Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Zámek Litomyšl je palác v italském stylu na rozhraní Čech a Moravy

Zámek Litomyšl je státní památkou nacházející se v Pardubickém kraji. Jedná se o renesanční zámek, který kdysi spojoval česko-moravské pomezí a dnes je zařazen na seznam UNESCO. U zámku se dochovala především sgrafita a arkády, v okolí jsou zase dochované hospodářské budovy a zámecká zahrada. Jakou má zámek historii a proč stojí za to, absolvovat jeho prohlídku?

Zámecké návrší zámku Litomyšl

Již v 10. století na místě, kde dnes stojí Litomyšlský zámek, stála románská bazilika. Přibližně o sto let později zde byl založen klášter a následně v roce 1259 Litomyšl získala od Přemysla Otakara II. status královského města. To pro tehdejší obyvatelé města znamenalo jisté výhody – především určité svobody pro obyčejné měšťany – na rozdíl od měst poddanských, které nespadaly přímo pod vliv krále. Ve 14. století zde mohlo díky věhlasu vzniknout biskupství, které trvalo až do husitské nadvlády. Se změnou autority se změnily i církevní poměry a Litomyšl se stala na dvě stě let sídlem reformačního hnutí.

Reformace sebou přináší nejenom dehierarchizaci církve a její kritiku, ale nese sebou také vzdělání do širších vrstev společnosti. V tomto období se proto město kulturně rozvíjí a bohatne. Po požáru muselo dojít k založení Horního města na Zámeckém návrší Bohuslavem Kostkou. Následně město přechází do rukou Pernštejnů, kteří jej vrací katolické církvi. Vratislav II. z Pernštejna bourá dosavadní historii města a na místě postaví zámek, který sice bude v italsko-renesančním duchu, ale bude mít již okázalost nastupujícího baroka. Má být darem pro Marii Manrique de Lara.

Po událostech Bílé hory, kdy bylo poraženo české stavovské povstání, přechází zámek na Taruttmansdorffy. Ti opět bourají okolní piaristické budovy zámku, aby zde postavili pro piaristický řád budovy nové a ty se již dochovaly dodnes. V 18. století přechází zámek do vlastnictví Valdštejnů a za jejich vlády zde byly interiéry přetvořeny do klasicistního stylu. Také zde bylo založeno v současnosti hodně ceněné klasicistní divadlo (1797). Posledním vlastníkem zámku Litomyšl byl německo-italský rod Thurn-Taxisové, kteří jej získali v aukci.

Město Nové Hrady v jižních Čechách lidé často zaměňují se stejnojmenným zámkem u Litomyšle. Co zde ale opravdu najdete?

Arkádový zámek italského typu

Zámek Litomyšl (1568-1573) je ukázkou italské renesanční architektury v českém prostředí, zároveň v sobě uchovává i následující styly, které přišly po renesanci. Můžeme tak vidět sladění renesance s barokní úpravou a klasicistními interiéry. Zámek dokonce postihly dva požáry, což mělo za následek, že část budovy byla neobyvatelná. Novostavba se tedy protáhla do osmdesátých let 16. století. Až tehdy byla také ozdobena sgrafity. Z návrhu italského architekta vrcholné renesance Giovanniho Battisty Aostalliho byl postaven dvoupatrový zámek na (téměř) čtvercovém půdorysu. Nachází se zde dvě nádvoří – jedno z nich je obklopené ze tří stran arkádami. Celý obvod zámku lemují štíty, které jsou ukázkou české renesance. Zámek Litomyšl se v podstatě dochoval do současnosti téměř nezměněn, s výjimkou druhého patra.

