Menu
JenProCestovatele
Výlety Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek je „fajne mjesto“ na hranici Moravy a Slezska. Co tam lze zažít?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

24. 4. 2023

Ostravica – granica. To znamená, že řeka Ostravice rozděluje historickou Moravu a Slezsko. Frýdek-Místek leží přímo na ní a oba světy propojuje. Nejenže je okresním městem a dopravním uzlem směrem do Beskyd, ale také jde o významné kulturní centrum Lašska. Město má svých pár krásných starých staveb, a také je tu mnoho zábavných akcí, možností sportu a přírodních zákoutí. Přijeďte se přesvědčit, že Frýdek-Místek je rozhodně Fajne≈Mjesto!

Jakou má Frýdek-Místek historii? Zpočátku dvojitou…

Frýdek-Místek vznikl 1. 1. 1943 z Frýdku na slezském břehu Ostravice, Místku čili Friedbergu na moravském břehu a dvou přilehlých obcí. V 70. letech pak přibylo ještě několik sousedních vesnic, později se však odtrhly části Sviadnov a Staré Město. Periferní části Frýdku-Místku nabízejí možnosti procházek s dobrou dostupností MHD. Jejich připojení k městu dává smysl, ale sloučení dvou původně jiných měst, dokonce na jiných panstvích, je tak trochu rarita.

Začněme Místkem – počátky jsou stručné. Nejstarší písemný doklad je z roku 1267 od olomouckého biskupa, který jej popisuje jako trhovou ves Friedeberk se 40 lány. V této době už byla platná smlouva šlechty, jež kladla na řeku Ostravici dělící čáru Moravy a Slezska. Ve 13. a 14. století byl Místek součástí biskupského manství, které drželi Stangové, pak Hynek z Frýdlantu a po něm rod z Kravař. Na počátku 15. století ves zanikla zničením ve válce moravský markrabat. Po obnovení osídlení získala jméno Nové Městko či Místko.

Co se týče Frýdku, ve středověku stával na území této části Frýdku-Místku hrad knížete Kazimíra, těšínského Piastovce. Stavba vznikla na počátku 14. století, kdy se zdejší osada spravovaná oním šlechtickým rodem nazývala Jamnice. Vznik hradu pak dal vzniknout městu, spolehlivě doloženému až v roce 1339. Zanedlouho vznikly hradby (které už nemáme) a první podoba dnešního kostela sv. Jana Křtitele.

Frýdek a Místek se dlouho vyvíjely vedle sebe

Těšínský kníže Přemysl si v roce 1402 k panství připojil Místek. Až do 16. století se obě městečka stávala lénem různých pánů a zase vracela knížatům, přičemž nechyběly protesty biskupství coby původního majitele Místku. V roce 1573 obě města koupili Jiří a Matyáš z Lohova, zanedlouho však celé panství znovu získal tehdejší olomoucký biskup. Potom se Místek až do 19. století stal součástí hukvaldského panství, než získal samosprávu.

Frýdek získal Bartoloměj Bruntálský, jehož rod jej po vydrancování za třicetileté války prodal Jiřímu z Oppersdorfu (dnešní Oprechtice, součást Paskova). V 18. století měl Frýdek díky sňatku oppersdorfské dědičky s Karlem Pražmou z Bílkova rod Pražmů. Za jeho panování vznikla bazilika na základě poutní tradice. Rod je známý vykořisťováním poddaných, proti kterému se postavil slavný zbojník Ondráš z nedalekých Janovic. Ani místečtí se však v tomto ohledu neměli o moc lépe.

Paskov a jeho okolí jsou proslulé těžbou uhlí. Mají však také zámek, pivovar a pár atraktivních zákoutí!

Obě města se tradičně věnovala prodeji soli, chovu dobytka či zpracovávání dřeva. Z ekonomického hlediska se stal vyspělejším Frýdek, který se měl dříve možnost začít industrializovat. V Místku se poddaní věnovali hlavně zemědělství. V 19. století už na obou místech kvetl průmysl, hlavně textilní, který zanechal ve městě památku v podobě areálů bývalých továren.

Zámek Frýdek-Místek: Výstavy a relax v parku

Město má díky svému původu dvě centra. Ve slezské části Frýdku-Místku náměstí najdete na kopečku nad železnicí a sportovním areálem Na Příkopě. Ostroh byl totiž strategickým místem pro původní hrad ve středověku. Na jeho místě stojí teď zámek, přímo u něj náměstí a z jeho opačné strany se rozkládá park s pěknými drobnými architektonickými prvky.

