Menu
JenProCestovatele
Výlety Plzeňský kraj

Nepomuk = nejen rodiště známého světce a poutní město

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

27. 5. 2023

Název Nepomuk asi většině lidí evokuje sv. Jana Nepomuckého, světově známého mučedníka a jednoho z českých patronů. Díky němu je toto město dodnes vyhledávané jako jedno z katolických bodů zájmu. Najde se tu však něco i pro ne-věřící cestovatele a turisty. Kousek za městem najdete zámek, v okolí jsou možnosti procházek a pouhých 20 kilometrů na severovýchod začínají Brdy. Není tedy na škodu stavit se po Nepomuku porozhlédnout.

Jakou má město Nepomuk historii?

Místo se nejdříve nazývalo Pomuk – teprve později vznikl název Nepomuk. Klášter, s nímž byla původní osada spojená, tu vznikl kolem roku 1144. Tehdy je Pomuk poprvé prokazatelně doložen. Vesnice měla tržní funkci nejen právě pro onen kostel řádu cisterciáků. K rozvoji Nepomuku na místě starších osad Pomuk a Přesanice nejspíše přispěl i nedaleký stříbrný důl. Od 13. století má obec hrdelní právo. Ve 14. století, kdy žil Jan Nepomucký, ji už popisují jako „město” a na počátku 15. století prokazatelně získává městská práva jako várečné a právo na konání trhů.

Nepomucký klášter v roce 1420 vypálilo husitské vojsko. Jeho statky získal rod ze Švamberka a po nich Šternberkové. V období baroka, pro které je typický opětovný vzestup katolické víry, se tu vzmáhá tradice svatojánských poutí. Kult světců není významný pro protestantské větve křesťanství, proto místní věřící začali takto uznávat svého mučednického rodáka až s rekatolizací. Město se celkově rozvíjí i ekonomicky. Od roku 1730 má doslova oficiálně potvrzený status města a v 19. století v něm dokonce sídlil okresní soud.

Sv. Jan Nepomucký a poutní město

Jan Nepomucký neboli Johánek z Pomuka se narodil v tomto městě někdy ve 40. letech 14. století. Historici nemají podrobný a nesporný obraz jeho života. Rodiče byli pravděpodobně Němec a Češka, mladý Johan nejspíše odmala mluvil česky. V dospělosti se stal veřejným notářem v Praze, v roce 1380 byl oltářníkem, pak strávil pár let studiem církevního práva v Padově. Po návratu se stal kanovníkem a od roku 1389 generálním vikářem.

Jako mučedníka Jana katolíci uctívají kvůli sporu s Václavem IV. Ten chtěl do kladrubského kláštera po smrti opata dosadit vlastní osobu věrnější jemu než arcibiskupství. Jan byl proti a z moci jemu svěřené sám potvrdil opata, kterého vybrali zástupci kláštera. Král dal 20. 3. 1393 mučit jeho i několik mužů z kláštera, přičemž Jan mučení nepřežil. Hodili ho do Vltavy a přestože jsme dlouho měli za to, že jej takto utopili, zkoumání nasvědčují tomu, že zemřel pravděpodobně na zranění hlavy. Antropolog Emanuel Vlček také určil, že dochovaná relikvie, kterou považovali za jazyk, je kus mozku (aspoň že byl opravdu jeho).

Modlivý důl: Svaté poutní místo, které po staletí děsilo svou pověstí

Blahořečení a svatořečení se tato historická osobnost dočkala v 18. století. Celý proces doprovázelo mnoho různých nápadů a domněnek o jejím životě. Někdo přišel například s tím, že příčinou mučení bylo neprozrazení zpovědního tajemství královny. Navíc trvalo staletí, než si učení pánové dali dohromady, že Johánek z Pomuku a Jan Nepomucký, oba zapsaní Hájkem z Libočan jako dvě osoby, jsou tatáž osoba.

Tušíte správně, že sv. Jan Nepomucký má v Nepomuku kostel zasvěcený jemu, stejně jako i na mnoha dalších místech nejen v Česku. Postavili jej ve 30. letech 18. století a je to hlavní cíl poutí. Světcova podoba také zdobí náměstí jakožto socha. Kousek stranou, směrem ke druhému kostelu – sv. Jakuba Většího – se nachází budova Svatojánského muzea. Muzeum obsahující umělecká díla a různé předměty připomínající svatojánský kult mělo asi dvacetileté působení v minulém století do zrušení socialistickou stranou. Po výrazné odmlce je obnovili v roce 2015.

