Menu
JenProCestovatele
Kolem světa

Létání a náhrada škody při potížích. Jaké máte možnosti při zpoždění nebo zrušení letu?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

15. 4. 2018

Doba dovolených se nezadržitelně blíží a čím dál více lidí volí leteckou dopravu jako způsob, jak se pohodlně a rychle dostat do zvolené destinace. Ne vždy ovšem let probíhá tak, jak bychom si představovali a někdy neproběhne vůbec. Víte, kdy máte nárok na náhradu škody v letecké dopravě a kdy naopak ne? Odpověďmi na tyto otázky se zabývá dnešní článek.

Problematika náhrady škody v letecké dopravě i to, jak správně uplatnit svůj nárok, je stále aktuálnější a bohužel mnoho lidí nemá žádnou představu o svých možnostech a právech. Nároky upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004. V tomto nařízení jsou upravena pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Tento předpis má velkou váhu a je závazný. Z předpisu také vyplývá, že kompenzaci nedostanete vždy. Náhrady za zpožděné lety se nevztahují na případy, kdy zpoždění letu zapříčiní počasí, střed letadla s ptákem nebo třeba stávka zaměstnanců. Čtěte, kdy vám na ní vznikne nárok.

Jaké jsou podmínky vzniku škody

V první řadě je důležité, aby let realizoval tzv. letecký dopravce společenství. Nejčastěji jsou to dopravci, kteří sídlí v některém z členských států Evropské Unie. Jejich seznam bohužel není nikde dostupný, proto se v případě nejistoty musíte dotázat u Úřadu pro civilní letectví, zda vůbec máte možnost proti dopravci postupovat. Mezi dopravce, kteří do společenství nepatří, spadají např.: Ukraine International Airlines, Turkish Airlines, Delta Airlines, Air Serbia. Tito dopravci naopak do společenství patří, i když sídlí mimo oblast EU: Korean Airlines, Flydubai či Emirates.

Rozdíl mezi místem odletu a příletu

Je velmi důležité pochopit hlavně to, že aby bylo možné projednat nárok na odškodné, musíte nahlédnout do nařízení, které upravuje místní příslušnost důležitou pro řešení vaší situace. Také je potřeba vědět, zda se jedná o let mezi členskými a nečlenskými státy. Podle článku 3 musíte letět z letiště, které je umístěné na území členského státu EU nebo odletět z letiště, které stojí na území třetí země na letiště, které už je na území členského státu.

Jak si vybírat letecké společnosti. Co víme o jejich komfortu a bezpečnosti?

Rezervace

Aby mohl cestující chtít po přepravci nahradit škodu za špatné služby, musí mít potvrzenou rezervaci. Škodu může uplatňovat pouze na jednu rezervaci. Pokud tedy máte dvě oddělené rezervace, dostane náhradu ve výši odpovídající každé rezervaci zvlášť.

Samotný let

Let je vždy jen jedna operace. Když letíte tam a zpět, není to bráno jako jeden let. I když máte zpáteční letenku, ale opozdí se pouze let na místo, nemůžete uplatňovat náhradu škody i za zpáteční cestu. To by šlo jen v případě, že by se něco stalo na cestě tam i zpátky, např. let na místo určení bude mít zpoždění a let zpátky bude zrušen.

Co jste nevěděli o létání, ale chtěli jste se zeptat. Máme pro vás pár faktů

V jakých situacích máte nárok na náhradu škody a kdy naopak ne?

Létání a náhrada škody

Zpoždění letadla

Letadlo se opozdilo kvůli technickým problémům. Cestující museli čekat, než přistaví nový letoun a celé to trvalo více než tři hodiny a plánovaný let byl dlouhý 1000 km, tedy kratší než 1500 km. V takovém případě mají cestující nárok na odškodnění až 250 eur. Kdyby zpoždění nedosahovalo tří hodin, ale bylo delší než dvě hodiny, měli by cestující nárok na občerstvení a dva telefonní hovory.

V případě, že zpoždění trvá méně než dvě hodiny, nevzniká nárok na finanční odškodnění a ani na občerstvení a telefon.

Poškozené letadlo

V případě poškození letadla, kdy musíte čekat celou noc a odletíte až další den, máte nárok na zajištění noclehu. Do hotelu by vás letecká společnost měla dopravit zdarma. V případě, že váš let byl naplánován na půlnoc a odlétali jste ve dvě hodiny v noci, nocleh nedostanete a nejspíš by to ani nebylo rozumné, protože by to způsobilo jen další zpoždění. Jedná se o mimořádnou událost, proto nedostanete ani finanční odškodnění.

Špatné počasí

Když nastane situace, že je příčinou zpoždění něco, co letecká společnost nemohla nijak ovlivnit (špatné počasí, stávky, politické nepokoje….), nevzniká nárok na finanční kompenzaci, ale máte nárok na občerstvení a telefonické hovory.