Co turistům nabízí zámek Frýdek? Otevírací doba je stabilní po většinu roku s poledními pauzami a zavřeným zámkem v pondělky, liší se hlavně časy o víkendech. To znamená, že ve standardním výletnickém čase se většinou dovnitř dostanete. Budovu zámku spravuje Muzeum Beskyd, které zde má několik stálých expozic i různé výstavy a akce. Zámecký okruh propojuje rytířský sál a další reprezentativní prostory, kapli, historickou expozici Frýdek a Místek a expozici náboženskou o poutích do Frýdku. Další trvalou částí muzea je památník lašského básníka Óndry Łysohorského, který však je aktuálně zavřený.

Na náměstí, příhodně nazvaném Zámecké, se soustředí několik penzionů a restaurací, a také vyhlášený antikvariát. Na budově kostela sv. Jana Křtitele máte možnost podívat se do Svatojánské věže. Uvidíte tam nejen výhled na celé město, ale také expozici Pohledy do dějin farnosti Frýdek. A chcete-li navštívit ve Frýdku-Místku galerii umění, i to tato věž splňuje. Moderní umění a řemeslné výrobky pak uvidíte v Langově domě na rohu Hluboké ulice. Ta je významná také kupeckými domy. Stávaly tu kulturně významné polodřevěnice, v jedné z nichž žil pradědeček skladatele Leoše Janáčka. Vzhled dávno zchátralých staveb dnes předvádějí jejich nové repliky.

„Slezské Lurdy“ Frýdek: Bazilika minor a další náboženské památky

V severní části frýdecké zástavby stojí náboženská dominanta Frýdku-Místku – kostel Navštívení Panny Marie, pyšnící se od roku 1999 titulem basilica minor. Vysvětili jej v roce 1759, i když stavba trvala až do roku 1777. Motivací pro vystavění chrámu byl zázrak ze 17. století, kdy stavaři v hlíně našli sošku Panny Marie. Artefakt se zanedlouho po odnesení do kostela záhadně vrátil na původní místo. Od té doby sem začali chodit poutníci. Pár se jich utopilo v rozvodněné řece – ti jsou pod bazilikou pohřbení. Samotná budova je barokní a naprosto překrásná. Má také malý parčík s křížovou cestou.

V náboženské sféře má celý Frýdek-Místek památek spoustu. Ve Frýdku je nejstarším kostelem ten na náměstí, o kterém už jsme psali. Na kopci východně od náměstí se také tyčí novogotický evangelický kostel. Čtvrtá kostelní budova, sv. Jošta, je renesanční. Místek nezůstává pozadu – má kostely tři. Největší je sv. Jana a Pavla, nejstarší je sv. Jakuba na Farním náměstí. Ten třetí, Všech svatých, nechali v 18. století postavit manželé Widomusovi jako díky za to, že přežili mor. A periferní části města samozřejmě také mají své chrámy. Pro rozvoj Frýdku-Místku byla hlavně v 19. století důležitá i židovská složka obyvatelstva, jež má hřbitov na kraji sídliště Slezská. Ten je (asi vzhledem k lokaci) chráněný před ničivým faktorem veřejnosti.

Čím zaujme Místek – náměstí Svobody, kino a pivovar

Oficiálně chráněná městská památková zóna Místek zahrnuje čtyři sousedící místecká náměstí, z nichž hlavní je náměstí Svobody, a jejich okolí. Městské domy s podloubím, dnes plné obchodů, mají základy z renesančního období. Uvidíte i starou kašnu a sochu Panny Marie. Zachovala se také budova sladovny pivovaru, který v jádru Místku kdysi fungoval. Teprve před pár lety jej nahradil malý moderní pivovárek na Kolaříkově sídlišti.

Zajímavou atrakcí je muzeum meteoritů na místeckém náměstí. On je to hlavně obchod s těmito mystickými horninami z vesmíru, který provozuje spolek sběratelů meteoritů. Má však také muzejní prostor s exponáty, jež si mohou návštěvníci prohlédnout zdarma. A přestože nyní píšeme o Frýdku-Místku, tip na výlet na Morávku není od věci. V této nedaleké beskydské vesnici totiž jeden takový unikátní a vzácný kámen spadl. Vědci jej dokázali tak dobře popsat, že se mu říká „meteorit s rodokmenem“.

Morávka v Beskydech, kam spadl meteorit. Kudy v okolí na výlety a kde v ČR spadly další meteority?

