Menu
JenProCestovatele
Výlety Královéhradecký kraj

Nové Město nad Metují. Co vidět v tomto ráji historiků, trampů i milovníků kultury?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

9. 1. 2023

Proč se vydat na výlet do Nového Města nad Metují? Náměstí je obklopeno památkově chráněným renesančními domy, v centru také uvidíte zbytky opevnění. Nové Město má také veřejně přístupný renesančně-barokní zámek, autorem jehož posledního vylepšení byl sám Jurkovič. Kromě toho skýtá toto historické město řadu dalších turistických atrakcí včetně možností aktivní rekreace. Jakých?

Jakou má město a zámek Nové Město nad Metují historii?

První významnou postavou v dějinách byl Jan Černčický z Kácova. Právě on založil Nové Město nad Metují. Hrad, tedy spíše tvrz, kde sídlil, stál za kostelem sv. Jakuba v Černčicích. Jan Černčický si vyhlédl strategicky přívětivé místo a v roce 1483 získal od krále povolení založit tu město. Datum položení základního kamene je podle farní kroniky 10. srpna 1501. Poddaní si tu postavili libovolně velké dřevěné domky. Černčický si sem zanedlouho převedl městská práva, která měl na Krčíně.

V roce 1526 Nové Město vyhořelo a jeho pán je nejen proto prodal. Dalším důvodem byla náboženská nejistota, neboť nový vládce Čech byl netolerantní katolík. Černčický se hlásil k českým bratrům, pročež se mu více dařilo na Moravě, kde podmínky byly trochu jiné. Novým majitelem panství se stává Vojtěch z Pernštejna. Po požáru tu stále zůstává hodnotné město a spousta gotického zdiva, z nějž část můžeme vidět dodnes. Součástí města už je i dnešní zámek ve své rané hradní formě. Černický ho začal stavět ještě před vznikem dalších budov ve městě.

Nové Město za renesance

Pernštejnové přetvořili město na renesanční. Nechali totiž postavit nové domy místo těch vyhořelých. Renesanční stavby jsou na náměstí dodnes vidět a jsou památkově chráněné. Celkový ráz města se změnil i společensky – stěhuje se sem šlechta, tudíž už to není jen osada rolníků. I hrad se dočkal přestavby na zámek v tom samém stylu. Poslední zdejší šlechtic z Pernštejna však už tu nepobýval ani nejezdil a v roce 1547 Nové Město prodal.

Renesanční obrodu Nového Města přivedl k dokonalosti štýrský rod Stubenbergů. Byli to páni protestantského vyznání, které si poddaní celkem oblíbili. Dobře tu fungoval obchod, zámek Stubenbergům vděčí za významnou přístavbu a přestavbu, která z něj teprve udělala okázalé sídlo.

Poslední novoměstský Stubenberg jménem Rudolf zemřel náhle – a celkem zajímavě. Eliška Kateřina z příbuzného rodu Smiřických měla zdědit panství svého otce. Byla ve vězení za to, že si dovolila spát s kovářem. Jindřich z Vartenberku ji osvobodil a vzal si ji. Novomanželé se usadili na zámku v Jičíně a nárokovali si území Smiřických. Fridrich Falcký na ně poslal vojsko a do vězení se teď pro změnu dostal Jindřich. Eliška Kateřina poručila svým vojákům, ať město brání, a věnovala jim jisté množství střelného prachu. Ti si ho však omylem zapálili, čímž zničili jičínský zámek a zabili Elišku, sebe i Rudolfa, který tam byl na návštěvě. Rudolfa po smrti odvezli do Nového Města, jehož poddaným stále dlužil peníze. Jeho vdova o dědictví přišla.

Barokní Nové Město

Rudolf byl účastníkem stavovského povstání, ale Bílé hory se nedožil. Kdyby ano, Nové Město by mu stejně zkonfiskovali a pravděpodobně by je převzal Albrecht z Valdštejna, který touto dobou měl na českých statcích vyloženě žně. Albrecht je převzal i v této realitě. Byl tu pánem jen rok, ale stihl Novému Město vzít právo vaření piva i myslivosti.

