Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Zámek Choceň nabízí cenné historické písemnostmi i vzácnou truhlu Albrechta z Valdštejna

Zámek Choceň najdeme ve stejnojmenném městě v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Odedávna ho vlastnil známý šlechtický rod Kinských. Jakou má toto sídlo historii a co v něm dnes najdeme? Na jaké výlety se ještě můžeme těšit v okolí zámku a městečka Choceň?

Historie zámku Choceň

Samotný zámek nechal na levém břehu řeky Tichá Orlice vystavět Zikmund ze Šelmberka, který koupil zdejší zadlužené choceňské panství v roce 1555. Čtyřkřídlý zámek byl vybudován v roce 1581 a než se vůbec nový majitel stačil nastěhovat, panství odkázal svému příbuznému Vratislavovi z Pernštejna, a to i s pořádnými dluhy, které ještě narůstaly. Teprve další majitel Hertvík Zejdlic ze Šenfeldu pokračoval ve stavbě sídla. Zámek a panství vlastnil až do roku 1603, poté vše odkázal synovi Rudolfovi, který se pak zapojil do stavovského povstání, proto o majetek přišel, čehož se ale ani nedožil, údajně byl v roce 1622 přímo na zámku v Chocni otráven.

Dalším dočasným majitelem zámku byl Albrecht z Valdštejna, který se však panství rychle zbavil. Po roce 1628 zde byl další majitel Ferdinand Muschinger ze Senftenau. V roce 1646 zámek vydrancovalo švédské vojsko, pak následovaly další změny majitelů. Významnými majiteli však byl rod Kinských, který zámek Choceň vlastnil od roku 1709, a to až do konce druhé světové války. Václav Norbert Oktavián Kinský zámek v letech 1710–1720 barokně přestavěl, po požáru v roce 1829 musela proběhnout další přestavba, tentokrát v duchu neoklasicismu. Tak zámek Choceň získal dnešní podobu.

V letech 1849–1850 dala kněžna – vdova Vilemína Kinská přistavět i pseudogotickou kapli Nanebevzetí Panny Marie a v okolí zámku byl vybudován krajinářský park v anglickém stylu. Kinští zámek využívali jako své sídlo až do druhé světové války, kdy zámek obsadila Hitlerjugend, ke konci války zámek sloužil jako ubytovna zaměstnanců Hermann Goering-Werke. Po válce však byl tento zámek jako spousta jiných zestátněn na základě Benešových dekretů.

Zámek Choceň a jeho dnešní využití

Dnešní využití zámku je pestré. V jižním křídle sídlí Základní umělecká škola, v severním křídle Orlické muzeum. Součástí zámku byl kdysi i pivovar a hospodářské budovy, které jsou dnes ve správě Lesů ČR, jež zde mají dokonce krajský inspektorát. Dále je zde možno najít Zámecké zahradnictví založené rodinou Kinských, které je rodinným podnikem, Panskou zahradou pana Vladimíra Kalouse, kterou jeho rodina provozuje od roku 1993.

Orlické muzeum a jeho expozice

Choceňské muzeum bylo založeno v roce 1908. U jeho zrodu stál místní učitel Karel Prudič (1874-1933), který se stal jeho správcem. Do muzea darovali své sbírky místní vzdělanci, lékaři a lékárníci, například Dr. Vincenc Tomek (1865-1928) a Dr. Václav Fikejz (1869-1922). Po druhé světové válce se pak muzeum nastěhovalo do zámku a přejmenovalo se na Orlické muzeum.

V muzeu si dnes lze prohlédnout spoustu zajímavých expozic, zejména soubor starých tisků. Velmi cenná je Melantrichova bible patřící k nejvýznamnějším vydáním Bible u nás v době renesance. Vytištěna byla v roce 1577 v Melantrichově tiskárně a nakladatel ji věnoval císaři Rudolfu II. Dalším pokladem muzea je Bible pražská, která je první českou biblí vytištěnou v roce 1488. V muzeu dále najdete například soubor rychtářských práv, předměty s církevní tématikou, obrázky svatých malované na skle, ukázky lidových artefaktů z Choceňska a sbírky místních lékařů, Dr. Vincence Tomka (1865-1928) a Dr. Václava Fikejze (1869-1922), kteří se kdysi velmi angažovali pro rozkvět muzea.

