Menu
JenProCestovatele
Výlety Ústecký kraj

Návštěva Ploskovic = výlet do polí. Je tam však velkolepý a populární zámek!

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

14. 2. 2023

Samotná ves, o níž bude řeč, má pár stovek obyvatel a nemnoho turistických cílů. Je tu však architektonický skvost – zámek, který ročně zajímá tisíce turistů, včetně zahraničních. Aby ne, když se na zámku Ploskovice natáčelo tolik pohádek a dalších filmů! Povězme si tedy, jak tu vznikl zámek, jak tu vznikl nový a starý zbourali, a čím se tam může návštěvník pokochat nyní. Klasicky nebudou chybět ani tipy na výlety v okolí.

Stará tvrz a zámek Ploskovice: Historie před vznikem dnešního sídla

Ploskovice jsou malé, ale týká se jich jeden zajímavý fun fact. Jsou totiž zmíněné v nejstarší dochované česky psané větě. Ta zní: Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolás zemu bogu i sviatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu. Kdosi ji ve 13. století připsal k zakládací listině litoměřické kapituly. Ta vznikla už v roce 1057 coby úplně první doklad existence obce, ale byla latinsky. Odpovídá nám to zároveň na otázku, kde jsou Ploskovice – někde u Litoměřic. Konkrétně v jejich těsném sousedství.

Litoměřice – jedno z nejstarších českých měst přitahuje památkami i nevšedními zážitky

Na rozdíl od většiny příběhů o českých zámcích nebyl v Ploskovicích hrad, kolem kterého by vesnice vznikla. Tedy ne doslova a asi spíše naopak. Poté, co dal „Pavel Ploskovicích zemu” litoměřickému kostelu, patřila oblast v 12. století šlechtici Hroznatovi a ten ji zas věnoval rytířskému řádu johanitů. Ti si tu postavili komendu, tedy pevnost na způsob hradu nebo spíše tvrze. Jedním ze známých komturů, tedy vůdců, zde byl Ctirad ze Zvířetic. Ve 20. letech 15. století komendu zabrali husité. V 50. letech si ji johanité vykoupili ze zástavy a pak ji sami zastavili. Na konci 15. století zde Dalibor z Kozojed pomáhal poddaným proti krutému pánu z Drahonic. Tento Dalibor se pak dostal do českých pověstí, dle kterých jej „nouze naučila housti”, zatímco čekal ve vězení na popravu.

V 16. století zástavy pokračovaly – posledním takovým správcem byl Václav Trčka z Vitence. Potom johanité Ploskovice prodali jeho synům. Dalším majitelem sídla i 14 připojených obcí byl Oldřich Dubanský a po něm Jan Habart z Vřesovic, který dal ze středověké pevnosti udělat renesanční zámek. V 17. století patřily Ploskovice rodu Šliků a za třicetileté války objekt párkrát vydrancovala vojska. Marie Sidonie rozená Šliková nechala udělat barokní přestavbu a v roce 1663 zámek prodala Jindřichovi Sasko-Lauenburskému.

Nic z toho však už neuvidíte. Vznikl nový zámek a na místě tohoto starého zámku je dnes přístavba nového, ve které sídlí základní a mateřská škola.

Nový zámek Ploskovice – „rekonstrukce” od nuly

Dnes populární a navštěvovaný zámek Ploskovice, park kolem něj a některé části parku jsou až z 18. století. Zmínili jsme si vévodu Sasko-Lauenburského. To byl otec jedné z nejproslulejších aristokratek v Čechách, Anny Marie Františky Toskánské, která Ploskovice po něm získala. V osmnácti letech se šťastně vdala za prince Filipa z Neuburgu. Ten však brzy zemřel na jakousi infekční nemoc – Anna ovdověla ve 21 letech, jemu bylo 25 let.

Anna Marie se po nátlaku císaře vdala znovu, a to za posledního Mediceje, Giana Gastona. Manželé byli sice skoro stejně staří a oba Blíženci, jenže zbožná křesťanka a pravděpodobný gay, to moc nedělalo dobrotu (i kdyby nebyl, prý byla na něj moc tlustá). Gaston se po dekádě manželství v Praze a Ostrově natrvalo odstěhoval do Itálie a Anna do Ploskovic. Zde se projevuje jedna z věcí, které tuto urozenou ženu proslavily nejvíce – utrácení peněz. Anna dala ve 20. letech 18. století postavit nový zámek, zatímco bydlela na tom starém a údajně stavbu bedlivě sledovala. Listiny o provedení stavebních prací nemáme, údajně je spálila kvůli tomu, aby zatajila, kolik veškerá ta paráda stála. Tato šlechtična však stavěla i kostely, fary a svaté sochy a navštěvovala prostý lid.

Moravské Toskánsko – zvlněná italská krajina na jihu Moravy

A jaká paráda že to je? Nevíme, kdo byl architekt, ale dle analýz toskánská kvaziprincezna najala buď svého dvorního stavitele Václava Špačka nebo jiného významného architekta Octavia Broggia. Zámek byl každopádně barokní, velmi přepychově udělaný – oproti dnešku však měl jen jedno patro. Po dceři a vnukovi Anny Toskánské se totiž Ploskovice dostaly k bavorskému kufiřtovi a pak do habsburského rodu.

