Menu
JenProCestovatele
Výlety Liberecký kraj

Skála smrti u Kunratic a zajímavosti v okolí. Výlet do Lužických hor vám zaručí dobrou náladu

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

9. 4. 2020

Skála smrti u Kunratic na severu Čech je méně známá, ale zajímavá kulturní i přírodní památka. Váže se k ní pověst, na jejíž památku byl do skal vytesán umělecký reliéf. Skála se tyčí v lesích nad klikatou řekou Svitavkou, na místě jako dělaném k rekreačnímu výletu.

Skála smrti: Pověst o loupeživém rytíři Kunovi

Podle pověsti žil na Zámeckém vrchu u Kunratic rytíř Kuno. Ten proslul loupeživým drancováním a jinými hříchy, zkrátka byl to člověk hrubý a zlý, a tak ani není divu, že příběh pokračuje následovně. Kunovi se tuze zamlouvala dcera mlynáře, a tak ji neúnavně dobýval. Dívka však samozřejmě zlého šlechtice nechtěla ani za nic.

Jednou se Kunovi při cestě na koni poštěstilo ji zastihnout samotnou v lesích. Začal děvče pronásledovat, to však před ním raději skočilo ze skály. Rytíř s koněm se zřítili také a utonuli v bažině. Mlynářova dcera nakonec přežila. Jedna verze pověsti praví, že to bylo díky pádu na měkký mech, zpomalenému její sukní. Podle jiné verze ji zachránil anděl strážný.

Skála smrti u Kunratic nese svůj reliéf už 110 let

Skálu smrti zdobí lidový motiv z pověsti. Autorem je kunratický řídící učitel Karel Beckert, muž se vřelým vztahem ke svému kraji i k přírodě. Ten na tato místa dokonce svoje žáky při hodinách vlastivědy vodíval. Spolu s místním strážníkem Karlem Bundesmannem zde reliéf rytíře na koni a padající dívky vytesali v roce 1910.

Jsou ale také tvůrci dalších podobných děl. Na reliéfu Milosrdenství nedaleko Skály smrti, který už neexistuje, byla žena, která dává napít zmoženému starci. Dílo bylo brzy po dokončení poškozeno vandaly. Beckert později také renovoval kunratickou skalní kapli a s Bundesmannem vytvořili další reliéf na Dutém kameni.

Lužické hory vás uvítají mohutnými skalními stěnami

V okolí se setkáte s mnoha dalšími skalami, které potěší oko fotografa i běžného turisty. Lužické hory obecně mají geologické členění bohaté na skalní městečka, stěny a jiné skalní útvary. Můžeme také vidět, jak tohoto využívají místní obyvatelé. Na některých místech do skal byly vytesány užitkové místnosti – jako cvikovské Pusté kostely – ale také například skalní kaple u Kunratic nebo ta v nedalekém Modlivém dole.

Skalní kaple u Kunratic: příjemná zastávka na cestě lesem

Skalní kaple leží 4 km na severozápad od Skály smrti. Pokud máte čas, můžete se zajít podívat také na toto poklidné místo. Kapličku nechal vytesat sedlák Franz Hülle v roce 1834. Bývala v ní kdysi dřevěná soška madony, darovaná jedním mužem z vděku za to, že vyvázl zdráv z námořní bouře.

Sto let po založení byla skalní kaple zrenovována už zmíněným Karlem Beckertem a slavnostně vysvěcena. Tehdy právě přibyly sloupy v řeckém stylu. Původní dekorace z těch dob bohužel nepřežily druhou světovou válku, přesto je kaple dnes udržovaným a příjemným místem k rozjímání.

Dutý kámen u Cvikova: Výhled a památník Theodora Körnera

Dutý kámen leží nedaleko kaple. Jedná se o skalní hřbet, ze kterého se za jasného počasí můžete rozhlédnout po širém okolí. Dutý kámen samotný ovšem také vypadá zajímavě. Skála je podivuhodně členěná – ze stěny vystupují útvary v podobě úhledných hranatých sloupečků. Dutý kámen byl pojmenován po jeho nejvyšší skále. Ta má nahoře zajímavou dutinu a od zbytku hřebene je oddělena výraznou ostrou průrvou. Až by se jeden divil, že se nezlomí…

Na Dutém kameni můžete vidět také reliéf hlavy básníka Theodora Körnera. Ten na jeho počest vytesali v roce 1913 Beckert s Bundesmannem. Körner měl zajímavý osud. Žil na přelomu 18. a 19. století, a to jen necelých 22 let – padl totiž na bitevním poli. Za tu dobu však napsal několik divadelních her a sbírek básní. Körner, původem z Drážďan, pobýval ve Vídni, kde se stýkal s významnými lidmi včetně významného lingvisty Wilhelma von Humboldta a básníka Karla von Schlegela.

Kam dále od Skály Smrti? Cvikov, Sloup či Modlivý důl

Na výletě po Kunraticích a Cvikově toho je k vidění hodně. Po lesní túře mezi skalami můžete sednout do auta a zajet se podívat do cvikovského pivovaru. Nebo si pobyt v přírodě prodloužit návštěvou dalších míst.

Zaujala-li vás kunratická kaplička, třeba oceníte i kapličku v čarokrásném posvátném údolí nazvaném Modlivý důl. Odtud už je jen co by kamenem dohodil do Sloupu, kde je skalní hrad a poustevna. Obě tato místa leží od Kunratic jen 20 minut autem na jih.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Skála smrti u Kunratic a zajímavosti v okolí. Výlet do Lužických hor vám zaručí dobrou náladu