Menu
JenProCestovatele
Anglie a Velká Británie

V malebném přístavu Dover se psaly dějiny Anglie. Tamní hrad je top volbou turistů za rok 2022!

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

15. 5. 2023

Přístav Dover patří k hojně navštěvovaným atrakcím Anglie. Je to nejen město nenahraditelné v mezinárodní dopravní infrastruktuře, ale také místo s přírodními i historickými skvosty. Na mysl přicházejí především bělostné křídové útesy či středověký hrad.

Kde leží Dover? Doprava z anglické či francouzské strany

Město Dover ([ˈdoʊvər]) se nachází v hrabství Kent v jihovýchodní Anglii na břehu Lamanšského průlivu. Je to na naše poměry středně velké historické město s asi 30 tisíci obyvatel. Geografickou zajímavostí je, že Dover je britskou obcí nejblíže k Francii – přes moře pouhých 33 kilometrů od mysu Gris-Nez. Vzhledem k tomu, že má Dover přístav mezinárodního významu, je logickou možností snadný přístup ze severní Francie. Na výběr je z několika společností, které zajišťují lodní transport na trasách Dover–Calais a Dover–Dunkerque. Cesta přes La Manche trvá asi 2 hodiny.

Je-li hlavní náplní vaší dovolené pobyt v Anglii, možná zvolíte nejprve leteckou dopravu. Nejvíce nasnadě je letět do Londýna – metropole s velkou četností letů z Česka, která neleží příliš daleko. Z londýnské Victoria Coach Station se do Doveru dostanete autobusem za 3 a čtvrt hodiny, ceny se pohybují kolem 10 liber. O dost dražší, ale také rychlejší a s více spoji je cesta vlakem – 45 liber, 2 hodiny cesty. Možnosti dopravy zde samozřejmě uvádíme velice zjednodušeně, jen pro představu, a nevyhrazujeme si zodpovědnost za jejich aktuálnost. Přesné informace si každý zodpovědný cestovatel zjistí před cestou z primárních zdrojů.

Dostaňme se ale k tomu, proč do Doveru vůbec jet. K nejčastějším důvodům patří Dover Castle. Možná jde o největší hrad v celé Anglii, sídlo však má v této otázce rivala, kterým je Windsor Palace. Existence středověkého hradu každopádně nasvědčuje bohaté historii místa, a tak si o těchto dějinách něco málo napišme. Více se dozvíte až na místě!

Jakou má město a hrad Dover historii?

Název Dover, francouzsky Douvre, pochází z keltského slova pro vodu, jež známe ze střední velštiny jako dwfr a z bretonštiny jako dour (přesně tak se nazývá doverská řeka). Toto slovo se spojilo s oním konkrétním přístavem jako doložená přejímka do latiny – název Portus Dubris zapsaný v dobách, kdy oblasti vládli Římané. Ti používali přístav strategicky na převoz armády, ale i zboží. Je možné, že měli už tehdy pevnost na místě dnešního hradu.

V roce 1066, jak víme, území Anglie vybojovali Normané. Vilém Dobyvatel o 20 let později dal zpracovat Knihu posledního soudu – sčítání panství, jejich majetků a obyvatel. O Doveru se tam píše, že je to samosprávné město s cechovním domem. V době dobytí však starší struktura Doveru lehla popelem, takže město nemělo prozatím kdovíjaký význam. Vilém ustanovil správce Doveru a začaly tu vznikat kostely i další budovy. Nevíme, kolik toho zbylo z hradu. Archeologové mají důkazy na to, že dnešní hrad mohl teprve v 11. století vzniknout úplně od základu na jiném místě než domnělá římská pevnost.

Doložená je až velká přestavba a rekonstrukce hradu ve 12. století za Jindřicha II. Byla radikální, promyšlená, a také velmi drahá. Hrad byl po ní možná nejpokrokověji navrženou pevností Evropy. Důvod prý byla nedávná vražda Thomase Becketa. Tento arcibiskup bojoval proti omezení pravomocí církve a poté, co jej za to v Canterbury zavraždili, kolem něj vznikl mučednický kult. Král Jindřich prý chtěl udělat dojem na poutníky cestující do Canterbury k místu události a omluvit se duši Thomase, která jej proklela vzpourou jeho synů.