Více rezervací

V případě, že by došlo k situaci, kdy bylo rezervováno víc míst v letadle, než kolik jich tam fakticky je a cestující tak musel letět později, může mít nárok na finanční kompenzaci. Ten vznikne ve chvíli, kdy se cestující dostal letadlem do cíle o více než tři hodiny později. Podle délky letu pak dostane odškodnění ve výši od 250 euro do 600 eur.

Zranění při letu

Tyto situace se posuzují individuálně. Když posádka letadla vyhlásí, že z důvodu turbulencí mají cestující sedět na místě a být připoutaní, někdo tuto výzvu neuposlechne a zraní se (např. upadne apod.), pak mu odškodnění nenáleží. Jestliže jde opravdu o nenadálou turbulenci, musí se sepsat protokol a kontaktovat reklamační oddělení.

Vstup na palubu pod vlivem alkoholu

Posádka nemusí na palubu letadla vpustit viditelně opilého člověka, zejména v případě, že je v takovém stavu, kdy by mohl omezovat nebo ohrožovat ostatní na palubě.

Odepření nástupu na palubu

Pokud cestující, který má potvrzenou registraci a dostaví se včas k odbavení, není z nějakého důvodu k letu připuštěn, má nárok na náhradu škody. Často se to stává ve chvíli, kdy dojde k posunu časů odletů, o kterých není cestující včas informován. Cestující se sice dostaví včas na letiště v souladu s původní rezervací, ale letecký dopravce už je zařadil do seznamu no-show a nechce vyplatit náhradu škody, i když by v takovém případě měl zůstat nárok zachován.

Zavazadla

Když zavazadla nedorazí na letiště spolu s cestujícím, ale přijdou až druhý den, má jejich majitel nárok na náhradu za předměty, které si musel kvůli zpoždění svého zavazadla koupit. V případě, že zavazadla dorazí poškozená a něco se dokonce ztratí, náleží klientovi odškodné za poničené zavazadlo a ztracené věci.

Létání v těhotenství. Do kdy může těhotná žena cestovat letadlem?

Jak uplatnit své nároky

Žádost o odškodné adresujte přímo na leteckou společnost, přičemž nárok na odškodnění vám vzniká i v případě, že jste letěli s cestovní kanceláří. Pokud se cestující nedohodne na smírném vyřešení sporu, má možnost kontaktovat místně příslušný národní dozorový orgán, který vyzve leteckou společnost k podání vyjádření ke stížnosti. Na to má dopravce 6 týdnů. Úřad pak musí předložené dokumenty prozkoumat a vyvodit závěr, tedy potvrdit vznik nároku nebo ho zamítnout. Když letecký dopravce nereaguje ani na výzvu úřadu, může dostat pokutu ve výši od 50 000 do 1000 000 Kč.

Jestliže se nechcete s leteckou společností dohadovat (a velmi často je dohadování nevyhnutelné), využijte služby společností, které vyřeší škodnou událost za vás. Samozřejmě za poplatek.

Zrušený nebo opožděný let

Potřebujete údaje o letence a palubní vstupenky, cestovní pokyny k zájezdu (když máte). Zaznamenejte si důležité okolnosti – důvod a délku zpoždění, termín i způsob, jakým jste se o skutečnosti dozvěděli.

Náhrada škody u zavazadel

Poškozené zavazadlo reklamujte písemně do sedmi dnů po převzetí. Potřebujete doklad o jeho ceně. Reklamovat je možné pouze reálnou škodu. Zpožděné zavazadlo se musí reklamovat písemně do 21 dnů u dopravce. U ztraceného zavazadla (za ztracené se považuje po 21 od příletu) můžete požadovat náhradu škody za zavazadlo i za jeho obsah. Právo na náhradu škody je po dvou letech od příletu považováno za promlčené. Vždy musíte výši nároku doložit.

Náhrada škody – finanční částky

  • zpoždění letu nad dvě hodiny – občerstvení a dva telefonní hovory,
  • zpoždění delší jak tři hodiny a délka letu do 1500 km – až 250 eur,
  • zpoždění delší než tři hodiny a délka letu nad 1500 km a do 3500 km – až 400 eur,
  • zpoždění delší než tři hodiny a délka letu nad 3500 km – až 600 eur,
  • zpoždění přes noc – zajištění noclehu
  • při ztrátě nebo poškození zavazadla – až 1200 eur.

Vzdálenost letu se počítá na základě tzv. ortodromické dráhy letu, což je vzdušná vzdálenost mezi místem odletu a posledním místem určení, kam cestující přiletí později, než měl.

 

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Létání a náhrada škody při potížích. Jaké máte možnosti při zpoždění nebo zrušení letu?