Dalším, byť menším, „kombajnem” na pobělohorské zabavené majetky byli Trčkové z Lípy, hlavně Magdalena Trčková. Ta po roce kupuje i Nové Město z rukou Valdštejna. Její rod panství vlastnil po jedno desetiletí. V roce 1634 nastala Chebská exekuce a Trčkové o město přišli. Získal ho jeden z účastníků na vraždě Albrechta z Valdštejna – Walter z Leslie.

Leslieové se tu udrželi až do raného 19. století. První z nich, Walter, městu obnovil práva. Také započal barokní přestavbu novoměstského zámku. V 17. století nastává barokní rekatolizace českých zemí – dokonce i poslední novoměstský Trčka ve 20. letech konvertoval. V těchto dobách (17.–18. století) z Nového Města a jeho okolí emigruje významné množství protestantů do cizích zemí. Je to tím, že Leslieové vyžadovali katolictví jako podmínku za udržování statu města a městských práv.

Moderní dějiny Nového Města nad Metují – zámek je panský dodnes

Leslieové vymřeli po meči. Dědicem se v roce 1802 stal Jan Karel z Dietrichsteinu, protože Walter žijící o sto let dříve měl z jeho rodu manželku. Po nějakém půlstoletí však zdejší pány Dietrichsteiny potkal stejný osud a o zámek se začalo hádat hned několik možných dědických rodin. Budovu zámku až do roku 1908 nikdo neudržoval, takže ležela ladem a chátrala.

V roce 1908 si koupi zámku vyjednali Bartoňové z Dobenína, nejmladší a poslední vzniklý český šlechtický rod. Josef Bartoň se zasloužil o předposlední estetickou proměnu zámku – pozval do Nového Města nad Metují Jurkoviče. Dušan Jurkovič je známý hlavně folklorním stylem, ale vedení rekonstrukce zámku se ujal znamenitě a přidal i technickou modernizaci a zámeckou zahradu s dřevostavbami. Ve 40. letech objekt čekaly ještě funkcionalistické úpravy Pavla Janáka.

Rod Bartoň-Dobenín se o svůj zámek přihlásil i po sametové revoluci, kdy nastala reprivatizace. Poslední majitel Joseph Michael Barton Dobenin jej ale v roce 2020 nabídl k prodeji. Ideální by podle něj bylo, kdyby se jeho správy ujal stát.

Co dnes uvidíte na novoměstském zámku?

V současnosti má zámek Nové Město nad Metují otevírací dobu v létě skoro každý den, přes prázdniny dokonce denně. Úplně zavřeno je od listopadu do března. Základní prohlídka se orientuje na unikátní secesně-funkcionalistické zámecké interiéry. Ty jsou dodnes takové, jak je navrhl Jurkovič, s některými prvky později upravenými Janákem. Dalším okruhem je prohlídka „Od půdy po sklep”, která se objednává předem. Ta nabízí zevrubnější prozkoumání prostor.

Kromě interiérů má zámek Nové Město nad Metují zahradu, jež je přístupná zdarma. Uvidíte tam jak záhony, tak také tvarované keře, kašnu, terasy a soubor karikaturních soch trpaslíků.

Severní Čechy: 6 míst, které zde musíte navštívit

Centrum Nového Města nad Metují – Husovo náměstí a hradby

Oblast kolem náměstí je oficiálně památkově chráněná. Kromě renesančních domů a zámku tu uvidíte i pozůstatky hradeb. Brány města sice zanikly, ale je tu stále bašta a zdivo. Na východním konci má jádro Nového Města nad Metují muzeum s hned šesti expozicemi. Dozvíte se tu něco o historii města a regionu, uvidíte vyřezávaný Měšťanský betlém i výstavu hodinek.

K dalším veřejně zajímavým objektům patří v Novém Městě nad Metují galerie. Jedna z nich, Zázvorka, sídlí ve stejnojmenné věži, jež bývala součástí opevnění. O kus dále na sever má svou soukromou galerii místní umělkyně Lenka Syrovátková. Kulturu ve městě zajišťuje také kino a knihovna, jak tomu obvykle bývá.

