Menu
JenProCestovatele
Výlety Středočeský kraj

Středočeské historické město Březnice: Co v něm navštívit kromě zámku a náměstí?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

22. 9. 2022

Město Březnice u Příbrami je známé hlavně svým zámkem a svou městskou památkovou zónou. Samo se však také nezapomíná pochlubit harmonickou krajinou, která je zde zachována. I těch historických památek je tu vlastně více. V Březnici zkrátka máte možnost zažít den plný dějepisu, kultury i sportu.

Jakou má město a zámek Březnice historii?

Nejstarší archeologické památky jsou zbytky raně středověkých hradišť na kopcích za dnešním městem. Základem pro město pak byla tržní osada při obchodní Zlaté stezce. Po té se vozila hlavně sůl, textil, koření a víno. Osadu založil rod Buziců a postavil si tu tvrz. Podle dokladů je osada od roku 1327 městečkem a zhruba tehdy se také stal z tvrze v Březnici hrad gotického typu. Buzicové Březnici spravovali i v době, kdy tu kvetla těžba stříbra.

Dalším majitelem byl od roku 1415 Petr Zmrzlík ze Svojšína, mincminstr a stoupenec Jana Husa. Tvrz moc dobře neodolala dobytí katolickou stranou konfliktu. Zmrzlíci tu však působili až do roku 1506, než vymřeli, a sídlo si mezitím zrekonstruovali. Další majitel byl nejvyšší písař Zdeněk Malovec z Chýnova a pak jeho syn. Ten ale protestoval proti Ferdinandu I. a za trest Březnici ztratil. Za Malovců přibylo opevnění, vodní příkop a přilehlý pivovar.

Nový majitelský rod, páni z Lokšan, se od půlky 16. století zasloužili o přestavbu sídla na renesanční zámek. Od roku 1575 má Březnice status města. Ve městě v této době také získala na významu židovská komunita žijící hlavně na západním konci města. Od raného 18. století tu vzniká opravdové ghetto. To už tu dávno nepůsobí Lokšanové – ti se dostali do průšvihu s císařem, takže museli uniknout a dalším pánem se tu stal Přibík Jeníšek z Újezda. V době vniku ghetta už tu vládne další rod, Krakovští z Kolovrat. Do znárodnění město Březnice, počátkem 20. století industrializované, ještě na nějakou dobu stačilo připadnout maďarskému rodu Pálffyů z Erdödu.

Dnešní stav zámku Březnice: Akce, svatby, a hlavně celá řada okruhů

Zámek má zachované některé gotické stavební prvky. Také je na něm na první pohled patrná renesanční sgrafitová výzdoba a strohá renesanční geometrická okna. Uvnitř však najdete zastoupené i novější styly. Zámecká kaple je barokní, stejně jako střecha. Některé interiéry se nesou v duchu empíru či biedermeieru. Zvenčí obklopuje zámek Březnice zámecký park v anglickém stylu, veřejnosti celoročně přístupný.

Určitě vás však zajímá i nitro této historické dominanty města Březnice. Zámek otevírací dobu začíná na jaře a hlavní sezóna je přes léto, stejně jako u většiny hradů a zámků. Uvnitř je k vidění ledacos. Na hlavním okruhu vám průvodce ukáže místnosti a osvětlí historii rodů, které tu žily. Prohlídka má i rozšířenou verzi, kde vám navíc ukážou nejstarší český knihovní sál – Lokšanskou knihovnu.

Zvlášť se platí prohlídka zámeckých zbrojnic, která trvá podobně dlouho jako základní prohlídka. Další okruhy vás zavedou do zámecké kaple či na multimediální expozici s renesanční tematikou. Ve sklepení uvidíte strašidla brdských lesů, jež zaujmou hlavně vaše ratolesti.

Sídlo také hostí různé společenské události. Chcete-li například mít na zámku Březnice svatbu, tato možnost je vám k dispozici.

Město Borovany – Navštivte zoo, klášterní muzeum i rodiště Jana Žižky

Po stopách židovské komunity z Březnice: Synagoga je dnes muzeem

Již zmíněné židovské ghetto jménem Lokšany stále stojí. V jeho středu můžete vidět synagogu, jež vznikla ve 20. letech 18. století. Současnou podobu však získala až o století později, potom co vyhořela. Fungovala do 30. let 20. století a měla také jednotřídní židovskou školu. Po válce v ní bylo skladiště.

Synagoga je od roku 2014 plně zrekonstruovaná a funguje jako muzeum židovské vzdělanosti. Patří pod správu zámku, který je vlastně státní. Lístek do expozice však seženete přímo v synagoze na samostatné pokladně. Máte možnost prohlídky s průvodcem i bez něj. Kromě židovského vzdělávání se expozice věnuje také historii regionální židovské obce. Pro pochování svých blízkých měla tato komunita v Březnici židovský hřbitov, jejž najdete o půldruhý kilometr severněji.

