Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

Svitavy lákají na renesančně gotické náměstí i muzeum esperanta

Svitavy jsou menší okresní město v Pardubickém kraji s přibližně 16 tisíci obyvateli. Možná bude překvapením, že je blíže Olomouci než Pardubicím, od kterých je město vzdáleno na téměř 59 km. Nachází se zde mnoho renesančních památek, ale i krásných funkcionalistických vil a pozůstatek opevnění. Pro nadšence se zde nachází muzeum esperanta.

Historie města Svitavy

Oblastně město zasahuje do povodí Moravy a leží na Svitavské pahorkatině. Samotným městem protéká řeka Svitava, která pramení v nedalekém lese. Historie města se datuje k nejstarší písemné zmínce z roku 1256, kdy nacházíme jakýsi spor mezi olomouckým biskupem a litomyšlským premonstrátem. Úplně nejpůvodnější osadu totiž založili premonstráti z Litomyšle a tuto osadu nazvali podle protékající řeky Svitavy. Ovšem o něco později se sem začali stěhovat němečtí osadníci, které pozvalo olomoucké biskupství. V polovině 13. století pak byl spor urovnán a město můžeme znát i podle německého názvu Zwittau. Ještě v roce 1930 tu byla drtivá většina obyvatel německá a pouze jedno procento české populace. To se však po poválečném vyhnání Němců změnilo.

Po sametové revoluci se Svitavy pomalu navracejí ke svému historickému stylu, kterým je především renesance a později baroko. Probíhá kompletní regenerace městské památkové zóny. Jde především o cenné renesanční náměstí. Sázava byla dokonce za úspěšnou regeneraci památkové zóny oceněna jako první město v Česku.

Cesta na Cimburk vede hlubokým lesem. Vyplatí se zříceninu navštívit?

Architektonické renesanční perly Svitav

Ve Svitavách se nachází mnoho architektonických památek napříč různými styly od renesance po funkcionalismus, nespočet ceněných vil průmyslníků, několik kostelů a klášter. Hned na hlavním náměstí se nachází dominanta Svitav, stará renesanční radnice s barokní věží. Její současný stav pochází z roku 1590, kdy byla po požáru přestavěna v renesančním stylu, později jí postihl další požár, po kterém přibyla barokní věž. Později již byla stavba pouze rekonstruovaná. Radnice je součástí rozsáhlejší komunikace barokního podloubí na náměstí Míru.

Vedle radnice stojí nejstarší dochovaný městský dům U Mouřenína. Původně se jednalo o dům, který jediný měl právo vařit pivo. Byl postaven v roce 1554, tedy ještě dříve než je tomu u zmíněné radnice. Jeho první účel byl být domovem purkmistrů, později se stal hostincem. Bohužel se stalo, že za dob normalizace byl interiér úplně přestavěn a nedochoval se. Dnes se zde nachází informační centrum. Tento dům podle pověsti poskytl přístřeší císaři Josefu II.

Oblíbený je také Ottendorferův dům postavený v novorenesančním duchu. Původně se zde nacházela knihovna, která mohla vzniknout jen za podpory Oswalda Ottendorfera. Díky jeho darům město vzkvétalo a postavilo nemocnici, sirotčinec, ale i veřejnou čítárnu. Dnes se zde konají koncerty a slouží i jako přednáškový sál. V přízemí se pak nachází netradiční Muzeum esperanta spravující esperantský svaz. Za pozornost stojí Městské opevnění, které bylo součástí města. Dodnes se zachovalo část hradeb s baštou a je kulturní památkou.

Rodiště Oskara Schindlera, který zachránil tisíce Židů

V parku Jana Palacha se nachází památník Oskara Schindlera. Kdybyste tápali, tak Schindler byl moravský obchodník narozeným německým rodičům, který zachránil během holokaustu přes tisíc Židů před genocidou. Znát jej můžete z filmového vyprávění Stevena Spielberga Schindlerův seznam. Oskaru je také věnována stála expozice v Městském muzeu a galerii Svitavy.

Litomyšl – město plné historických stylů, ale i malebné kulturní městečko

Znak města Svitavy pochází z pověsti

Ve znaku má město dvě hradní věže, mezi nimiž se nachází kraví hlava. Tato hlava má údajně původ v pověsti. Legenda praví, že když bylo město obléháno husity, zůstala ve městě poslední kráva. Obyvatele prý napadlo, že by mohli hodit hlavu zvířete přes hradby, aby husity zmátli. Překvapivě se tak stalo, údajně si prý husité pomysleli, proč se za hradbami mrhá masem a že mají dozajista spoustu zásob. Nakonec tedy odtáhli s vojskem pryč a obléhání Svitav skončilo. Jiná legenda zase praví, že se tato příhoda stala při obléhání švédskými vojsky. Pravdu už se sice nedozvíme, i tak se však jedná o vcelku raritní zajímavost.

Přírodní turistika po Svitavách

Jestliže si přejete na chvíli ve městě spočinout, nachází se zde dva parky – zmíněný park Jana Palacha a Wolkerova alej, ale také přírodní zóna s rybníkem Rosničkou. Pro delší turistiku doporučujeme naučnou stezku Českomoravské pomezí, která vede městem Svitavy a jeho okolím. Je dlouhá 12 km a informuje na řadě tabulí o historii města, okolní přírodě a zemských hraničních kamenech.

Unikátní jeskyně Pusté kostely. Kolik pohádek s čerty se na tomto místě točilo?

Je libo film o Svitavách?

Které město v ČR se může pochlubit vlastním současným filmem? Pokud si chcete nejprve udělat přehled o městě Svitavy, zhlédněte film Svitavy – otevřené město a město v pohybu. Mapuje jak historii města a uznávané osobnosti, tak jeho budoucí směřování. Údajně se filmová verze připravuje také ve verzi s komentářem v jazyce esperanto.

Zdroje:

Svitavy, dějiny a současnost města  – Bartoš Josef a kol. , Hradec Králové, 1987

svitavy.cz, zwittau.de, pamatkovykatalog.cz, wikipedia.com, muzeum.svitavy.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Svitavy lákají na renesančně gotické náměstí i muzeum esperanta