Menu
JenProCestovatele
Výlety v okolí Brna

Špilberk byl proslulým vězením nejhorších zločinců. Dnes je významnou turistickou atrakcí města Brna

Moravská metropole Brno se pyšní starou tvrzí nazvanou Špilberk, které místní obyvatelé neřeknou jinak než Špilas. Nachází se na kopci v městské části Brno-Střed. Co o tomto hradu víme a proč rozhodně stojí za návštěvu?

Brno bylo osídleno již v pravěku

Oblast Brna byla osídlena od pravěku a zřejmě již od 11. století zde stávala pevnost. Hrad Špilberk byl pak založen ve 13. století Přemyslem Otakarem II. na skalnatém vrchu nad současnou historickou částí města. Už od začátku sloužil jako silné opevnění a stál jako dominanta mezi ostatními hrady. Patřil králům, ti však na něm pobývali zřídka.

V roce 1337 na hradě krátce bydlela první manželka císaře Karla IV. Blanka z Valois. Od 14. století se Špilberk stal sídlem moravských markrabat, například Jošta Moravského, který byl roku 1410 zvolen českým králem a římským císařem. Bohužel se ze své funkce netěšil dlouho, po třech měsících zemřel. Až do jeho smrti hrad vzkvétal a využíval se jako hlavní sídlo a pevnost.

Znáte letiště Brno–Tuřany? Praktické informace, co nabízí a jak se tam dostanete

Špilberk jako nedobytná pevnost Moravy

Na Špilberku poté sídlil syn Jiřího z Poděbrad Viktorín z Poděbrad jako hejtman. V roce 1469 však Matyáš Korvín obsadil Špilberk a získal i vládu na Moravě. Od konce 15. století hrad postupně chátral a jeho nově se střídající majitelé se o něj moc nestarali. Byl opětovně zastavován a dočasní držitelé o jeho údržbu příliš nedbali. Od 17. století pak již patřil Špilberk městu Brnu.

Během třicetileté války se z hradu stala mohutná barokní pevnost, která nikdy nebyla dobyta i při tříměsíčním obléhání Švédy, kteří byli v přesile. V 18. století Špilberk znovu odolal pruskému vojsku.

Kasematy v Brně věznily i loupežníka Babinského

Kasematy (chodby) byly v 18. století přestavěny v proslulé a obávané vězení. Na hradě bylo vězení již po bitvě na Bílé Hoře, kdy v něm byli umístěni někteří moravští povstalci, ale na konci 18. století tam byli věznění i rakouští generálové Bonneval a Wallis či proslulý plukovník pandurů Franz Trenck, který na Špilberku zemřel v roce 1749.

Josef II. pak z vězení na Špilberku od roku 1784 zřídil vězení pro nejhorší zločince, kteří byli odsouzeni třeba i na doživotí. Vytvořeno bylo 29 kobek ze silných trámů, k nimž byli vězňové přikováni. Dnes se tato část nazývá Josefův trakt, po něm jeho nástupce Leopold nechal přestavět i další patro kasemat – Leopoldův trakt. Leopold se však nad vězni slitoval a v roce 1790 zrušil trest přikování doživotně odsouzených a zmírnil další tresty pro všechny odsouzence.

Mezi významné vězně vězněné na Špilberku patří například francouzský revolucionář Jean-Baptiste Drouet, uherský jakobín Ferenc Kazinczy, italský vlastenec a básník Silvio Pellico, který o špilberském vězení napsal dokonce i knihu s názvem Mé vězení, anebo proslulý loupežník Václav Babinský (1796–1879), který byl vězněn jako vězeň č. 1042 od 10. června 1841 do 29. května 1855.

I brněnský orloj má své kontroverze, a to již od počátku své existence

Vojenské kasárny na Špilberku

Špilberk sloužil jako vězení až do 19. století. V roce 1855 císař František Josef I. věznici zrušil a její prostory nechal využít k vojenským účelům jako kasárny. Špilberk byl ale dále využíván jako vězení i v průběhu obou světových válek a bylo zde uvězněno mnoho odpůrců režimu, kteří zde také zemřeli. Německá armáda provedla v letech 1939–1941 na Špilberku rozsáhlé úpravy a vytvořila kasárny v duchu tehdejší německé ideologie.

V 50. letech 20. století armáda opustila Špilberk a z hradu bylo vytvořeno Muzeum města Brna, které hrad, jenž se stal od roku 1962 národní kulturní památkou, spravuje. Na konci 90. let probíhala rekonstrukce hradu podle projektu Zdeňka Chudárka.

Prohlídkové okruhy, expozice a festivaly

Špilberk je v současné době vyhlášeným hradem Brna a celého jihomoravského okolí, má vysokou turistickou návštěvnost a koná se zde spousta kulturních a společenských akcí, například hudební festivaly, divadelní představení, ohňostroje, historické akce jako památné bitvy a podobně. V létě na hradě probíhá oblíbený festival Letní shakespearovské slavnosti.

Zámek Bučovice nabízí unikátní malby zajíců, kteří převzali vládu nad lidmi

Dále jsou samozřejmostí stálé expozice a mnohé výstavy, například výstava zbraní, expozice Žalář národů a mnohé další. Mezi prohlídkové okruhy patří Příběh hradu, Kasematy, Bastion, Vodojemy a Rozhledna poskytující výhled na celé širé okolí. Samozřejmostí jsou i četné programy pro děti včetně různých programů pro školy a školky.

Na Špilberku se můžete i oženit nebo vdát, případně si pronajmout prostory k různým účelům. Město Brno pak nabízí množství dalších turistických atrakcí a historických památek.

Zdroje: spilberk.cz, wikipedie, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Špilberk byl proslulým vězením nejhorších zločinců. Dnes je významnou turistickou atrakcí města Brna