Menu
JenProCestovatele
Výlety Plzeňský kraj

Město Dobřany: Blázinec, pivo, lesopark i jiné turistické cíle

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

31. 5. 2023

Dobřany u Plzně známe hlavně jako lokaci západočeské léčebny. Z té však takový zážitkuchtivý pocestný moc nemá. Z čeho ano? Povíme si o tom, co jsou Dobřany vlastně zač, které kousky dějin jsou tu stále k vidění a co jiného ve městě dělat. Je tu nejen kultura, ale také trocha toho sportu a možnost pokračovat pak do sousední Plzně.

Jakou má město Dobřany historii?

Místo bylo osídleno Slovany už v 10. století. U řeky Radbuzy, jež teče městem, byla úrodná půda a výhodná byla také lokace nedaleko Plzně i kláštera v Chotěšově. Nejstarší historický doklad Dobřan pochází z roku 1243, osada dle něj patří Záviši z Dobřan. Z dalších pramenů se dozvídáme, že místní brzy začali nazývat Dobřany městem. Už i v této době tu stojí kostel sv. Víta, který Závišův potomek věnoval řádu magdalenitek. Po jeho smrti město získává chotěšovský klášter premonstrátek, takže tu nastává spor mezi dvěma konventy. Na konci 13. století magdalenitky odcházejí a vzniká dodnes zachovaný důkaz vzniku dalšího kostela – sv. Mikuláše. Katolicky spravované Dobřany se přestaly významně rozvíjet na začátku 15. století, kdy je obsadili husité.

V 16. století po jisté přestávce rozkvět nastává znovu, tentokrát přerušený třicetiletou válkou. Premonstrátský klášter drží město od 13. století až do roku 1782, kdy jej Josef II. úplně ruší. To mělo možná za následek, že v husitských dobách většina místních zůstala na katolické víře a barokní rekatolizace tu byla mírnější. Ve třicetileté válce místní bojují proti oddílům důstojníka Mansfelda a na výkupné dobytého města přicházejí o velkou část statků. Ráz města dost utrpěl také pod rukama a nohama chorvatské jízdy, požárem po Valdštejnově tažení i následkem švédského tažení. Vyráběl se tu totiž střelný prach.

Zámek Kozel u Plzně. Odkud pochází jeho název a jaké skvosty zde můžete vidět?

Během 17. a 18. století, když se Dobřany vzpamatovávaly, se sem přistěhovalo mnoho příchozích z Německa. Po zrušení řádu magdalenitek se o Dobřany stará rod Thurn-Taxis. V roce 1880 vznikla v Dobřanech léčebna pro „choromyslné” a při stavbě jejích budov se vynořilo mnoho archeologických památek raného osídlení. Narůstají městská práva a v 19. století také průmysl. Velké a většinou prosperující Dobřany byly vždy rozmanité – kvetla tam řemesla všeho druhu. Co se týče industrializace, hlavním přínosem byl závod na zpracování nedaleko těženého kaolinu, a také sklárny. Za 2. světové války britští letci město omylem vybombardovali, když si spletli areál léčebny s plzeňskou škodovkou. V roce 1945 začal odsun Němců a dobřanští příslušníci rodu Thurn-Taxis nebyli výjimkou.

Prohlídka památek v Dobřanech – náměstí, kostely a starý most

Na náměstí se nachází několik památkově chráněných měšťanských domů, pseudobarokní kašna a samozřejmě také radnice. I ta je kulturně významná svou architekturou, reprezentuje však novorenesanci raného 20. století. Mosteckou ulicí se sem dostanete k mostu přes Radbuzu, který je starý několik staletí. Neví se přesně kolik, ale někteří se domnívají, že má gotické jádro. Jeho nejstarší doklad je v 16. století, v 18. století jej barokně vylepšili a v 19. století zrekonstruovali. Dá se po něm bezpečně přejet na kole nebo přejít, ale není vhodný pro motorová vozidla. Odkloníme-li se od tématu historické architektury, někteří jistě ocení, že se na náměstí vaří pivo. Dobřany mají pivovarnickou tradici už od středověku.

Kdo se zajímá o vojenskou historii, může zavítat do augmentačního skladu, který slouží nově jako muzeum. Na jaře 2022 tu místní klub vojenské historie založil výstavu výstroje, výzbroje a dalších předmětů, které je možné vidět po předchozí domluvě.

Oba kostely, o nichž byla zmínka, dodnes existují a nacházejí se přímo u hlavního náměstí Dobřan. Fara, odkud se spravují, se nachází v plzeňských Liticích. Oba kostely mají v současnosti barokní podobu – sv. Mikuláš je přestavěný na gotickém základu, ale kostel sv. Víta bylo v té době třeba vystavět úplně odznova. Zajímavý je na něm oválný půdorys. Třetí kostel, Povýšení sv. Kříže, je ústavní a vznikl zhruba v době, kdy vznikla samotná psychiatrická léčebna.