Zámek totiž prodělal další dva požáry a to když byl ve vlastnictví Valdštejnů. Z tohoto důvodu je vrchní část v 18. století upravena do klasicistního stylu. Stěny jsou vyzdobeny typickou klasicistní malbou, kterou zhotovil Dominik Dvořák. Ten také svou práci na zámku zakončil vyzdobením zámeckého divadla v přízemí. Nesmělo chybět ani vybudování zámeckých zahrad ve stylu anglického parku. Ten se vyznačuje jistou organičností a nespoustaností. Francouzské zahrady se svou symetričností jsou pak pravým opakem. Ostatně je můžete porovnat, neboť se zde nachází jak francouzská zahrada, tak i anglický park, oba z konce 18. století.

Zajímavosti zámku Litomyšl

Proslulá sgrafita na zámecké omítce jsou nově renovovaná. Na konci 18. století totiž byly stěny nově omítnuty a sgrafita byla zrušena. Až v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly postupně znovu odkrývány a restaurovány. Zároveň s tím byla při opravách obnovena také pro renesanci typická lunetová válená klenba, která byla zničena požárem roku 1635.

V přízemí zámku, tehdejším pivovaru, se narodil skladatel romantismu Bedřich Smetana (1824). Dnes se tu nachází expozice zaměřená na jeho dětství a rodinný život. Při prohlídce vás budou doprovázet hudební ukázky z jeho skladatelského díla. Výstavu Rodný byt Bedřicha Smetany je možné absolvovat vždy od dubna do října, vstupné činí 40 korun a snížené za 20. Pokud se vydáte jako celá rodina, vyjde vás prohlídka na 80 korun.

Zámek Nové Hrady ve východních Čechách: Proč se mu přezdívá české Versailles?

Praktické informace k navštívení zámku Litomyšl

Větší část zámku je dnes veřejnosti přístupná. Otevírací doba je od začátku dubna do konce října, ve všední i víkendové dny. Při návštěvě zámku Litomyšl můžete absolvovat dva prohlídkové okruhy. Základní okruh je zaměřen na první patro západního křídla, kde jsou umístěné hraběcí pokoje Valdštejnů-Vantenberků – předpokoj, audienční sál, zelený salon, modrý salon, pracovna hraběte, ložnice hraběcího páru, čítárna, biliár, salon hraběnky, ložnice pro hosty, kávová kuchyně s bydlením komorné a přípravna jídel. Rozhodně se můžete těšit na původní nábytek a další dobové vybavení, ale i klasicistní malbu na stěnách. Prohlídka pak končí v divadle Valdštejnů, v němž se zachovalo celé jeviště, osvětlovací technika a třeba i celé kulisy od Josefa Platzera. Tento základní okruh vás vyjde na 190 korun za dospělého na 50 minut.

Můžete ale také absolvovat výběrový okruh, který se zaměřuje na rod Thurn-Taxisů. Při prohlídce se vydáte do prvního patra severního a východního křídla zámku. Zde budete procházet rodinnou halou, orientálním salonem, ložnicí knížete, pracovnou knížete, dámským salonem, kabinetem kněžny a ložnicí kněžny a pokoji pro hosty a císaře. Zde se nachází dochované rodinné dědictví rodu Thurn-Taxisů – obrazy, sklo a porcelán. Prohlídka je zakončena návštěvou domácí kaple sv. Moniky a sv. Michaela z 18. století. Vstupné u tohoto okruhu je stejné jako v případě základního okruhu, tedy 190 kč/50 min.

Další kulturní akce

Pokud jste nadšenci do hudebních festivalů, určitě zkuste zažít Smetanovu Litomyšl, která tento rok začíná v červnu a trvá do začátku července. Čekat vás budou různé naučné přednášky, koncerty vážné či jazzové hudby, popřípadě rozličné muzikály. Součástí je i několik komentovaných prohlídek města a návštěv zámku.

Zdroje: unesco-czech.cz, litomysl.cz, zamek-litomysl.cz, rml.cz, cs.wikipedia.org, zamek-litomysl.cz/okruhy, smetanovalitomysl.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zámek Litomyšl je palác v italském stylu na rozhraní Čech a Moravy