel se jí pomoci nedostalo, protože v té době nebylo možné odejít od manžela. Perchta manželovi porodila dvě děti, které však zemřely ještě v dětském věku. Vysvobození z utrpení pro ni nastalo až po jeho smrti v roce 1473. Údajně ji před svou smrtí prosil za odpuštění.

Perchta mu však neodpustila a za to ji prý manžel proklel. Manžela přežila jen o tři roky. Po její smrti se Perchtin duch v podobě bílé paní začal zjevovat po hradech a zámcích jižních Čech. Na jejím obraze nacházejícím se na hradě Rožmberku je prý záhadný nápis a říká se, že kdo ho správně přeloží a přečte, vysvobodí Perchtu z věčného bloudění. Její zjevení však bývá laskavé a vstřícné k lidem. Pokud má bílá paní bílé rukavice, čekají zdejší lid šťastné události, pokud černé, ohlašuje to smrt.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, hrad-rozmberk.cz, wikipedie, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Hrad Rožmberk vlastní tajemný obraz bílé paní, která straší na hradbách