Náboženský život v Novém Městě nad Metují: Kostely a klášter

Máte zájem dále poznávat památky a s nimi genia loci Nového Města nad Metují? Co navštívit nějaký kostelík? Ty jsou skoro vždy pár let staré a umělecky cenné. A zrovna toto město má církevních památek celkem dost. Hned na náměstí je k vidění gotický kostel Nejsvětější Trojice a nedaleko novodobější kostel sv. Jana Nepomuckého.

V katolické době panování rodu z Leslie v Novém Městě vznikl také klášter. Areál kláštera je většinou veřejnosti nepřístupný. Při klášteru stojí barokní chrám Narození Panny Marie. Na hřbitově uvidíte další kostel, a to Všech svatých. Nedaleko je moderní kostelík sloužící Husově sboru. Krčín, místní část města ležící na západě, má vlastní hřbitov s kostelem Všech svatých, jehož první podoba vznikla už ve středověku.

Jaké zažijete v Novém Městě nad Metují kulturní akce?

Takovou událostí, která přitahuje návštěvníky z daleka, je v Novém Městě nad Metují filmový festival českých komedií. Ten se koná už pěkných pár desítek let a nechybí u něj ani bohatý doprovodný program.

Sledujte také program novoměstského zámku – třeba vám pomůže upřesnit si termín návštěvy města. Zámek bývá dějištěm různých akcí, hlavně během sezóny. Muzeum mívá různé poučné výstavy, a něco se dá zažít i na jiných místech. Aktuálně se chystá například koncert a přednáška ke čtyřsetletém výročí Františka Saleského v klášterním kostele, a také koncert v sokolovně, kde Novoměstská filharmonie zahraje Smetanu a Dvořáka.

Zeleň Nového Města nad Metují: Zámeckou zahradou to fakt nekončí

I milovníci přírody mají rádi Nové Město nad Metují. Turistické trasy najdeme hlavně podél řeky. Žlutá turistická značka například vede Klopotovským údolím. Cestou po ní uvidíte výhled z Juránkovy vyhlídky a u ní zbytky zdiva strážného hrádku Výrova a kapličku Čtrnácti sv. pomocníků. Dále na východ je u stezky zookoutek s ochočenými zvířátky, pak také studánka a dvě jeskyně.

Kdo si chce udělat z Nového Města nad Metují výlet pěšky po zelené, projde si zároveň Geostezku Libchyňské údolí. Na jejích informačním panelech se dozvíte něco o geologickém podloží pod vámi. Zelená vede na severovýchod do vesnice Libchyně a táhne se, už bez naučné stezky, až do Polska.

Co dělat na Broumovsku: Tipy na výlety ve městě i v okolních skalách

Asi nejpopulárnější je v Novém Městě nad Metují trasa červená. Dostane vás totiž do pekla! Vede přímo strmým říčním údolím, které se jmenuje Peklo. Je zde chráněná přírodní rezervace s listnatým lesem a celkem velkou diverzitou rostlin i živočichů. Po asi šesti kilometrech dorazíte k vyhledávané turistické chatě Peklo neboli Bartoňova útulna. Je dřevěná a navrhl ji sám Dušan Jurkovič. Před ní na místě stával mlýn.

Výšlap po trase Nové Město nad Metují – Peklo je relativně krátký. Kdo chce, může se vydat řekou dále až do Nového Hrádku, na sever do Dobrošova nebo třeba po modré do kopce k rozhledně Varta.

Kam dál z Nového Města nad Metují? Okolí nabízí výhledy i památky

Nové Město nad Metují a okolí celkově představují lokalitu s pěknou přírodou i možnostmi všelijakého turistického vyžití. Závěrem tedy ještě představujeme pár nej tipů na místa v okolí, které jsme nestihli zmínit výše.

 • vodní nádrž Rozkoš
 • poutní místo Rokole
 • zřícenina hradu Frymburk
 • zámek Náchod
 • Muzeum Náchodska
 • desítky řopíků poblíž státní hranice
 • Babiččino údolí
 • zřícenina hradu Rýzmburk
 • Muzeum Boženy Němcové
 • muzea v Dobrušce
 • zámek Opočno

Zdroje:

Mapy.cz, Nové Město nad Metují, Státní zámek Nové Město nad Metují, Kudy z nudy, iDnes, Festival komedie, Wikipedia

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nové Město nad Metují. Co vidět v tomto ráji historiků, trampů i milovníků kultury?