Menu
JenProCestovatele
Výlety jižní Čechy

Zámek Bechyně byl honosným sídlem Petra Voka z Rožmberka. Co zámek i město nabízí dnes?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

27. 12. 2022

Na ostrohu nedaleko soutoku řek Lužnice a Smutné ve městě Bechyni v okrese Tábor se nachází zámek Bechyně, původní hrad ze 13. století. Svého času sloužil jako honosné sídlo pana Petra Voka z Rožmberka a ani přilehlé městečko nezůstává se svou bohatou historií pozadu. Co dnes nabízí a co si mohou turisté do sytosti vychutnat?

Historie hradu Bechyně

Původně opevněné hradiště, které bylo osídleno již v pravěku, se v roce 1268 za vlády Přemysla Otakara II. proměnilo v hrad, který nechal vystavět na opuštěném zalesněném vrchu sám panovník jako opěrný bod v boji proti Vítkovcům. Po smrti Přemysla Otakara II. pak postupně Bechyni a části bechyňského panství převzali Vítkovci, přesněji řečeno Rožmberkové.

Hrad pak střídal majitele, ale jeho postavení v blízkosti Tábora za dob husitských nebylo snadné. V roce 1422 byla Bechyně dobyta a vypálena vojsky Jana Hvězdy z Vícemilic. Hrad však jeho tehdejší majitel Zdislav z Hartvíkova uchránil. V roce 1428 však bylo dobyto jako město Bechyně, tak i hrad, které obsadil Jan Bleha z Těšnice. Během této akce padl bratr Jana Žižky, Jaroslav z Trocnova.

Sídlo Petra Voka z Rožmberka

V 15. století panství koupili bratři Jaroslav a Zdeslav ze Šternberka, v 16. století Kryštof ze Švamberka a na Zvíkově a v roce 1569 Petr Vok z Rožmberka, který nechal hrad v letech 1581–1584 honosně přestavět dle návrhů Baldassara Maggiho z Arogna na zámek. Petr Vok byl známým jihočeským šlechticem, který žil bohatý společenský život plný zábavy. Proto také došlo k tomu, že se značně zadlužil. Po svatbě s Kateřinou z Ludanic, která proběhla přímo na zámku Bechyně, se poněkud uklidnil, ale po smrti bratra Viléma byl nakonec nucen některá panství odprodat. A nejinak to dopadlo i s Bechyní, kterou přenechal Šternberkům.

Panství pak zůstalo v držení Šternberků do 18. století. Tehdy došlo sňatkem dědičky bechyňského panství Marie Terezie Violanty ze Šternberka s Janem Leopoldem Paarem k tomu, že zámek připadl rodu Paarů, kteří provedli také pár drobných úprav a kterým zámek zůstal až do znárodnění v roce 1948. Posledním majitelem Bechyně byl kníže Alfons, který byl jedním ze signatářů memoranda české a moravské šlechty prezidentu Háchovi v roce 1939.

Osudy zámku Bechyně ve 20. století

Za socialismu pak zámek sloužil jako rekreační zařízení Akademie věd. V restituci byl po revoluci navrácen potomkům rodu Paarů. Bechyni tak získali sourozenci Alfons Václav Paar (1932–2016, 7. kníže rodu Paarů), Karel Eduard (emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů) a Eleonora Markéta (1937–2010). Sourozenci ale zámek později prodali a v současnosti jej spravuje firma Panství Bechyně s.r.o. založená v roce 1993, která nabízí prostory k pronájmu, ubytování v resortu Bechyně (Černická hájenka, Černický zámek, hotel Panská, penzion Černická obora), provoz golfového hřiště nebo zprostředkovává lesnické a dřevařské služby v přilehlých lesích a oboře. Od 90. let 20. století se zámek a přilehlé prostory a nemovitosti nepřetržitě opravovaly a udržovaly v provozu.

Co mají společného Alžběta Báthoryová a Kateřina Bechyňová, manželka purkrabího na Karlštejně?

Prohlídka zámku, akce, svatby a ubytování

A co můžeme na zámku vidět nebo k čemu zámek slouží? Jednak pronajímá prostory a nabízí možnosti konání pohádkových svateb, a to jak svatebních obřadů ve Vokově svatebním sálu, tak i celodenních svateb s ubytováním. Zámek Bechyni je možné si přes letní sezónu prohlédnout. Nabízí pracovnu a ložnici Petra Voka s cennou štukovou výzdobou s biblickými náměty, svatební sál s cennými freskami, pracovny rodu Paarů nebo šternberskou kapli. Součástí je také Sochařský park, což je tradiční akce představující současné umělce v oblasti sochařství, jejichž díla jsou po celou dobu sezóny umístěna v areálu zámku a přilehlém parku a která jsou určena i k prodeji.

