Menu
JenProCestovatele
Kolem světa

Je bájná Atlantida pouhý mýtus a kde bychom ji dnes mohli hledat?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

31. 12. 2021

Legenda o Atlantidě se vypráví už po dlouhá tisíciletí. Jedná se o bájný ostrovní stát, který se měl nacházet uprostřed Atlantského oceánu, a to někde mezi Amerikou a Afrikou. Co všechno tedy o Atlantidě víme a odkud tato legenda vlastně pochází? Platón píše, že ji porazily Athény a nakonec byla zničena bohy, kteří na ni za trest seslali živelnou přírodní katastrofou. Ke zničení Atlantidy mělo dojít přibližně v roce 9 600 př. n. l.

Existovala bájná Atlantida a kde se měla nacházet?

První zmínky o bájné Atlantidě můžeme najít ve spisech starověkého filozofa Platóna (427 – 347 př. n. l.), a sice v jeho známých dialozích Kritias a Timaios pocházejících z roku 360 př. n. l.. Podle nich se země nacházela někde v Atlantském oceánu za Heraklovými sloupy, které byly později ztotožňovány s Gibraltarským průlivem. Podle známého atlantologa Ignatia L. Donnellyho, který ve své knize Atlantida – předpotopní svět (1882) zmiňuje polohu Atlantidy, se země nacházela v oblasti dnešních Azorských ostrovů, které jsou údajně posledním zbytkem potopeného kontinentu.

Atlantida byla ostrovním státem, který dosáhl svého vrcholu přibližně před 11 000 lety. Byla považována za velmi dokonalou a vyspělou zemi. V očích vědců se však nepochybně jedná o utopii, ideální vymyšlený stát. Možná sedí některá historická fakta, ale jde zřejmě pouze o fikci. Přesto v celé historii lidstva zaujímá nenahraditelné místo a zajímala se o ni řada dávných filozofů, učenců, později historiků a vědců. Ti popisovali jak fakta kolem Atlantidy, tak i život na tomto ostrově, nebo kreslili její mapy – například významný učenec Athanasius Kircher v roce 1669. Spojovali ji rovněž s mimozemskými civilizacemi. Někteří lidé dokonce věří, že Atlantida se dnes nachází pod mořem, kde skutečně žije atlantské obyvatelstvo.

V Bosně byla objevena největší pyramida na světě. Záhadná stavba léčí tajemnou energií

Atlantida a bermudský trojúhelník

Atlantida se také pojí s bermudským trojúhelníkem, kde záhadně mizí lodě a letadla. Uvádí se, že jednou z paranormálně orientovaných teorií jsou únosy lodí a letadel, které končí za pomocí UFO v Atlantidě nacházející se v hloubkách Atlantského oceánu.

S bermudským trojúhelníkem se Atlantida propojuje i dle údajného nálezu manželů Paula Weinzweiga a Pauline Zalitzky z roku 2012. Ti tvrdili, že nedaleko Kuby objevili na dně moře obrovské trosky mrtvého města, a to i s různými nálezy jakými byly sfingy, pyramidy, dlážděné ulice, zbytky domů nebo nápisy na zdech. Manželé jsou přesvědčeni o tom, že právě oni objevily pozůstatky Atlantidy…

Co píše o Atlantidě Platón?

Co konkrétnější ve svých spisech napsal o bájné Atlantidě Platón? Kromě určení přibližné rozlohy zmiňuje, že o existenci Atlantidy se poprvé dozvěděl řecký státník Solon (638 – 555 př. n. l.) na své cestě do Egypta. Atlantida byla rozlehlý kontinent, který se v roce 9 600 př. n. l. potopil do moře. Svůj název si nese podle jména Poseidonova syna Atlanta. Atlantida měla být podle Platónova popisu větší než Libye a tehdejší Asie dohromady. Uprostřed hlavního města Atlanty se měl nacházet Poseidonův chrám jako nejvyšší duchovní centrum. Postaven byl z přírodního černého, červeného a bílého kamene. Hlavní město měřilo po obvodu 3000 x 2000 stadií, což byla řecká měrná jednotka odvozená od délky dráhy stadionu. Základní míra byla 600 stop, což bylo v přepočtu díky nepravidelnostem poměrně velké rozmezí 160 až 210 metrů.

Dále se v Atlantidě nacházely dva prameny. Jeden z nich byl horké vřídlo, druhý klasický studený. Díky tomu vznikaly početné lázně. Atlantida byla vyspělá i bohatá země s rozšířeným obchodem. Dělila se na deset provincií podle deseti Poseidonových dětí, které měl s Kleitó. Z toho lze usuzovat, že se skutečně jedná o bájnou mytologickou zemi, na čemž se také shoduje většina historiků. Platón ale také zmiňuje válku, kterou Atlantida vedle se středomořskými státy i s Egyptem a v této válce Atlantidu porazily starověké Athény, které byly sice menší zemí, zato měly lepší státní uspořádání a byly očividně schopnější. Nakonec přišlo zemětřesení, které Atlantidu potopilo do moře. Podle některých pramenů se Atlantida ztotožňuje či zaměňuje i s tehdejší Krétou. Nejasností kolem Atlantidy je ale více než dost…

Proč zanikla Atlantida?

Důležité je však poselství, které přináší zánik bájné Atlantidy. Důvodem bylo to, že obyvatelé Atlantidy ztratili pokoru a začali se povyšovat nad bohy. Svým životním stylem a tím, jak se prudce rozvíjela země hnána touhou po bohatství a moci, byla nakonec ztrestána bohy, doplatila na své sobectví a neúctu a skončila zničena zemětřesením na dně Atlantského oceánu. A tohle je alarmující poselství, ze kterého bychom si všichni měli vzít příklad…

Atlantida v literatuře a filmu

Na téma bájné Atlantidy byla rovněž natočena řada filmů i dokumentů, napsána řada knih a tento název také nesou mnohé známé písně různých interpretů. Asi nejzajímavějším počinem je drama Vítězslava Nezvala Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou z roku 1956. V roce 1978 pak režisér Antonín Dvořák natočil na motivy této hry úspěšnou televizní inscenaci stejného názvu s vynikajícím hereckým obsazením.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Je bájná Atlantida pouhý mýtus a kde bychom ji dnes mohli hledat?