Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Litomyšl – město plné historických stylů, ale i malebné kulturní městečko

Litomyšl leží v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Město leží na české straně, kde kdysi bývala hranice mezi Moravou a Čechy. Název si zachovává ze staročeského jména Ľutomysl. Město je ceněno především pro své zachovalé památky, ale také pro svůj historický význam.

Za Přemyslovců se Litomyšl stala královským městem

Osídlení města se datuje už kolem 10. století, kdy je Litomyšl důležitým obchodním uzlem. Historie nám říká, že ve 12. století se ve městě usadili premonstráti, kteří na místě dnešního zámku založili klášter. První písemné zmínky se nacházejí v Kosmově kronice. Do roku 1263 bylo město poddanským a až za vlády Přemysla Otakara II. získala Litomyšl status královského města, což znamenalo pro měšťany nové svobody. Následně se město stalo biskupstvím a v době reformace přešlo do světského držení, než se opět navrátilo katolické církvi.

Ve městě Litomyšl se snoubí velmi zachovalá dobová architektura – velmi ceněný je renesanční zámek Litomyšl, který ve svých interiérech uchovává původní barokní přestavbu i pozdější klasicismus. Součástí je dobové klasicizující divadlo s původním jevištěm a osvětlovací technikou. V rámci exteriéru je tu originální anglická zahrada i původní přidružená architektura jako je pivovar, jízdárna a konírna, popřípadě panský dům v empíru.

Zámek Litomyšl je palác v italském stylu na rozhraní Čech a Moravy

Zámecké návrší v Litomyšli poskytuje prostor pro několik význačných staveb

V zámeckém návrší se nachází kostel Povýšení svatého Kříže, který pokračuje do klášterních zahrad až k druhému, tentokrát k baroknímu kostelu Nalezení svatého Kříže. Pokud se vydáte dál přes cestu, narazíte na rodný dům Bedřicha Smetany. Vedle je vybudována francouzská zahrada, která obklopuje zámek a za ním už se nachází zámecký park. Celé návrší tvoří historický celek, který si v sobě zachovává škálu různých slohů, které se za existenci města nastřádaly.

Povýšení svatého Kříže

Kostel sv. Kříže se řadí mezi jedny z nejvýznačnějších památek města Litomyšle. Pochází z druhé poloviny 14. století a je tedy z části ještě gotický, především tvarem oken a štíhlými pilíři po bocích. Uvnitř už je znát spíše barokní provedení. Architektonicky se jedná o trojlodní baziliku s neobvykle dlouhým chórem. Nad severní lodí se nachází přístupná galerie ze 16. století, která poskytuje pohled na celý chór. Z věže je možná vyhlídka na celé město a můžete se také zúčastnit komentované prohlídky.

Kostel je obklopen volně přístupnými klášterními zahradami, které byly revitalizovány na počátku milénia. Nachází se zde moderní bronzové sochy Olbrama a Jasana Zoubkových, které obklopují vodní kašnu. Ze zahrad je skvostný výhled na litomyšlské panorama. Zde si můžete dát odpočinek, než budete pokračovat v další prohlídce Litomyšle.

Nalezení svatého Kříže

Barokní kostel Nalezení sv. Kříže vznikl podle návrhu italského architekta Giovaniho Battisty Alliprandiho a českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Pochází z první poloviny 18. století jako součást koleje piaristů. Jedná se o jednolodní kostel s dvěma kosočtverečně stojícími věžemi. V roce 1722 byl kostel vysvěcen a o téměř deset let později byl poškozen požárem. Později jej pak další požár zlikvidoval úplně – zachovaly se pouze tři dřevěné sochy evangelistů. Následně byl kostel zrestaurován několikrát do původní podoby a poslední vetší oprava se konala na počátku 20. století.

V současnosti se zde vystavují sakrální umělecká díla z královéhradecké diecéze. Z kostela se lze dostat prostřednictvím jižní věže na vyhlídkovou terasu, kde se vám naskytne pohled na zámek Litomyšl i do nádvoří piaristické koleje. Také je zde vybudována moderní lávka, která propojuje ochoz s výstavní síní a pohledem do chóru. Exteriér kostela má nad vchodem kordovou římsu, nad hlavním portálem je erb rodu Trauttmansdorfů a zdobí ji plastiky od známého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, který zhotovil například i sochy na Karlově mostě, Konopišti či v Hořovicích.

