Menu
JenProCestovatele
Výlety Moravskoslezský kraj

Opava je perlou Slezska s mnoha cennými historickými památkami. Navštivte nejstarší muzeum v České republice

Proslulé slezské město s bohatou historií. Je v něm univerzita, divadlo, muzeum i známá psychiatrická léčebna. Město, v němž se tvořily slezské dějiny. Město, kterému se přezdívá Bílá perla Slezska. Uhodnete, o jaké se jedná? No přece o Opavu! Co všechno o ní víme, jaké památky se dochovaly a co v okolí navštívit?

Opava byla městem slezských šlechticů

Město Opava se nachází v Moravskoslezském kraji, v Opavské pahorkatině, protéká jím řeka Opava. Svůj název dostalo právě podle ní. Po Ostravě a Havířově je třetím největším městem tohoto kraje. V historii to bylo Opavské knížectví a v letech 1742 až 1928 hlavní město Slezska se všemi úřady a pravomocemi.

První osídlení tohoto místa se datuje až do doby kamenné, odkud pochází i řada archeologických nálezů. Nedaleká obec Holasovice připomíná kmen Holasiců, který osidloval slovanské hradiště v nedalekých Kylešovicích. Ve středověku pak první osídlení Opavy spadá do 12. století, poblíž se nacházela významná obchodní stezka z Moravy do Polska, která byla součástí pověstné Jantarové stezky spojující Jadran s Baltem. První písemná zmínka o Opavě pochází z roku 1195, statut města ale Opava získala až na počátku 13. století. Od konce 13. století pak ve městě byla mincovna, na jejím místě byl v 80. letech 20. století vybudován hotel Koruna.

16. století Opavě přineslo velké problémy s olomouckými biskupy kvůli protestantství, 17. století zase okupaci Švédy a velký požár v roce 1689. V roce 1625 byl do Opavy povolán jezuitský řád, který později založil gymnázium. V 18. století byla jezuitská kolej barokně přestavěna a po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadla stavům. V roce 1814 bylo při gymnáziu založeno muzeum, které se tak stalo nejstarším na území Českého státu. Od roku 1853 jeho budova sloužila zemskému sněmu, dnes v ní sídlí Zemský archiv. V době vlády Marie Terezie bylo Slezsko rozděleno mezi Prusko a Rakousko, čímž se stalo i významným sídlem slezské šlechty.

Bezručova Opava. Sídlo kultury a vzdělanosti

Od 19. století se v Opavě rozvíjel průmysl, pivovarnictví, cukrovarnictví, bylo zde vybudováno železniční spojení. Město zažívalo svůj velký rozvoj, a to především kultury a vzdělanosti. Druhá světová válka pak Opavu dost poničila, ale město později zažívalo svůj kulturní rozvoj dál. V rodném domě významného místního básníka Petra Bezruče byla v roce 1956 zřízena expozice o jeho životě a díle, od roku 1958 se začal konat tradiční kulturní festival Bezručova Opava.

V budově bývalého dominikánského kláštera je od roku 1974 Dům umění s mnoha výstavami a od roku 1990 začala v Opavě fungovat i univerzita. Nejprve zde zahájila první školní rok Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1991 schválila ČNR zákon o zřízení Slezské univerzity se sídlem v Opavě.

Spousta kostelů a bývalý vojenský lazaret, který navštívil Beethoven

Z opavských památek se dochovala celá řada kostelů, například farní kostel a katedrála Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, která má velmi bohatou historii a kterou založil řád německých rytířů, dále kaple svatého Kříže, které se říká též Švédská kaple, rovněž ze 14. století a obsahující významné fresky na stěnách. Významný je i kostel svatého Ducha s částí minoritského kláštera, který se v 18. století barokně přestavoval a opravoval, dominikánský kostel sv. Václava, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Alžběty, Johanitský kostel sv. Jana Křtitele.

Zámek Hradec nad Moravicí. Místo, které navštívil i Beethoven či Josef Mánes

Dále také kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Petra a Pavla nebo kostel sv. Vojtěcha s jezuitskou kolejí se vzácným obrazem nazvaným Milostný obraz Panny Marie Opavské. Před tímto kostelem stojí mariánský sloup ze 17. století. Všechny z kostelů stojí za návštěvu a prohlédnout si můžete jejich úchvatné a velmi cenné historické vybavení.

Kromě kostelů se v Opavě nacházejí také nějaké kláštery, nebo jejich pozůstatky. Kromě již zmíněného kostela s části minoritského kláštera je to budova zrušeného františkánského kláštera, která od počátku 19. století sloužila jako vojenská nemocnice a lazaret, a v níž také krátce při návštěvě města Opavy pobýval i hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Budova se nazývala Heiderichův institut, později Slezská zemská nemocnice, která fungovala do roku 1900. V současné době je zde depozitář Slezského zemského muzea. Dalším klášterem byl klášter klarisek, jehož budova dnes slouží Slezské univerzitě.

Nejstarší městské domy a Slezské zemské muzeum v Opavě

Významnou dominantou města je městská věž zvaná Hláska, která stojí na Horním náměstí. Dnes je v ní sídlo magistrátu a kavárny. Vyšší věží je ale 102 metrů vysoká jižní věž s bílou barokní lucernou kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z historických domů můžeme zmínit dům U Bílého koníčka, dům Boží koutek, dům U Zavřené brány, Sobkův palác, zchátralý Blücherův palác, dům U Mouřenína, který patří k nejstarším domům města, některé jeho části jsou ze 13. století, Müllerův dům, který byl, jak již název napovídá, původně mlýnem, nebo Filipkův dvůr v části Opavy zvané Kateřinky.

Raduň a kouzlo empíru. Půvabný zámeček u Opavy se těší na sezónu!

Vila Soví hrádek už je poměrně moderní, pochází z počátku 20. století a je ve stylu secese. Zaujmout může i palác Razumovských z konce 19. století, který vlastnila rodina rusko-ukrajinských šlechticů. V současné době v něm sídlí ředitelství Slezského zemského muzea. Samotné Slezské zemské muzeum bylo založeno roku 1814 a právem se označuje jako vůbec nejstarší české muzeum. Toto muzeum je velké, krásné a hodně navštěvované, určitě byste si jeho prohlídku neměli nechat ujít.

Má spoustu poboček a najdete v něm cenné sbírky z mnoha oborů a oblastí, například mineralogie, geologie, paleontologie, botaniky, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, etnografie, numismatiky, historie, dějin umění a dějin hudby, literatury a divadla i dějin vojenství. V Opavě sídlí také Slezské divadlo, jehož základní kámen byl položen v roce 1804.

Tipy na výlety v okolí Opavy

A co ještě navštívit v okolí? Rozhodně arboretum v Novém dvoře, které počátkem 20. století založil botanik a zahradní architekt Quido Riedel. Těšit se můžete na dendrologickou sbírku Dřeviny pěti kontinentů i na 7 tisíc různých druhů rostlin, dřevin a bylin z celého světa. Z nejbližších hradů a zámků byste si určitě neměli nechat ujít návštěvu zámků Raduň, Hradec nad Moravicí a Kravaře. Kromě toho je v okolí spousta naučných stezek a vyhlídek, například Bezručova vyhlídka v Hradci nad Moravicí, nebo rozhledna Šibenice na stejnojmenném vrchu ve Stěbořicích.

Zámek Kravaře ve Slezsku byl sídlem známého alchymisty ze dvora Rudolfa II.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy.cz, navylet.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Opava je perlou Slezska s mnoha cennými historickými památkami. Navštivte nejstarší muzeum v České republice