Křesťanské památky v Březnici: Kostely, kaple a jezuitská kolej

Příznivce staré architektury také zaujme v Březnici náměstí, jež je vedeno jako chráněná městská památková zóna. Na něm jsou k zhlédnutí řadové domy, kašna i dva z celkem 56 dochovaných historických meteorologických sloupů v ČR. Velmi významnou součástí zóny je kostel sv. Františka a sv. Ignáce ze 17. století. Budova je postavená v raně barokním slohu. Uvnitř je obraz Přibíka Jeníška a jeho ženy. Legenda praví, že když Lokšanové utíkali před císařským trestem, skryli si v lese poklad. Přibík, další majitel Březnice, ji nechal rozšířit právě za tento poklad, který našel.

Putování po kostelech na katastru Březnice tu však nekončí. Na jihozápad odsud se nachází hřbitov s hřbitovním kostelíkem sv. Rocha. Třetím kostelem je budova Husova sboru z 20. století. Ve městě i vesnicích, jež jsou dnes jeho součástmi, také uvidíte pár drobých památek. Pěkná je třeba kaple v Martinicích, která má i zvoničku.

Další výraznou budovou v centru Březnice je jezuitská kolej. Vznikla o pár let dříve než kostel a stojí přímo vedle něj. V dnešní době budova slouží hned několika účelům. Sídlí tam kavárna městské muzeum a galerie. Březnice tam také má své turistické informační centrum. Nejvíce vás může pravděpodobně zaujmout to muzeum a galerie.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby

Dvě stálé expozice muzea se věnují loutkářství na Březnicku a duchovnímu životu v Březnici. Jde tedy o dějepisně-vlastivědnou záležitost. Muzeum vystavuje celou řadu původních, lokálních exponátů. Obě prohlídky dohromady vás budou stát jen 50 korun.Galerie Ludvíka Kuby je hlavně stálým výstavištěm tvorby tohoto umělce. Ten odsud sice nepocházel, ale často v Březnici pobýval, jelikož z Březnice byla jeho manželka. Můžete tu vidět jeho krajiny, portréty i všechno možné další včetně nějakého nábytky z oné doby. Galerie také vystavuje tvorbu jiných umělců – hlavně o sezónních výstavách, ale pár obrazů je i ve stálé expozici.

Hrnčířské městečko Kostelec nad Černými lesy: Výlet nejen za historií

Jakou zažijete v Březnici kulturu?

K nejpopulárnějším akcím patří v Březnici Deziluze. Tento festival je silně zaměřený na hudbu a koná se koncem školního roku. Kromě účinkujících kapel a DJů zde můžete zažít i workshopy, blešáky či různá divadla a performance. Nechybí ani výstava výtvarného umění.

Kulturní program města obsahuje dále různé koncerty, přednášky, kino i taneční. Zkrátka všechno, co takové městečko potřebuje. Akce se konají na zámku, v muzeu, v synagoze i v jiných prostorách včetně venkovních, jako je náměstí.

Co vidět v periferních částech Březnice? Koně, hradiště i zříceninu

Březnice a okolí skýtá nekonečné množství potenciálních tras na procházky. Turistické cíle jsou tu jen drobné a jde hlavně o pěkná místa v přírodě. Pokud si však chcete vytyčit destinaci, můžete se například vydat do Martinic k jezdeckému resortu podívat se na koně. Chov koní byl v Březnici kdysi významný. Dnes se zde nachází stáje a jízdárna zaměřená hlavně na drezuru a parkur. Součástí podniku je také hotel, spa centrum a sportovní hřiště.

Koho zajímá archeologie, může si vyšlápnout na kopce Hradec a Šance. Jsou celkem daleko od sebe, ale oba kdysi poskytovaly bydlení raně středověkému lidu. Dnes tam uvidíte zbytky patřičných terénních úprav a pravděpodobně si tam aspoň trochu odpočinete od lidí.

Romantické duše zaujme také zdivo zříceniny Hrochův Hrádek. Tu najdeme na okraji městské části Dobrá Voda u železniční tratě. Původní tvrz pravděpodobně nebyla historicky zvlášť významná. Stála pravděpodobně od 14. století a pramen ze století 16. už o ní mluví jako o pusté budově.

Zřícenina zámku Zvířetice: Romantický výhled a prohlídka 3D rekonstrukce sídla

Co dělat po návštěvě Březnice: Výlety v okolí města

  • vesnické památkové zóny v Drahenicích
  • malé železniční muzeum U Kolejí v Tochovicích
  • poutní cesta z Březnice na Svatou Horu u Příbrami
  • zámek Vysoká u Příbramě
  • památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
  • Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem
  • Cvokařské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem

Zdroje:

Mapy.cz, Město Březnice, Zámek Březnice, Kudy z nudy, Wikipedia,

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Středočeské historické město Březnice: Co v něm navštívit kromě zámku a náměstí?