Litomyšlská muzea

Pokud vás zajímá historie, neměli byste minout ani Regionální muzeum v Litomyšli či Museum Josefa Váchala. První se nachází mezi kostelem Nalezení sv. Kříže a pomníkem Aloise Jiráska. Nedávno muzeum prodělalo rekonstrukci a nachází se zde stálá expozice Litomyšl, kde se můžete ještě něco víc dozvědět o samotném městě. V jeho suterénu se pak nacházejí archeologicky odkryté pozůstatky středověké brány, městských hradeb či zbytky měšťanských domů.

Druhé muzeum Portmonea skýtá pohled na dílo Josefa Váchala, který na žádost soukromého tiskaře a milovníka umění Josefa Portmana zhotovil výzdobu jeho domu. Bohatě a velmi barevně pomaloval stropy a stěny ve dvou místnostech domu. Malby nesou křesťanské motivy, ale zabíhají až do hinduistických a orientálních inspirací. Jsou nesmírně hravé, svými sytými barvami a silnými liniemi připomínají ukrajinskou tradiční malbu. Bohatost celého prostoru dotahuje také každý kus nábytku, který je taktéž zdobený a pomalovaný. Zkrátka bílou plochu tu zřejmě nenajdete. Toto muzeum se již nenachází přímo v Zámeckém návrší, ale kousek dál za ulicí Zámecká.

V okolí Zámeckého návrší se ještě nachází Červená věž, která je pozůstatkem pozdně gotického opevnění Horního města Litomyšle. Dnes se tam nachází Muzeum restaurování a historických technologií.

Město Nové Hrady v jižních Čechách lidé často zaměňují se stejnojmenným zámkem u Litomyšle. Co zde ale opravdu najdete?

Významné osobnosti města Litomyšl

V Litomyšli se narodil Bedřich Smetana a působil zde několik let i Alois Jirásek. Náš romantický skladatel Smetana se narodil v prostorách bývalého zámeckého pivovaru. Je zde expozice jeho raného života i s rodinným zázemím a související životní události. Za zdmi francouzské zámecké zahrady se nachází pomník Aloise Jiráska. Ten působil 14 let na litomyšlském gymnáziu jako profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu. Zde také napsal Filosofskou historii a Psohlavce.

Co ještě nezapomenout vidět v Litomyšli

Zajděte si také do okolní městské části, kde se nachází Smetanovo náměstí, které je plné zachovalých domů s původním podloubím na obou stranách náměstí. Nachází se tu také stará radnice s orlojem z 15. století.

Pokud jste navštívili Litomyšl hlavně kvůli renesančnímu slohu, naproti radnici stojí dům U Rytířů, který vám poskytne ukázku rané kamenné fasády s pozůstatkem gotiky a renesančním zdobením. Dům patří mezi nejstarší domy Litomyšle a proto je také řazen mezi významné české památky. V současnosti se zde nachází Městská galerie, která zde pořádá krátkodobé výstavy.

Pro náročnější návštěvníky, kteří chtějí trochu poetiky a klidu, se kousek za centrem města, severně od příměstské části Lány, nachází židovský hřbitov.

Pokud máte více času a chcete poznat i okolí Litomyšle, pro přírodní turistiku doporučujeme výlet na Toulovcovy maštale. Jedná se o skalní město nacházející se jihozápadně od Litomyšle.

Zámek Nové Hrady ve východních Čechách: Proč se mu přezdívá české Versailles?

Litomyšl jako kulturní město hostící několik festivalů

V Litomyšli se každoročně pořádá několik vyhlášených akcí a festivalů. Za zmínku stojí především Smetanova Litomyšl, Litomyšlské dny barokní tradice a Hradozámecká noc. Nepřetržitě od roku 1947 tu funguje také Litomyšlský symfonický orchestr. Možná jej naleznete na svých reprodukčních nahrávkách starých vinylů.

Zdroje:

Litomyšl: renesanční město moderní architektury – VOLF, Petr

litomysl.cz, mjc.ujc.cas.cz, unesco-czech.cz, litomysl.cz/ke_stazeni, olbramzoubek.cz, lam.lotomysl.cz, zamecke-navrsi.cz, galerie.litomysl.cz

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Litomyšl – město plné historických stylů, ale i malebné kulturní městečko