Menu
JenProCestovatele
Výlety Moravskoslezský kraj

Procházka na zříceninu hradu Starý Jičín může být pěkná i v zimě

Zříceninu hradu Starý Jičín najdete v Moravskoslezském kraji poblíž města Nového Jičína. Hrad pochází ze 13. století. Jeho původním úkolem bylo střežit Jantarovou stezku. Dnes je místem pro rodinné výlety a procházky přírodou, které lze zakončit v hradní hospůdce. I když je hrad v zimě zavřený, areál a hospůdka bývají otevřené.

Historie hradu Starý Jičín

Původně se hradu a místnímu kopci říkalo Starojický. Hrad chránil cestu do Polska a sloužil převážně k vojenským účelům. Pod hradem vznikla malá osada Starý Jičín. Místní kostel svatého Václava byl zasvěcen tomuto patronu proto, že Václav byl vlastně považován za strážce státní hranice. Hrad Starý Jičín získal ve 13. století pozdější majitel nedalekého hradu Hukvaldy Arnold z Hückeswagenu, který byl šlechtic pocházející z Porýní a který zastával významné místo v družině panovníka Přemysla Otakara I. Později hrad vlastnili pánové z Kravař, to bylo ve 14. století, o dalších 200 let to byli pánové z Žerotína.

Hukvaldy nabízí největší zříceninu na Moravě i památku na rodiště Leoše Janáčka

Známou osobností pánů z Kravař byl Ješek, který patřil k dvořanům družiny Karla IV. Byl synem prvního majitele hradu z rodu Kravařů – Voka z Kravař. Významným žerotínským majitelem byl pak stoupenec reformace – Karel mladší ze Žerotína, který nechal na hradě zbudovat renesanční palác. Zasloužil se také o rozšíření starojického kostela.

V průběhu 17. a 18. století se na hradě vystřídalo více majitelů. Koncem 18. století hrad přechází do rukou rodu Seilernů. Hrad už ale tehdy nebyl v dobrém stavu a posléze se z něj brzy stala již jen ruina. Opravy hradu započaly až ve 20. století. V roce 1996 se zrekonstruovala hradní věž a připravily se dobové expozice. Některé rekonstrukce probíhají nadále. Turisty může zaujmout též hradní hospůdka, která poskytuje příjemné osvěžené v létě a útulné zastavení v zimě.

Cesta k hradu Starý Jičín

Při výletě na Starý Jičín můžete zaparkovat na jednom ze tří parkovišť, které cestou k hradu potkáte. Všechna jsou zdarma. Výjezd autem k hradu není povolen. Nedaleko se nachází již zmíněný kostel svatého Václava s přilehlou kaplí, kde je hrobka Deymů ze Stříteže, kteří také vlastnili toto panství. Od kostela nahoru vede pohodlná a přístupná cesta k hradu, vzít můžete i kočárek nebo pejska na vodítku.

Zajímavosti v okolí hradu

Přímo na hradě se konají nejrůznější kulturní a hudební akce, vystoupení šermířů, ukázky letu dravců a samozřejmostí jsou také svatby. Velice oblíbené jsou malé letní hudební festivaly a koncerty pod širým nebem.

V okolí hradu lze najít dvě zajímavosti, které se k hradu přímo váží. V prvé řadě je to kamenný pranýř u silnice od Nového Jičína. Tento popravčí sloup sloužil k vykonávání hrdelního práva Starého Jičína od 14. století. Představitel obce – rychtář mohl vykonávat výslech obviněného za pomoci mučení.

Dále je to také arenda, která byla postavena v roce 1726 jako sýpka a byty ředitele velkostatku a jeho podřízených. V roce 1875 pak byla upravena na panské obydlí. Od poloviny 20. století slouží k zemědělským účelům a bohužel také chátrá. Ve sklepení Arendy se dříve nacházely nástroje útrpného práva, například španělská bota, skřipec nebo svěrák na lámání holeních kostí.

Pověst o bílé paní na hradě Starojickém

Pokud se chcete dozvědět něco o historii hradu či o zajímavých pověstech, které se k hradu Starý Jičín vážou, můžete si v pokladně zakoupit brožurku Pověsti a též trochu pravdy ode hradu Starojického. Právě v ní najdete třeba pověst o Starojické Bílé paní, která je ochránkyní hradu, nebo třeba o místních pokladech či o otiscích čertovy hlavy a kopyta cestou ke Starojickému hradu.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Procházka na zříceninu hradu Starý Jičín může být pěkná i v zimě