Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Zámek Krásný Dvůr má nádherný park se stavbami ve stylu versailleských chrámů

Zámek Krásný Dvůr se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Louny v Ústeckém kraji. Na tomto opravdu krásném zámku se například točil film Jak básníkům chutná život, pohádka o Víle Arnoštce nebo Konec starých časů. Určitě si nenechte ujít působivou prohlídku i nádherný zámecký park, kde je hodně co k vidění. Přinášíme vám také tipy na výlety v okolí.

Historie zámku Krásný Dvůr

Na místě zámku kdysi stála gotická tvrz, která byla později přestavěná v renesančním slohu. Vesnice Krásný Dvůr měla v 15. století dva majitele, proto také vznikly dvě tvrze, později označené jako Horní a Dolní tvrz. Dolní tvrz byla starší a nacházela se přímo ve vesnici, Horní tvrz na návrší nad vesnicí. Právě ta byla předchůdcem dnešního krásného zámku. Založil ji vladyka Václav Pětipeský z Chýš, který byl popraven za svou účast na stavovském povstání proti králi Ferdinandovi I. Tvrz pak v renesančním duchu dostavěl Jan Mašťovský z Kolovrat. Ten spojil obě části vesnice do jednoho panství. Protože neměl dědice, všechno pak odkázal Janovi z Valdštejna, který si Krásný Dvůr nechal pět let.

Dále již Krásný Dvůr poměrně rychle střídal své majitele. Nakonec jej v 17. století získal rod Černínů, kterým pak zámek patřil až do znárodnění v roce 1948. Panství bylo zničeno třicetiletou válkou a zámek chátral, v 17. století byly navíc různé nepokoje poddaných kvůli přísné robotě. Bylo potřeba dát všechno do pořádku. Proto Černínové povolali architekta a započali velkou barokní přestavbu.

Hrad Střekov. Zřícenina v Ústí nad Labem, kterou navštívil i Goethe

Barokní přestavba zámku do jeho současné podoby

V roce 1718 pozval tehdejší majitel panství František Josef Černín na Krásný Dvůr architekta Františka Maxmiliána Kaňku, který vytvořil plán přestavby zchátralé renesanční tvrze na barokní zámek.

Přestavba probíhala v letech 1720 až 1725. Pracovalo na ní 24 zedníků, různí řemeslníci, kameníci a tesaři z blízkého okolí, kteří byli považováni za mistry svého oboru. Někdy však bylo potřeba hotovou zeď i strhnout, když s ní náročný majitel nebyl spokojen. Upraveno bylo rovněž okolí zámku a byly vytvořeny tři cesty, které se do vějíře rozbíhaly alejemi. Další opravy pak probíhaly na konci 18. století, zejména se opravovala šindelová střecha a byla zřízena nová kaple s vyřezávaným nábytkem řezbáře Antonína Weizmanna i anglický park. Na zámku bylo postaveno nové schodiště a také instalována kamna v pokojích.

Zajímavosti o zámku

Rod Černínů od počátku 19. století choval ovce a pěstoval cukrovou řepu. Kromě stávajícího pivovaru vznikl i cukrovar. V roce 1870 však došlo k požáru a vyhořel i skleník v těsné blízkosti zámku. O dva roky později vybuchl kotel, který zdevastoval celý cukrovar.

Na konci 2. světové války byla na zámku zřízena vojenská nemocnice, od konce války pak na zámku sídlila Rudá armáda. Později budovu převzalo ministerstvo zemědělství a část zámku sloužila jako depozitář muzea a sídlo lesní správy, později i jako mateřská školka a školní družina.

Zámek Krásný dvůr

Zdroj: Shutterstock

Krásný Dvůr a prohlídkové okruhy

V současné době zámek nabízí k prohlídce 18 místností vybavených ve stylu 18. a 19. století. Těšit se můžete na historická kamna a nábytek, dobové výmalby, spousty obrazů, Dámskou ložnici, Biedermeier salon, Hudební salonek, Černínskou knihovnu a Velkou i Malou obrazárnu. Kromě tohoto základního prohlídkového okruhu lze navštívit expozici věnovanou zakladateli zámeckého parku Janu Rudolfu Černínovi. Na zámku se také přes sezonu koná spousta akcí a celoročně se nabízí množství nejrůznějších vzdělávacích programů pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Zámecký park Krásný Dvůr

Krásné chvíle si můžete užít i v zámeckém parku. Anglický park o rozloze přibližně 100 hektarů založil v letech 1783–1793 Jan Rudolf Černín. Vedením pověřil myslivce Jana Wachtla a zahradníka Francka z Červeného hrádku. Nádherný park byl plný rybníků, jezírek, vodopádů, alejí, ptačích voliér a pavilonů postavených dle vzoru chrámů ve Versailles. Park svého času navštívily tyto slavné osobnosti: básník Goethe, kníže Metternich, obrozenec Josef Dobrovský nebo kněžna Zaháňská. Dnes se v parku konají také svatby.

Park Krásný Dvůr je dnes přírodní památkou, kde roste spousta druhů prastarých dřevin. Na konci 20. století umřel Goethův dub, který byl starý asi tisíc let. Prohlédnout si můžete Čínský pavilon z let 1788 až 1790 s osmibokým půdorysem, Holandský statek z roku 1793, který sloužil jako obytný dům, Poustevníkovu rokli se zříceninou poustevny postavené v roce 1786, Goetheho pavilon neboli Lusthaus z let 1784 až 1786 dle vzoru Belvederu ve Versailles s osmibokým půdorysem, překrásný Gloriet inspirovaný Chrámem lásky ve Versailles, Hájovnu, Boží muka u cesty od Panova templu k rybníku Snílek, Panův templ z let 1783–1786 s původní výmalbou od chomutovského malíře Františka Ondřeje Filipa, 26 metrů vysoký pískovcový obelisk z roku 1801 postavený na památku vítězné bitvy u Ambergu a Gotický templ sloužící jako vyhlídka, který si prošel obnovou v letech 2014 až 2017.

ZOO Ústí nad Labem zažívá horší časy. Stále však má co nabídnout

Tipy na výlety v okolí

Nenechte si ujít přírodní rezervaci Dětaňský chlum, která se nachází asi 12 km od Krásného Dvora. Projděte si také celou obec Krásný Dvůr a městskou památkovou zónu se zámkem v obci Mašťov, která se nachází asi 7 km od Krásného Dvora. Prohlédnout si můžete kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel svaté Barbory, barokní zámek je bohužel nepřístupný. Za návštěvu stojí i vrch Rubín u Dolánek s rozhlednou, který je místem archeologických vykopávek kvůli svému osídlení již v době pravěku.

Zdroje: wikipedie, zamek-krasnydvur.cz, Památky Čech, Moravy a Slezska: Pavel Juřík

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Zámek Krásný Dvůr má nádherný park se stavbami ve stylu versailleských chrámů