Co vidět v Nepomuku a okolí?

Kromě významných církevních památek a svatojánského muzea také má Nepomuk muzea světská. Téměř standard každého města, městské muzeum, zde nechybí. Kromě expozici věnované historii města a životu v něm má muzeum Nepomuku výstavu předmětů týkajících se Černých baronů a nedalekého zámku Zelená Hora.

Třetí muzeum se věnuje starým vozidlům. Muzeum veteránů se nachází v budovách Zelenohorské pošty. Historický zámeček vznikl v 17. století jako sídlo hejtmana, potom tu půldruhého století fungovala pošta. Současný uživatel, tedy muzeum, je převážně sbírkou motocyklů, ale uvidíte tam i spoustu jiných exponátů. Patří k nim například bicykly, modely vozidel, staré fotky a tiskoviny a podobně. Nachází se tu také oddělená a volně přístupná galerie, expozice zemědělské techniky, kavárna a apartmány.

Některé také jistě zaujme v Nepomuku pivovar sídlící vedle muzea. Pivovarnická tradice, jak jsme si již zmínili, je ve městě několik set let stará. Konkrétní firma je tu nová, ale snaží se na tradici svým vlastním způsobem navazovat.

Hořovice – město cvokařů obklopené přírodou a zámky

Zámek Zelená Hora u Nepomuku

Jak se vlastně týkají Nepomuku Černí baroni, že mají na náměstí v muzeu expozici? Je to prosté – román Miloslava Švandrlíka se odehrává na zámku Zelená Hora. Ten se nachází na stejnojmenném kopci jen kilometr za hranicí katastru Nepomuku. V realitě tu však za socialismu pomocný technický prapor nikdy nefungoval – pouze 1. technický prapor.

Zelená Hora je v okolí Nepomuku dominantní historickou památkou. Klášter měl pravděpodobně na vrchu ve středověku strážní věž. Po husitských válkách místo připadlo šlechticům stejně jako město Nepomuk. Zjevně tu musel vzniknout pořádný hrad – víme, že se v něm v roce 1465 setkali katoličtí páni a ustanovili Jednotu zelenohorskou. Ta měla i přes rozdílné vyznání podporovat husitského krále Jiřího z Poděbrad. Současný barokní zámek nechat vybudovat Václav Vojtěch ze Šternberka, který příslušnou půdu zdědil v roce 1665. Václav zemřel bezdětný a zámek se přes jeho strýce dostal rodu z Martinic. Následovali italští Colloredo-Mannsfeldové, známí jako feudalističtí vydřiduši a ignoranti českého lidu, pak příjemnější Auerspergerové a nakonec ve 30. letech 20. století manželé Plavcovi.

Veřejnosti je zámek přístupný v letních měsících, ovšem omezeně. Nemá kdovíjakou sbírku exponátů, spíše získáte možnost se celkově porozhlédnout. Je tu však možnost objednat si komentovanou prohlídku, v rámci které se dozvíte o historii včetně toho, jak moc se fungování zdejšího praporu podobalo či nepodobalo PTP ve Švandrlíkově knížce. Je to vlastně takové doplnění muzejní expozice v Nepomuku, která je věcí a informací o zámku plná. Na Zelenou horu k Zelené Hoře se vyplatí vyšlápnout i v době, kdy je zámek zavřený. Můžete si projít naučnou stezku a nahoře si prohlédnout kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Kam dále z Nepomuku? Brdy jsou už kousek

Nahoďme si i seznam dalších možných bodů zájmu u Nepomuku. Výlet nemusí končit jenom tam. Vydejte se po nejbližším okolí nebo skočte do auta a zajeďte si do brdských kopců.

  • zbytky hrádku Strážná skála
  • zřícenina Potštejn
  • rozhledna Na Skále
  • zámek Hradiště
  • myslivecké muzeum Špejchar v Chocenickém Újezdu
  • rozhledna Na Kožichu
  • zřícenina hradu Dršťka
  • zámek Mirošov
  • Muzeum Středních Brd Strašice
  • … a samozřejmě CHKO Brdy celkově

Zdroje:

Mapy.cz, Nepomuk.cz, Zelenohorská pošta, SJMN, Zelená hora.
Český rozhlas Sever: Pomuk contra Nepomuk (2016)

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Nepomuk = nejen rodiště známého světce a poutní město