Menu
JenProCestovatele
Výlety jižní Morava

Moravská Amazonie: Největší český lužní prales je v ohrožení!

Dyjský trojúhelník je nejjižnější cíp území Moravy při soutoku Dyje s Moravou. Tuto kompletně neobydlenou oblast o rozloze 30 km2 tvoří náš největší lužní les. Moravská Amazonie, jak se tomuto starému skvostu přezdívá, je domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů, které stojí za to chránit. Zatím to však vypadá, že těžba dřeva a bezohlednost některých turistů zvítězí…

Unikátní prales na dolním toku Dyje: Lužní lesy evropského významu

Porost v trojúhelníku mezi řekami Dyjí a Moravou lze charakterizovat jako lužní les pralesovitého typu. Hustá síť řek a potoků mezi těmito veletoky má na svědomí podmáčený les se specifickou skladbou půdy, díky čemuž zde prospívají mnohé druhy hmyzu, obratlovců, hub i rostlin. Biologická rozmanitost je zde opravdu významná.

Na řekách se daří bobrům a také obojživelníkům od ropuchy po čolka. Dále tu žijí různé druhy stromových, dravých, brodivých a jiných ptáků a netopýři. Co se týče hmyzu, některé druhy zde mají jedinou oblast výskytu v Česku či střední Evropě a to samé platí také u hub. I rostliny jsou v Moravské Amazonii velmi diverzní, některé jako například řeřišnice malokvětá jsou ohroženými druhy.

Lužní les je významný také v tom, že zadržuje vodu. Při povodních tak de facto chrání nejbližší obec Lanžhot i další obce sousedící po všech stranách před silnějšími záplavami.

Nejvíce ekologické země světa. Kam by se měli vydat milovníci čistého životního prostředí

Návštěva Moravské Amazonie? Chovejte se slušně!

Láká vás procházka Moravskou Amazonií? Mapa ji ukazuje jako rozlehlou lesnatou pustinu, která však je dostatečně protkaná stezkami. Romantické fotky zelených močálů, starých stromů a říčních meandrů k tomu přímo vybízejí. Každý milovník přírody, ať už snílek nebo fotograf, toto jistě ocení.

Poslední dobou se však estetická hodnota už několik let snižuje společně s tou ekologickou. Čím dál tím větší plocha lesa je vytěžena Lesy ČR, problém také představuje regulace toků a bohužel také znečištění, kterému návštěvníci napomáhají. Přírodovědec a novinář Martin Janoška proto doporučuje prohlédnout si Moravskou Amazonii spíše ze slovenské či rakouské strany, kde je situace o něco lepší. Mapa pak krásně ukazuje, jak malá část lesa se bohužel nachází za státní hranicí Česka.

V západní části Dyjského trojúhelníku, na břehu řeky Dyje, můžete vidět pozůstatky lehkého opevnění z počátku minulého století, které se táhnou podél státní hranice s Rakouskem. Mnoho bunkrů je zachovalých a přístupných. O něco dále jsou také bývalá kasárna pohraniční stráže. Šedé betonové objekty mohou být v lecčems zajímavé. Ten označený jako 8/4165/A-120Z například vypadá bizarně tím, že leží v mrtvém rameni řeky vyvrácen ze země. Příroda je prostě mocná.

CHKO Soutok se zatím nekoná

Rozhodně to není tak, že by si autority neuvědomovaly hodnotu této přírodní oblasti. Ministerstvo životního prostředí chtělo vyhlásit chráněnou oblast už dříve. V roce 2010 se ministr Jan Dusík pokoušel obhájit tento krok před zastupiteli přilehlých obcí, ti však byli proti. Samosprávy se obávaly o pracovní místa zemědělců, podnikatelů a jiných. Ani další ministři ŽP proti názoru obcí nešli.

Část Moravské Amazonie je chráněna jakožto Národní rezervace Cahnov-Soutok, konkrétně jde o 13 a půl hektaru z celkových 30 čtverečních kilometrů pralesa. V oblasti Dyjského trojúhelníku byla také vyhlášena evropsky významná lokalita a ptačí oblast, mokřady byly zařazeny do Ramsarské úmluvy. Status významné lokality a ptačí oblasti však není jak legálně ochránit a vytěžování dřeva rozhodně nebrání.

Jednání o ochraně oblasti bylo odloženo a od té doby Lesy ČR vykácely poměrně velkou plochu vzácného biotopu. Lesní podnik se hájí slovy, že hospodaří dle legislativy a nepůsobí destruktivně, intenzivní technologie omezily a lesy zaplavují. Akademické spolky biologů však nesouhlasí, že by toto mělo stačit. Ekologové přitom nejsou proti lesnímu hospodaření, záleží však na konkrétních způsobech, jak postupovat, aby byla zachována biodiverzita. Vyhlášení CHKO by lesnickou činnost omezilo jen částečně a podle docenta botaniky J. Těšitele může vyhlášení ochrany oblasti dokonce napomoci lepší spolupráci lesníků a ochránců.

Jižní Morava je pro dovolenou jako stvořená. Která místa si nesmíte nechat ujít?

Veřejnost podepisuje k záchraně Moravské Amazonie petici

Petice za záchranu Moravské Amazonie navazuje na společné prohlášení vydané osmi českými svazy biologů různé specializace. Odborníci na přírodu se zkrátka shodují na tom, že oblast Dyjského trojúhelníku je unikátním biotopem pro mnoho druhů zástupců živé přírody, který je nutné chránit. Moravská Amazonie si dokonce pro svou biodiverzitu zaslouží i status národního parku, k takovému kroku však je nyní stále velmi daleko.

Nejdříve je třeba zajistit prosazení třech bodů petice: a) ukončit intenzivní lesní hospodaření, b) vyhlásit maloplošně chráněné území a c) směřovat k vyhlášení CHKO. Cílem petice je v současnosti získat 5000 podpisů, poté má být předložena premiérovi ČR, ministru zemědělství, generálnímu řediteli Lesů ČR, ministru životního prostředí, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, České inspekci životního prostředí a řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Moravská Amazonie: Největší český lužní prales je v ohrožení!