Další významnou architektonickou památkou je v těchto místech Frýdku-Místku Národní dům. Dnes v něm sídlí městská kulturní organizace, jež se také stará o multifunkční kino Vlast, sloužící i jako divadelní pódium, kavárna a prostor pro různé menší výstavky. Některé akce se pořádají také v zahradě Národního domu a v sále starého místeckého kina Bezruč. Kultura FM se též například stará o letní kino, jehož projekce lze sledovat v okolních vesnicích i v Sadech Bedřicha Smetany na břehu Ostravice.

Co při rodinné návštěvě Frýdku-Místku? Aquapark, trampolíny či minizoo?

Neděje-li se zrovna ve Frýdku-Místku akce pro děti, kam byste mohli jít, vyberte si třeba z následujících jmenovaných míst. Jako první doporučíme faunapark. V 19. století si založil továrník Landsberger malou zoologickou zahradu, která byla tak trochu i botanickou a odpočinkovým parkem. Místo zaniklo po tom, co o ně židovský majitel přišel a přešlo ke statkům znárodněné textilky. V posledních pár letech jeden místní spolek usiluje o oživení parku a má tam pár farmářských zvířat, jako jsou kachny, králíci a hedvábničky.

Děti se ve městě umí bavit i samy, a to v obchodním centru Frýda – často bohužel nevhodně. Pokud ale zavítáte s těmi svými, můžete je tam vzít třeba do jumpcentra na trampolíny nebo na 5D kino či další drobné atrakce.

Další skvělé možnosti, jak se s dětmi bavit, jsou ty sportovní. U přehrady Olešná můžete navštívit aquapark či minigolfové hřiště. Město má také spoustu sportovišť včetně baseballového hřiště a dětských hřišť.

Kde se bavit ve Frýdku-Místku? Kulturních akcí je požehnaně!

Už jsme zmínili na více místech v článku, že zažijete ve Frýdku-Místku divadlo, výstavy, besedy včetně filmových a podobně. Přidáme pro zájemce i informaci, že je tu na celkem malé město poměrně úspěšná alternativní scéna. V místních podnicích se těší oblibě například tradiční štěpánská zábava Ježiši Punk či pravidelná vystoupení revivalu Nirvany a System of a Down.

Místní hudební tělesa sdružuje také letní benefiční open-air Sweetsen Fest, kde uslyšíte nejen různé formy rocku, ale také elektronickou hudbu a poezii. Mimo to také v posledních letech rozeznívá Frýdek-Místek festival zvaný City Fest. A věděli jste, že Frýdek-Místek žije vínem? Tak se totiž jmenuje další z akcí, na které se přijíždí podívat lidé z města i okolních obcí.

Procházky po Frýdku-Místku: Frýdecký les, kasárna a tajemný Štandl

A co čtvrtě a vsi na okrajích Frýdku-Místku? Trasy, které jimi prochází, nejsou vůbec špatný nápad na pěší výlet. Na beskydskou přírodu, kam odsud dojedete za chviličku, to nemá. Přesto však frýdeckomístecké lesy potěší většinu těch, kdo potřebují na chvíli provětrat hlavu. V Lískovci je pěkným zeleným zákoutím Hájek s kaplí a studánkou. Bývá tam však hodně lidí. Pro introverty bude vhodnější Frýdecký les s naučnou stezkou, ostružinami a bludnými balvany. I Skalice se svými poli a dvěma hůrkami je pěkná.

Na moravské straně patří městu Místek, Lysůvky a Chlebovice. Poslední zmíněná část skýtá možnost dát si do těla na Palkovických hůrkách a odměnit se výhledem z rozhledny. Cestou na autobus zpět do centra se ještě můžete stavit do Domu včelařů, což je naučné muzeum včelařství se zahradou a prodejnou. V Místku lidé rádi chodí, ale také jezdí na kole nebo bruslích, okolo vodní nádrže Olešná. Co by kamenem dohodil je sviadnovský les s kopcem zvaným Štandl, kde našli archeologové zbytky pravěkého osídlení. Ve středověku tam také stával strážní hrádek. Někteří dokonce spekulují, že tam může být hrob samotného Attily!

Kopec Štandl u Frýdku-Místku. Je posledním místem odpočinku bojovníka Attily?

Zdroje:

Mapy.cz, Město Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd, Farnost Frýdek, KulturaFM, Kudy z nudy, ZooFM, Geocaching.cz, Meteority.com, zkušenosti

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Frýdek-Místek je „fajne mjesto“ na hranici Moravy a Slezska. Co tam lze zažít?