Další výstavy a expozice se nacházejí v prostorách zámecké sýpky, kde je také významná expozice sochaře Vladimíra Preclíka. Prohlédnou si lze rovněž zámecké voliéry s cizokrajným ptactvem. Během léta je pro turisty otevřena kavárna Za branou nacházející se hned za branami zámku. Pravidelně se též v prostorách zámku či zámeckého parku konají různé kulturní a společenské akce.

Golf a stylové ubytování Bechyně

Turisté si mohou užít do sytosti golf nebo procházky po blízkém okolí, kde lze nasávat krásy jihočeského kraje. A proč si neužít stylové ubytování, například v Černické hájence? Petr Vok kdysi využíval pro chov zvěře dnes takzvanou Černickou oboru, která sloužila zejména k chovu černé zvěře, daňků a jelenů. Chov daňků se datuje až od roku 1817. Původní rozloha obory byla 4 500 hektarů. V roce 1781 byla zmenšena a v současné době je její rozloha kolem 2 000 hektarů. Nachází se v ní také šest větších rybníků. K nejznámějším rybníkům patří Rytíř, využívaný k rekreačním účelům, dále pak rybníky Starý, Nový, Velký Vyhnanický a Panianin. Obora je nyní neoplocená, oplocení bylo zrušeno v 70. letech 20. století.

Přírodní památka nazvaná Černická obora byla vyhlášena v roce 1933 a nachází se u loveckého zámečku a bývalé hájenky, které dnes slouží jako zázemí golfového hřiště obce Černice nedaleko Bechyně. Je to jedna z nejstarších přírodních rezervací a byla chráněna vlastníkem pozemku již od roku 1880. Jedná se o přestárlý porost borovice lesní, dubu letního a jedle bělokoré s bohatým podrostem habru obecného v jižní části území.

Zřícenina hradu Dobronice

Na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí v nadmořské výšce 440 m, asi 6 km od města Bechyně se též nachází zřícenina hradu Dobronice, který pochází přibližně ze 14. století. Patří rovněž do správy společnosti Panství Bechyně. Nejprve byl hrádek v majetku vladyků z Dobronic, později pánů z Rožmberka. V 16. století byl hrad přestavěn a v letech 1691 až 1727 se stal majetkem jezuitů, kteří ho obývali pouze v létě. Po zrušení řádu hrad chátral, až zchátral úplně. Dnes z něj mnoho nezbylo, z dálky ční okrouhlý bergfrit, útočištná věž a pozůstatky hradního palác ze 14. století, kaple a obytných budov. Momentálně však tato zřícenina není veřejně přístupná kvůli bezpečnosti, ale Panství Bechyně na jejím zpřístupnění pro veřejnost pracuje.

Lázeňské město Bechyně a centrum výroby keramiky

Městečko Bechyně je proslulé výrobou keramiky a lázněmi. Má velmi bohatou historii již z doby pravěku. V 9. století bylo na ostrohu nad řekou vybudováno slovanské hradiště, předchůdce pozdějšího hradu a zámku. Ve 13. století zde byl také založen františkánský klášter. Od 15. století ve městě vzkvétalo hrnčířství. Od 19. století vznikaly keramické dílny a v roce 1884 první keramická škola, která funguje dodnes.

Ve městě si lze prohlédnout spoustu historických památek, synagogu, židovský hřbitov, Františkánský klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Matěje, kostel svatého Michaela, kapli svatého Antonína, železobetonový most zvaný Bechyňská duha, Hasičské muzeum s unikátní sbírkou staré hasičské techniky, pivovar Keras, již zmíněnou keramickou školu a nebo můžete navštívit lázně Bechyně, které patří mezi nejstarší lázně v Čechách a které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí s využitím slatiny z nedalekých Blat.

Křižíkova trať v Bechyni

Zajímavostí města Bechyně je také to, že z Tábora do Bechyně vede 24 km dlouhá nejstarší meziměstská elektrická dráha ve střední Evropě vynálezce Františka Křižíka. Zkonstruoval ji v roce 1903.

Zdroje: wikipedie, resort-bechyne.cz, laznevbechyni.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Bechyně byl honosným sídlem Petra Voka z Rožmberka. Co zámek i město nabízí dnes?