Co dnes uvidíte na návštěvě zámku Ploskovice: Interiér i pěkný park

V raném 19. století měl Ploskovice Ferdinand III. Toskánský, vnuk Marie Terezie, a po něm císař Ferdinand, který abdikoval a udělal si tu letní sídlo. Zámku přibylo druhé patro a dvě budovy po stranách. Jednu z nich postavili zhruba na místě předchozího zámku, který už se musel pro zchátralost strhnout. I kapli bylo třeba vyměnit – vznikla nová a místo staré kaple schodiště. Velká habsburská přestavba je zodpovědná za podobu, jakou má zámek i dnes. Proměnily se i interiéry, které získaly rokokový nádech.

Posledními šlechtici, kteří tu žili, byli Alžběta Marie Rakouská s manželem Ottou z Windisch-Graetzu a dětmi. V roce 1919 v prostorách zámku vznikla škola a v roce 1938 si ho přivlastnilo Německo, stejně jako kus země okolo. Ze sudetskoněmecké školy se po válce opět stala česká škola a hned v 50. letech začaly obnovy historické památky. Od 60. let je zámek veřejně přístupnou památkou a v jeho východním křídle stále funguje ZŠ.

Jistě vás nebude mrzet, že je jedinou řádnou turistickou atrakcí v Ploskovicích zámek. Otevírací dobu a některé jiné informace bude třeba vypsat znovu z důvodů aktuálních změn a rekonstrukcí, ale tato historická památka si na vás ráda počká. V posledních sezónách nabízela hodinovou komentovanou prohlídku 11 pokojů z doby bývalého císaře Ferdinanda, také grotty neboli vodní jeskyně ve sklepě a výstavu plyšových medvědů.

Ploskovice disponují samozřejmě i zámeckým parkem. Ten je přístupný, zdobený kašnou a pár sochami a vede jím malá okružní naučná stezka. Zámek také nabízí historicko-přírodovědnou prohlídku parku s výkladem botanika z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. A kromě toho, podobně jako mají zámky zámecké restaurace, Ploskovice mají dobře hodnocenou kavárnu, kde se i najíte.

Jaké se točily na zámku Ploskovice filmy?

Zámek je velmi populárním filmovým místem. Ploskovice pohádkám i jiné kinematografii, české i zahraniční, udělaly moc pěknou kulisu. Z tuzemských děl můžeme jmenovat například Prince a Večernici, dále pak Jak si zasloužit princeznu, Čertovu nevěstu či Ducha nad zlato. Mimo doménu pohádek je tu pak také seriál První republika, Havlovo Odcházení, a také legendární Jára Cimrman ležící, spící.

I filmaři odjinud lokalitu využili. Točili se tu Mušketýři britské BBC, americký film Princ a já, a také několik německých, italských či jiných produkcí. Ploskovický zámek se objevuje také ve videoklipech, například It’s All Coming Back To Me Now od Celine Dion, a v dokumentech. Úplný seznam snadno najdete na webu zámku.

Kulturní dění v Ploskovicích: Akce, na něž se lze těšit

Kromě míst, jež zdobí prostor, můžeme mluvit také o událostech, jež zdobí prostor i čas. Pravidelnou akcí jsou v Ploskovicích Makové slavnosti. Konají se v září v kavárně u zámku. Nabízejí možnost ochutnat různé pochutiny s mákem nebo si třeba pořídit makovou kosmetiku, a patří k tomu také hudba a divadlo.

Ze zábavných dětských akcí letos pořádal zámek Ploskovice pohádkový les a mírně děsivou akci Strašidlo cantervillské. Ploskovice také bývají místem různých výstav, speciálních prohlídek, koncertů a další kultury, jakou byste na pořádném zámku čekali. V červnu jsou v zámeckém parku v Ploskovicích keramické trhy českých umělců.

Vrch Boreč v Českém středohoří ohřívá okolní vzduch. V zimě zmrzne jen částečně!

Další turistické cíle v Ploskovicích a okolí

Bude-li zrovna ten správný čas v roce, máte možnost nasbírat si v Ploskovicích jablka. Místní sad nabízí možnost samosběru pro veřejnost ve středy a o víkendech. Areál je přístupný i s dětmi a psy – chovají-li se slušně, samozřejmě. A co dále? Vyrazte třeba na procházku. Ploskovicemi vede červená turistická trasa nazvaná Žižkova cesta Zemí hradů, která začíná/končí na nádraží. To má krásnou barokní budovu, možná druhou nejvýznamnější v celé obci.

Kdo má čas, může po červené dojít až k husitským zříceninám Kalich a Panna na dvou kopcích u Třebušína. K dalším zajímavým místům v okolí Ploskovic patří:

  • Býčkovický okruh s vyhlídkou, zvonicí a kapličkami
  • rozhledna Hořidla
  • zřícenina kostela sv. Václava, poslední zbytek zaniklé osady Prachová
  • Muzeum Liběšicka
  • hrad Litoměřice
  • Muzeum Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
  • ghetto Terezín
  • terezínské muzeum geocachingu
  • … a také celá krásná velká CHKO České středohoří.

Zdroje:

Mapy.cz, Obec Ploskovice, Státní zámek Ploskovice, Wikipedia, Café Páv, Ovocnářství Ploskovice

R. Anděl (1984): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Návštěva Ploskovic = výlet do polí. Je tam však velkolepý a populární zámek!