Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Královské město Chrudim: Památky, slavné muzeum loutek i přístup do Železných hor

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

18. 4. 2023

Zaostřeme tentokrát na Chrudim. Co vidět v historickém městě loutkářů? Cestovatelé mají rozhodně důvod se zde aspoň jeden den zdržet. Chrudim má plno cenných architektonických děl, některých dokonce středověkých. Také se tu dá navštívit věhlasné muzeum českého loutkářství i jiné unikátní atrakce. Aby toho nebylo málo, už na samém kraji města začíná les Železných hor s výhledy a přírodními památkami.

Jakou má město Chrudim historii?

Povězme si něco o dějinách Chrudimi. Jméno města, které se skloňuje „bez Chrudimi“ i „bez Chrudimě“, se poprvé objevuje v raném 12. století v Kosmově kronice. Podle ní právě zde v roce 1055 zemřel kníže Břetislav. Na místě předtím nějakou dobu podle nálezů archeologů existovalo přemyslovské správní hradiště. Slované sem přišli někdy v 7. století.

Po Břetislavovi nastává další významná událost až v roce 1263, kdy Přemysl Otakar II. z hradiště Chrudim udělal královské město. Tehdy získala Chrudim hradby, nějaká ta práva a povinnost hmotně podporovat vladařské sídlo. Samotná Chrudim ekonomicky vzrůstala mimo jiné díky blízkosti k cestě mezi Prahou a Moravou. Dokonce tam měl v té době stát hrad, který ale nejspíše nepřežil ani do půlky 14. století. Tomu nejspíše pomohl doložený požár na přelomu století, a objekt se pak už neobnovil. Město spadalo přímo pod každou monarchii, která v Česku existovala až do vyhlášení první republiky. Proto tu nežil žádný šlechtic, který by si stavěl zámky (a o kterém bychom se mohli rozepsat). Zato v okolí existovalo hrádků a zámků mnoho.

Co se týče společenských poměrů v Chrudimi, obyvatelé byli po většinu dějin hlavně čeští. Německá menšina z významné části odešla už 15. století po tom, co přišla husitská vojska a město obrátila na proreformační stranu. Později za Habsburků se velká část zdejších občanů účastnila stavovských povstání. Města se dotkla rekatolizace, po které zarputilí protestanti také odešli. Židé nesměli v královských městech dlouho kupovat domy, takže se jakožto etnická a náboženská složka přidali až v 19. století. Šlo o několik desítek lidí. V Chrudimi po nich zbyl jen malý hřbitov, později ze smutného důvodu přibyl pomník a pár Kamenů zmizelých.

Historické památky v Chrudimi – centrum a jeho podivuhodné stavby

Hradby jsou v centru města k vidění dodnes. Díky zachovalé středověké struktuře je jádro Chrudimi oficiální městskou památkovou zónou. Navštívíte-li v Chrudimi náměstí nazvané po rodáku Josefu Resselovi, budete mít všechno nejblíž. Historické památkově chráněné budovy vykazují známky barokního i jiných architektonických slohů, ale některé mají starší základy. Které jsou nejzajímavější?

Hrad Lichnice zachránil ztraceného knížete. Co láká turisty v okolí?

Dá se čekat, že má město Chrudim kostely, a že řada z nich bude stát už od středověku. To je pravdou. Z náboženských památek můžeme jmenovat jako nejstarší asi kostel Povýšení svatého Kříže se základy pravděpodobně z 11. století. Další by byl gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož část měla stát už v roce 1340. Ještě dříve tu existoval klášter dominikánů, ten však později srovnali se zemí husité. Ve 14. století vznikl také kostel sv. Kateřiny a Jana Křtitele, z nichž se dochoval dosud pouze ten první. V 16. století tu byl kapucínský klášter, který dal městu dodnes existující budovu kostela sv. Josefa. Podle stáří je v pořadí další kostel sv. Marka, ke kterému se konává každý rok procesí. V moderní době také získala Chrudim evangelický kostel a modlitebny husitů a bratrské církve.

Neméně obsáhlý odstavec věnujeme světským historickým budovám. Khomovský dům má zvenku prvky renesance i rokoka a nazývá se po rodině, která jej však získala až v 19. století. Kromě stáří je zajímavý tím, že je asi prokletý! Jednoho bývalého majitele přímo na místě zabil blesk, o pár set let zde vybuchl sklep, což mělo za následek dva mrtvé. Naproti je stará radnice z 15. století, jejíž barokní přestavbu měl vést samotný Santini. Starý dům č. 124 u náměstí je dokonce rodným domem Josefa Ressela, vynálezce lodního šroubu – má tam pamětní desku. Architektonicky cenný je také Ceregettiho dům – dnes restaurace, Kotěrova vila, Rozvodovský dům a budova divadla. To nejlepší na konec (ne však poslední z historických budov Chrudimi) je ikonická stavba jménem Mydlářovský dům.