V raném 13. století anglický král Jan přišel o území v Normandii a potom se dostal do války s francouzským následníkem trůnu. Vojskům, která se snažila dobýt hrad Dover, se toto nezdařilo, ale poškodila vnější stavby. Další vládce, Jindřich III., hrad spravoval a vylepšoval. Tehdy mělo sídlo dosáhnout naprostého vrcholu svého rozvoje za celou svou historii. Mělo nejen dobrou strukturu co se týče opevnění, ale také honosné královské pokoje. V 60. letech 13. století nastal druhý konflikt anglických baronů proti monarchii. Nájezdy hrad úspěšně odrazil v roce 1265 v čele s Eleanor, vévodkyní z Leicesteru.

Novověk v Doveru: Hrad si udržel vojenskou funkci

O pozdním středověku v Doveru se toho moc neví. V roce 1295 se městem prohnala francouzská výprava, které se povedlo většinu staveb vypálit. Další data jsou až z 15. století: Eduard IV. si nechal upravit věž hradu jako příležitostnou rezidenci. Významný byl Dover každopádně za Tudorovců. Jindřich VIII. městu přispěl dělostřeleckými pevnostmi a na doverském hradě se setkal s císařem Karlem V. Svou návštěvou Dover Castle poctila také Jindřichova dcera, královna Alžběta I., a nařídila pečlivou údržbu hradu vzhledem k válce se Španělskem.

Potom však začala vrchnost hrad zanedbávat. Královská rodina zde akorát v roce 1625 nakrátko ubytovala francouzskou princeznu Henriettu Marii, když putovala do Anglie za svým nastávajícím Karlem I. Pár stavebních předělávek tu ještě udělal vévoda buckinghamský, a jinak začalo sídlo chátrat. Na přelomu 17. a 18. století se tu ve věži věznili francouzští a španělští zajatci.

Navštivte londýnský Tower. Jaké osobnosti zde byly popraveny či vězněny?

Monarchie si na svůj strategicky umístěný hrad vzpomněla po roce 1745, kdy se Francouzi neúspěšně pokusili o invazi. Na severu ve Skotsku touto dobou navíc probíhalo jakobitské povstání. Bylo prostě celkově třeba zlepšit obranné vybavení Anglie. Ty největší přestavby proběhly na konci 18. století za francouzské revoluce a pak za napoleonských válek. Hrad získal nejmodernější obranné prvky, dělostřeleckou základnu, a také vlastní kasárna. Armáda byla v této pevnosti i celkově na jiných místech ve městě aktivní i během 19. století a potom v obou světových válkách.

Jak vypadají dnes prohlídky Dover Castle?

Ve Velké věži se můžete projít po vlastní ose a prohlédnout si honosné pokoje a zbytek interiéru. V některé dny se tu dokonce setkáte s herci přestrojenými za historické postavy, jež měly co do činění s tímto velkolepým hradem. A pokud na ně zrovna nenatrefíte, můžete si prohlédnout aspoň jejich hologramy. Komentovanou prohlídku zažijete v podzemní nemocnici nebo na dalším prohlídkovém okruhu – tajných válečných tunelech. Čeká vás nejen výklad, ale také informační panely, videoukázky a dramatické zvukové efekty. Také můžete vidět velitelské stanoviště z 1. světové války. Součástí hradu je také muzeum královského regimentu prince velšského, další expozice věnovaná vojenství.

Hradní areál zahrnuje také prostranství, kde můžete dovádět s dětmi a dokonce i se psy. Dále tu najdete restauraci, kavárnu, obchod se suvenýry a místo s vyhlídkou na moře. Velmi důležitou historickou budovou je tisíc let starý mariánský kostel. Ten také zažil ledacos – nespočet oprav a přestaveb, ale také doby, kdy sloužil jako sklad. Dnes je to funkční a populární chrám pod anglikánskou církví.

Cestovatelský web Trip Advisor doporučuje vyhradit si pro návštěvu hradu aspoň 3 hodiny. Místo získalo spoustu pětihvězdičkových hodnocení od turistů, zaujímá 1. příčku v žebříčku atrakcí v Doveru, a dokonce získalo ocenění Travelers’ Choice za rok 2022.