Dále třeba dřevěný zámek s klíči, vyřezávané formy na perník a máslo, nebo loutkové divadlo z období první republiky, což je dar od pana Zdeňka Krameniče, jehož otec jej vyrobil. Prohlédnout si můžete i staré školní pomůcky, dobové školní lavice, předměty pro řemesla a z každodennosti místních obyvatel, například cepy, vidle, hrábě, máselnice, kolovraty, skleněné lahve na pálenku a další.

Vzácnou mapu našli na skládce

Na stěně visí velká mapa choceňského panství z roku 1811, která byla nalezena v roce 1995 na městské skládce. Vzácná je i truhla, kterou vlastnil Albrecht z Valdštejna a která později sloužila jako městská pokladnice. Zaujmout mohou i střelecké terče z 19. století.

Kromě toho nechybí ani archeologické nálezy z nejbližšího okolí, geologické a paleontologické expozice, kosterní pozůstatky zvířat, nová expozice místního cihlářství nebo také letecká expozice, která mapuje historii výroby letadel na Choceňsku od roku 1935 až do dnešních dob.

Anglický park a památné lípy

Anglický park v okolí zámku má rozlohu 17,5 hektarů. Nachází se zde hodně vzácných rostlin a starých stromů, celkem přes 2 000 druhů dřevin, například i liliovník tulipánokvětý nebo moruše bílá, cypřišky, jalovce, jedlovec kanadský a další. V 18. století majitelé zámku vybudovali typickou barokní zahradu s jezírky, vodotrysky a sochami. Po přestavbě zámku po požáru v 19. století získala zahrada svou dnešní podobu. Dnes tento park dnes slouží jako městský park, je součástí Přírodního parku Orlice a další část náleží k již zmíněnému Kalousovu Zahradnictví Choceň.

V Chocni si můžete prohlédnout unikátní památné lípy, které jsou velmi staré. Vyhlášená lipová alej má asi 660 lip, které jsou různého věku, a to od osmi až do více než 250 let. Obvod kmene těchto stromů má kolem pěti metrů. Ze zámeckého parku vede památná alej na vrch Chlum, kde bylo kdysi popraviště.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o pseudogotickou kapli z poloviny 19. století, která byla postavena na podnět kněžny Vilemíny Kinské dle návrhu vídeňského architekta B. Stacha. Kaple má tři vitrážová okna a mramorové interiéry. Součástí je původní oltář z bílého carrarského mramoru s plastikou Panny Marie a Ježíše Krista. Zajímavé je i šestioktávové harmonium se dvěma rejstříky.

Kaple se začala rekonstruovat po roce 1989 a v roce 1993 byla znovu vysvěcena. V současné době slouží i pro komorní koncerty a konání svatebních obřadů.

Tipy na výlety v okolí

V okolí zámku jsou cyklistické trasy a také červeně značená turistická trasa Choceň-Plchůvky, na protějším břehu řeky je to pak i naučná stezka Mezi Orlicemi a žlutě značená trasa vedoucí z nádraží na náměstí. V okolí je několik možností koupání, třeba Městské koupaliště Choceň, Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě. Prohlédnout si můžete také Přírodní labyrint v Brandýse nad Orlicí, s dětmi navštívit Zahradu Harta ve Vysoké Mýtě, kde je spousta zvířat, pro milovníky historie a romantiky jsou tu pak zřícenina hradu Potštejn, zámek Potštejn a zámek Doudleby nad Orlicí.

Zámek Doudleby nad Orlicí je kouzelné místo na výlet pro celou rodinu. Natáčel se zde i film Bathory

U Chocně je také naučná stezka Dívčí doly, která je dlouhá asi 5 kilometrů a obsahuje 9 zastavení s informačními tabulemi týkajícími se přírody, historie a dalších zajímavostí z okolí i s úkoly pro děti. Trasou provází dívka Zdislava, k níž se váže místní pověst. Tato šlechtická dívka byla pyšná, marnivá a ráda lovila místní zvěř. Jednou potkala žebráka, který ji požádal o almužnu, ale ona na něho byla zlá a poštvala na něho psy. Žebrák ji proklel, pod dívkou se propadl most a ona skončila mrtvá na dně údolí. Stezka vede kolem Darebnického rybníka až ke studánce, kde je možné se osvěžit.

Zdroje: wikipedie, navylet.cz, kudyznudy.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík, orlickemuzeum.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Choceň nabízí cenné historické písemnostmi i vzácnou truhlu Albrechta z Valdštejna