Menu
JenProCestovatele
Výlety Středočeský kraj

Město Votice: Klášter s multifunkčním muzeem a unikátní ekologické motýlárium

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

10. 6. 2023

Votice najdete jen kousek od legendární hory Blaník. Na návštěvě tohoto města si nenechte samozřejmě ujít historické centrum s klášterem, ale ani výjimečný motýlí skleník fungující spíše lokálně a ekologicky než jako tropická kuriozita. Pahorkatý terén přilehlých osad vyzývá k pohodovým procházkám, kde také spatříte různé drobné památky a zajímavosti.

Jakou mají Votice historii?

Město je nejdříve doložené písemně v roce 1359, ovšem archeologický výzkum napovídá, že vzniklo asi už ve 12. století. Starší název byl Otice, a tak se předpokládá, že je založil vladyka jménem Ota. Jeho rod se začal psát Otičtí z Otic, postavil si tu hrad a později také kostel sv. Václava. K příslušníkům rodu patří například Aleš, který se stal purkrabím na Chýnově, a Racek, který si založil vlastní tvrz na Javoře, což je zbytečně blízko v lesích u centra Votic.

V husitském období populace Votic silně tíhla ke kališnictví. Někteří místní odsud odešli do nově vzniknuvšího Tábora. V raném 16. století patřila oblast města bratrům Burjanovi a Janovi z Otic. Burjan panoval ve Voticích a Jan na Rackově tvrzi na Javoře, dokud nezemřel a statky se nesloučily. Burjan byl velmi přívětivý k židovské komunitě, která se touto dobou začala v obci rozrůstat, naopak utrakvistického faráře nemusel (sám vyznával víru bratrskou). Votice za něj celkem prosperovaly, přibylo k nim několik okolních osad. Votický první hrad touto dobou už nebyl, ale vznikla tvrz, které se dnes říká Starý zámek.

Od poloviny 16. století patřily Votice Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova a pak jeho dědici Václavovi, následně Janu ze Šternberka a pak Kaplířům ze Sulevic. V této době je město významné a rozvinuté – existuje tu pivovar se sladovnou, lom, cihelna i vápenka. Časté je tkalcovství a soukenictví. Podle dobových listin oddaní mají právo si v lomu sehnat materiály pro vlastní potřeby, není tu zdaněný obchod s vínem a případní sirotci mohou hledat azyl u úředníků.

Klášter Votice byl odměnou Bohu za syna

Třicetiletá válka byla krutá – Votice těžce poničil požár a jejich pán Kašpar Kaplíř skončil na špalku za stavovské povstání. Po konfiskaci je získal Sezima z Vrtby, zámožný šlechtic s velkou půdou. Některé majetky poddaných si uzmul pro svou potřebu, ve Voticích dal zničit úřední záznamy za posledních 7 let a vystavit na radnici mučící nástroje, aby lidi děsily. Také se zavázal, že když bude mít dědice (několik dětí mu brzy zemřelo), postaví klášter pro františkány. Slib dodržel, a k tomu všem svým čtyřem synům dal druhé jméno František. Válka se znovu podepsala na městě drancováním od Švédů po tom, co vyhráli u nedalekého Jankova.

Obec Jankov: Bitvu třicetileté války si místní připomínají dodnes

Dějiny města pokračují v duchu renovace po válce i postupného rozvoje řemesel až k industrializaci. V 18. století však nastává plno tragédií, jako bylo několik požárů a epidemie hnilobné zimnice. Následníkem Vrtbů byl Vratislav z Mitrovic, kterého lidé neměli rádi, protože zvýšil robotu a nebral ohledy na práva poddaných. Na počátku 19. století zavedl bezplatné odvádění peří vrchnosti, pročež se mu celé město vzbouřilo. Vzpouru však potlačil a provinilci se někteří ze svého zločinu vykoupili až o pár dekád později. Po zrušení roboty v roce 1848 si lid našel novou kratochvíli poštvávání se proti místním Židům.

Řád františkánů zde působil až do 20. století. Za 2. světové války se do prostor kláštera přesunul okresní úřad a po válce, v roce 1950, mnichy v noci násilím vyvezla Státní bezpečnost k internaci do jiného kláštera. Budova pak sloužila jako internát učiliště a měla také vyšetřovnu StB a kanceláře společnosti Tesla. Františkáni dostali klášter zpátky v restituci na konci minulého století, ale dali jej městu. Dnes objekt nabízí naučné prohlídky a poskytuje Voticím kulturu. Klášterní kostel sv. Františka z Assisi spravuje katolická církev.

Projděte si centrum Votic – památky a vyhlídkovou věž

Votický klášter dnes plní funkci muzea, výstavní síně, dokonce vlastně celkově kulturního centra. Turisté tu mohou klidně strávit i pár hodin! O životě františkánů se dozvíte na komentované prohlídce areálu, při které spatříte mnišskou celu i bývalou knihovnu. Část budovy slouží jako vlastivědné muzeum, které disponuje expozicemi nejen o historii města, ale též mnoha selskými nástroji, modely středověkých tvrzí a geologickou expozicí. Další stálá expozice je věnovaná době socialismu a kolektivizaci. Pak také můžete vidět galerii sakrálního umění a různé výstavy. Pokud jste ve Voticích s dětmi, mohou si prohlédnout výstavu starých panenek, poskládat velký model kláštera z kostek či se po městě procházet s pracovním listem v rámci zábavné hledací hry.