Mezi náměstím a ústavem mají Dobřany hřbitov s velmi zajímavou kapličkou – má barokní prvky, ale také typickou moderní červenou střechu. Kdybyste náhodou zavítali do odlehlé městské části Šlovice, i tam je k vidění pozoruhodně koncipovaná návesní kaple, a kromě ní další dvě. U Wartova Mlýna je také jedna, taková menší. Nejnovější je kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, zbudovaná v roce 2010 na místě té staré na Martinské stěně.

Čím je zajímavý lesopark Martinská stěna?

Známou a populární cestou na procházky je v Dobřanech Naučná stezka Martinská stěna ve stejnojmenném lesoparku. Trasa má téměř podobu okruhu, má 14 informačních panelů a její délka dosahuje necelých 5 kilometrů. Na své procházce po svahu si tak můžete přečíst nejen o tom, co kolem sebe uvidíte. Hned vedle je také kraťoučká naučná stezka o včelách a včelaření s průhledovým úlem.

Martinská stěna je příjemným kouskem zeleně a zalíbit se může nejen občanům Dobřan. Lesopark má spoustu drobných atrakcí. Kromě kaple je tu také zvonička a pěkné vylídkové místo. O kousek dále se nachází lesní bludiště, kamenný kruh a zajímavá plastika zvaná Srdce parku. Je tu řada míst, kde si můžete sednout se svačinou, i hřiště na workout a dětské hřiště.

Šlovický vrch nad Dobřany – vyhlídka, BMX i motokros

V Dobřanech turistika samozřejmě neznamená kdovíjakou túru, ale je tu ještě pár jiných možností než známý lesopark. Nejvyšší vršek se jmenuje Šlovický vrch, měří 431 metrů od mořské hladiny a lidé se sem chodí rozhlížet. Je tu vyhlídková mohyla se dvěma terasami, odkud uvidíte dobře hlavně směrem na jih. Svah pod ní je také jedním z míst, kde uvidíte v Dobřanech koně. Město má dvě jízdárny, zajímavější je však tato rezervace, kde se pasou divocí koně. Nemáte-li kolo ani jiné vozidlo, můžete se pohybovat i v ohradě. Kola a motorky však netřeba odvážet – lze je využít nedaleko. Jiná část svahu totiž slouží jako offroad park místního spolku motokrosařů, a je tu i prostor na vyblbnutí se s bicyklem.

Zámek Horšovský Týn skýtá 5 hodin prohlídek. Město má i historické kostely, poutní místo a pěkné výhledy

Co dělat v okolí Dobřan – výlety pěšky či autem

Dobřany a okolí toho dohromady mají k nabídnutí více. Jak je na našem webu zvykem, uvedeme si heslovitě i pár okolních turistických atrakcí. Největší lákadla Plzně vynecháme, o těch se všude dočtete plno.

  • zámek Horšovský Týn
  • léčivé kamenné kruhy Vstiš
  • Dům historie Přešticka
  • rozhledna Křížový vrch
  • historická železniční zastávka Nýřany
  • muzeum hornictví Nýřany
  • zřícenina hradu Litice
  • rotunda svatého Petra a Pavla na Starém Plzenci
  • zámek Nebílovy

Pozor, jsou dvoje! Co nabízí vesnice Dobřany u Dobrušky?

Dobřany v Orlických horách jsou vesnička o 133 obyvatelích. Je doložená od 14. století a takovou velkou historickou zajímavostí je, že se tu v 19. století scházeli obrozenci včetně velikánů, jako byl Dobrovský. Obec se nachází asi 20 minut autem od dvou významnějších měst – Dobrušky a Nového Města nad Metují. Chce-li se vám z těchto měst vyrazit do přírody a mít pokoj od lidí, tak proč ne!

Nové Město nad Metují. Co vidět v tomto ráji historiků, trampů i milovníků kultury?

Nejcennějšími historickými stavbami jsou v Dobřanech kostel sv. Mikuláše z roku 1740 a o pár dekád mladší fara. Nejstarší však zdaleka nejsou. Nedaleko od nich v lese jsou k vidění pozůstatky zříceného hrádku, který pravděpodobně patřil v raném 14. století pánům z Dobrušky. Pustnout začal velmi brzy – nejspíš ho už o století později dobyli husité a pak už nikomu k ničemu nebyl. Cestou k hradu uvidíte autokrosový areál, kde se jezdívají závody.

Největší radost asi budou mít milovníci přírody, která tvoří většinu katastru Dobřan. Orlické hory to ještě nejsou. Kdo však není v kondici a chce potrénovat na menším kopci nebo kdo dokonce preferuje opomíjené pahorkaté oblasti, jistě si tu najde pěkný kus lesa. Zajděte si třeba na Chřiby (775 m. n. m.) nebo na Kobylinku (666). A ty pravé Orlické hory už jsou odsud jen co by kamenem dohodil.

Zdroje:

Mapy.cz, Město Dobřany, Kudy z nudy, Wikipedia, Obec Dobřany

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Město Dobřany: Blázinec, pivo, lesopark i jiné turistické cíle