Populární loutkářské muzeum a další zajímavé atrakce

Mydlářovský dům skýtá jednu z největších atrakcí města Chrudim – loutky. Přesněji řečeno, stavba zachovávající si dodnes vzhled z renesančního období je adresou Muzea loutkářských kultur. I bez toho je dům zajímavý, neboť vznikl původně jako gotická stavba a žil tu mydlář a svíčkář jménem Matěj Mydlář a jeho rodina. Jedna pověst tvrdí, že legendární kat Jan Mydlář miloval svou sestřenici, Matějovu dceru, ale je prokázané, že pražští a chrudimští Mydláři se neznali. Teď ale k těm loutkám.

Tradice loutkového divadla tu byla už dříve – v rámci festivalu Loutková Chrudim. Muzeum loutek vzniklo při příležitosti jeho 20. ročníku. Základem pro expozici byla sbírka významného loutkáře a loutkoherce z AMU prof. Jana Malíka. V současnosti má muzejní organizace přes 50 000 artefaktů – loutek, kulis a dalšího příslušenství, včetně slavného Hurvínka. Zaměřuje se na bohatou tradici českého loutkářství, ale v expozici najdete i cizokrajné předměty.

Jinou zajímavou expozici si můžete prohlédnout v Regionálním muzeu. Věnuje se obecně vlastivědným tématům a shromažďuje hlavně, jak říká název, exponáty a poznatky z Chrudimi a okolí. Jeho tři expozice jsou jedna o dějinách kraje, druhá s lidovým nábytkem a třetí věnovaná tvorbě Alfonse Muchy. Potom se můžete přesunout do kláštera s muzeem barokních soch, do jedné ze tří uměleckých galerií v centru či do místního pivovaru.

Až budete potřebovat více čerstvého vzduchu a pohybu, oceníte v Chrudimi trasy turistického značení vedoucí na jih. Kousek za městem začínají lesy a kopce CHKO Železné hory. Můžete si udělat výšlap třeba k rozhledně Bára či si zacvičit v lesní tělocvičně.

Konají se v Chrudimi akce, které stojí za účast?

Chrudimská beseda je spolek, který se stará o několik různých kulturních institucí v Chrudimi – Divadlo Karla Pippicha, kino či také například městské muzeum. Z jejich webu lze vyčíst, že kulturní život je ve městě dozajista bohatý. Které události jsou tradiční a populární?

V souvislosti s tím, že se tu nachází věhlasné Muzeum loutkářských kultur, se ve městě pořádá už skoro 75 let každoroční událost Loutkářská Chrudim. Festivaly tu jsou i hudební, a to minimálně tři. V létě se místní i přespolní mohou těšit například na Letní barokní scénu či hudební festival spojený i s divadlem zvaný Zlatá Pecka. Příznivci folkloru se účastní slavnosti dožínek. Z trhů a lidových svátků také pořádá kulturní centrum Chrudimi masopustní jarmark či velikonoční, adventní a další akce.

Zajímavý je také Kamion Fest konaný na letišti, který koná iniciativa Řidiči pomáhají dětem. Akce má hudební i jiný, interaktivnější program. Část peněz pak pomáhá financovat činnost spolku, která spočívá v pomoci dětem v dětských domovech.

Chrudim a okolí toho nabízejí více. Co třeba?

V okolí Chrudimi tipů na výlet nasbíráme mnohem více. Naskytne se možnost výšlapů a procházek po lesích v CHKO, ale i nějaká ta další historie a kultura. Uveďme si v kostce pár hesel, která stojí za vyhledání:

  • zřícenina Rabštejn
  • zámek Slatiňany
  • Strádovské Peklo
  • zámek Nasavrky
  • vodní nádrž Seč
  • zřícenina hradu Lichnice
  • Muzeum starokladrubského koně
  • zámek Pardubice

Kladruby nad Labem – poznejte domov národního plemena koní s krajinou v seznamu UNESCO

Zdroje:

Mapy.cz, Chrudim.eu, Kudy z nudy, Puppets.cz, Chrudimská beseda, Řidiči pomáhají dětem, MuzeumCr

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Královské město Chrudim: Památky, slavné muzeum loutek i přístup do Železných hor