Nejstarší budovou je ve Voticích kostel sv. Václava z počátku 13. století, jehož dnešní podoba pochází převážně z 18. století. Na druhém místě bude pravděpodobně dnes chráněný, ale chátrající Starý zámek, tedy tvrz postavená v 15.–16. století na přibližném místě nejstaršího hradu. Také původní fara byla velice stará, ta současná je na stejném místě obnovená od požáru na počátku 18. století. Neváhejte navštívit rozhlednu Václavka, kterou je věž kostela. Po 135 schodech se vám naskytne výhled na panorama města, ale ještě předtím uvnitř na zdi uvidíte hodinový stroj a umění malíře Vladislava Kasky.

Památkově chráněná je také barokní radnice. Kousek od ní stojí budova Nového zámku. V tom nežilo panstvo – říká se tak měšťanskému domu purkmistra Víta Paseckého, také baroknímu. Klášter, jak víme, dal postavit Sezima z Vrtby v raném 17. století. Naproti přes Klášterní ulici od něj má město Votice hřbitov s kaplí Božího hrobu, ta je také z období Vrtbů. Směrem na Javor leží starý židovský hřbitov, který je možné navštívit po vypůjčení klíčů v informačním centru.

Kromě kláštera nabízí Votice motýlárium a sporty

Když už bude té historie dost, navštivte motýlárium Votice. Vstupné 50 Kč vás v sezóně od června do září dostane do první velké motýlí expozice v Česku. Založila ji místní obecně prospěšná společnost Ochrana fauny ČR, která působí ve třech okresech a provozuje také záchrannou stanici. Koncept tohoto motýlária je trochu jiný, než co jste mohli vidět někde jinde. Není to skleník, do kterého si provozovatel nakoupil exotické kukly podivuhodně velkých a zářivých motýlů. Skleníky, které ve Voticích používalo dříve zahradnictví, obsahují lokální druhy tohoto důležitého a krásného hmyzu. Střechy jsou otevřené, takže motýli mohou odlétat, ale mnoho se jich vrací na zdejší květiny a některé druhy tu i zimují. Motýlárium patří k ekocentru, kde uvidíte naučnou expozici i interaktivní prvky pro děti.

Místní také mají kromě entomologického vzdělávání možnosti věnovat se aktivnímu odpočinku. Nedaleko motýlária sídlí lukostřelecký klub, dále na jih se jezdí motokros, opačným směrem u centra najdete multifunkční sportovní areál. Návštěvníky v létě asi nejvíc potěší, že je ve Voticích koupaliště. Navíc jde o přírodní vodu bez chemie, doplněnou o skluzavku i možnost občerstvení.

A jaké se konají ve Voticích akce? Ratolesti můžete vzít na Pohádkové léto, což je divadélko konané o prázdninových nedělích na nádvoří kláštera. Dvůj zvaný Rajský slouží také ke konání svateb a promítání letního kina. Prostory kláštera slouží různým sezónním výstavám či koncertům. Mimo letní období se na vás těší také kinosál v multifunkčním kulturním centru. Město také samozřejmě má svůj program pro advent či jiné slavnostní příležitosti, a dění ve Voticích ovlivňují rovněž místní spolky a jejich události, například závody v motokrosu.

Procházky po Voticích a okolí zvaném Česká Sibiř

Votický katastr sahá široko daleko a čítá kromě samotného městského centra i více než 20 osad či městských částí. Ty leží na pahorkatině a možná se zde v polích a lesích budete muset přiobléct. Širší okolí Votic, zhruba oblast mezi Benešovem a Táborem, je totiž zajímavé svým vlastním, chladnějším klimatem. Proto se tu tomu přezdívá Česká Sibiř. V zimě mají zdejší krajinu rádi běžkaři.

Kampak se vydáme na procházku? Přespolní chataři se sdružují v části Votice-Amerika. Rekreační kolonie vznikla až ve 20. století a dodnes se sem jezdí hlavně na léto – trvalý pobyt se zde začal pěstovat až možná před 15 lety. Ostatní votické vsi jsou povětšinou staré a tradiční. V Martinicích a Beztahově dokonce dodnes spatříte pozůstatky zdí tvrzí, které tam stávaly ve středověku. Naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka se zas můžete projít přes Hostišov kolem Herbenovy vily, kterou navštívil svého času i Masaryk, a přes vršek Větrov s poutní kapličkou sv. Vojtěcha.

Louňovice pod Blaníkem nabízí zámek i spoustu dalších památek. Turisty táhne posvátná hora Blaník

Kam po návštěvě Votic? Výlety v okolí

Máte ještě jeden volný den? Tak co, kam to bude? Trasa Votice – jižní Čechy, nebo někam ku Praze? Podívat se můžete třeba sem:

 • Památník bitvy u Jankova
 • hora Velký Blaník
 • zámek Louňovice pod Blaníkem
 • muzeum včelařství v Louňovicích
 • zámek Vlašim
 • skalní útvar Miličínský lev
 • skála Čertovo břemeno
 • pivovar Sedlec
 • Muzeum rodu Vítkovců
 • zámek Konopiště
 • Muzeum Podblanicka v Benešově

Zdroje:

Mapy.cz, Město Votice, Klášter Votice, Kudy z nudy, Ochrana fauny,

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Město Votice: Klášter s multifunkčním muzeem a unikátní ekologické motýlárium