Hrad Warwick mapuje 950 let anglické historie. K vidění jsou voskové figuríny i největší katapult na světě

White Cliffs of Dover a přírodní scenérie obecně

Jak vznikly na místě dnešního Doveru útesy bílé barvy? Bílé jsou díky obsahu křídy, a právě po té se taky nazývá geologické období křída. (V angličtině je to cretaceous, od latinského slova creta, které také znamená „křída”.) Vápnitá hornina pochází z ulit droboučkých mořských živočichů, které se usazovaly na mořském dně. Takovýto vznik vápenců byl ostatně velice běžný. Díky alpinskému vrásnění, které probíhá už od křídy, se pak místní kus vápenců vylomil a zvedl nad moře. Tato konkrétní událost však nastala celkem nedávno – až někdy ve třeti- nebo čtvrtohorách. Impozantní útesy skýtají nádherné panorama při pohledu od moře i při pohledu dolů z nich. Křída je však velmi měkká hornina – proto se s ní dá psát – takže se útesy neustále drolí. Každý rok jich ubude zhruba centimetr, což je na geologické poměry opravdu velká rychlost.

Toužíte-li po přírodě, vaše další kroky mohou vést třeba na Dover Beach. Nábřeží s promenádou se dá využít k procházkám, cyklistickým projížďkám i posedávání a sledování západu slunce. K dispozici vám je také park Samphire Hoe přímo u moře či Connaught Park.

Nebo se vydejte do sousední obce St Margaret’s at Cliffe se zálivem, pláží i muzeem místní historie hlavně za 2. světové války. Vedle muzea si můžete prohlédnout Pines Garden a dozvědět se něco o životním prostředí a udržitelnosti. Do St Margaret’s se dá krásně dojít pěšky po turistické značce podél moře. Cestou navíc potkáte další z top pěti doverských turistických atrakcí – překrásný bílý maják.

Další stavby v Doveru, které stojí za návštěvu

V Doveru je toho k vidění mnohem více. Z historických míst jsou velkou součástí dědictví města Dover Western Heights, což je soubor místního opevnění z 18. a 19. století. Patří sem pevnosti Citadel a Drop Redoubt, a k nim zdi, příkopy a další drobné stavby. Velká část z toho, co se dochovalo, dnes funguje jako veřejně přístupný park. O kus dál, v lese za hradem, je pomník připomínající Louise Blériota. To byl první člověk, který přeletěl La Manche letadlem. Na místě najdete obrys jeho létacího stroje.

Dover má samozřejmě několik náboženských památek. K těm patří kromě zmíněného kostela na hradě také například velkolepý a zajímavý kostel Panny Marie na Cannon Street, ruina kostela sv. Jakuba, novogotický kostel sv. Pavla a středověká kaple sv. Edmunda. Architektura je v Anglii celkově jiná než u nás, a už jen proto stojí prohlídka kostelů za to i pro ty méně věřící z nás.

Mozkové závity mohou turisté zaplnit v některém z doverských muzeí. Už jsme si řekli o muzejní expozici na hradě a o muzeu v St. Margaret. Co dál? Museum of Dover je klasické regionálně historické muzeum. Jedno patro má věnované středověku a novověku, další různým dočasným výstavám. Poslední patro je celé zasvěcené archeologii. Pokud vás toto zajímá, prohlédněte si i jiný muzejní objekt – Roman Painted House. Je to budova dochovaná z časů Římanů, ze 2. století(!) a objevená archeology. Vzniklo z ní muzeum, jež se provozuje v letních sezónách. Dover má také své muzeum dopravy. V nedalekém Folkestone se nachází dokonce muzeum rybářství.

Lázeňské město Bath v Anglii. Cílem turistů je již od starověku

Zdroje:

Mapy.cz, Google Maps, Dover.gov.uk, Trip Advisor, Rady na cestu, Turistika.cz, Wikipedia, Direct Ferries, Omio, English Heritage, Kent Archaeological Rescue Unit.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

V malebném přístavu Dover se psaly dějiny Anglie. Tamní hrad je top volbou turistů za rok 2022!